Ieškoti

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių plastikų ir gumos mišinių su antrinėmis žaliavomis savybių tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Bus atlikta studija apie antrinių žaliavų (perdirbtų plastiko gamybos atliekų arba naudotų padangų regenerato) įtaką naujų gaminių fizikinėms – mechaninėms savybėms, svarbioms konkretiems gaminiams (pvz.: savybės tempiant, plėšiant arba gniuždant (gali būti skirtingose temperatūrose), energijos absorbcija, atsparumas slydimui; gumos mišinių kietumas pagal Šorą, tankis, atsparumas dilinimui, atsparumas tepalams ir t.t.).

Raktažodžiai: antrinės žaliavos, padangų regeneratas, gumos mišiniai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biodujų gamybos iš spirito pramonės atliekų (žlaugtų) tyrimai

Aprašymas: Biodujų gamybos iš spirito pramonės atliekų (žlaugtų) tyrimai

Raktažodžiai: Biodujos, žlaugtai

Mokslo kryptis:
Sieros šlamo panaudojimas gaminant statybines medžiagas

Aprašymas:

Šlamas susidaro sieros filtrų valymo metu, iš lydyklų, rinktuvų, sieros saugyklų. Susidariusio šlamo kiekis skaičiuojamas pagal normą (1t H2SO4 – 0,45 kg šlamo). Vidutiniškai per mėnesį gauname apie 45,3 tonas šlamo, per metus - apie 544 t.

Šiame darbe bus vygdoma sieros šlamo modifikuojančių priedų paieška, atrinkimas bei sieros šlamo modifikavimas. Modifikuoto sieros šlamo pagrindinių savybių nustatymas. Toliau vyks sieros šlamo trupinimas, malimas ir sijojimas. Gautų birių dalelių stipruminių charakteristikų nustatymas.

Įprastinių betonų su sieros šlamu ir su modifikuotu sieros šlamu fizikinių, mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Šarmiškai aktyvuotų betonų (jų gamybai panaudojant fosfogipsą bei AlF3 gamybos atlieką) su sieros šlamu fizikinių mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Sieros betono bandinių, jų gamybai panaudojant sieros šlamą, mechaniniai tyrimai, tankis, ilgaamžiškumas.

Kompozicinio mišinio su sieros šlamu skirto asfaltuotų kelių remontui tyrimas.

 

Raktažodžiai: Sieros šlamas, sieros modifikavimas, portlandcementinis betonas, šarmu aktyvuotas betonas, sieros betonas, kompozicinis mišinys su sieros šlamu.

Mokslo kryptis:
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų tyrimai ir ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės, mokslo galimybių studijos, pavienių registrinių objektų bei saugomų teritorijų pokyčių analizė ir vertinimas, vertingųjų savybių nustatymas, objekto istoriniai tyrimai. Laikinųjų apsaugos reglamentų rengimas. Architektūros paveldo objektų apmatavimas ir brėžinių sudarymas naudojant technologinę įrangą.

Raktažodžiai: Nekilnojamasis kultūros paveldas, kultūrinis kraštovaizdis, pokyčių analizė, vertingųjų savybių fiksavimas, istoriniai tyrimai

Mokslo kryptis:
Gamybos atliekų utilizavimo - panaudojimo studija

Aprašymas:

Gamybos atliekų utilizavimo - panaudojimo studija

Raktažodžiai: Gamybos atliekos,utilizavimas

Mokslo kryptis:
Korozijos inhibitorių receptūrų tobulinimo galimybių studija

Aprašymas:

Korozijos inhibitorių receptūrų tobulinimo galimybių studija

Raktažodžiai: Korozijos inhibitoriai, galimybių studijos

Mokslo kryptis:
Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Aprašymas:

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Raktažodžiai: biotechnologija, inovacija, šalinimas, veiksmingumas

Mokslo kryptis:
Skystų atliekų savybių tyrimas

Aprašymas:

Skystų atliekų savybių tyrimas

Raktažodžiai: skystų, atliekos, tyrimai

Mokslo kryptis:
Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Aprašymas:

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Mokslo kryptis:
Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Aprašymas:

Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Mokslo kryptis:
Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Aprašymas:

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Mokslo kryptis:
Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Aprašymas:

Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Raktažodžiai: Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Mokslo kryptis:
Development and Verification of the Methodology for the Comparison of New Electronic Vapour Products with Respect to Their Impact on Indoor Air Quality

Aprašymas:

 

Development and Verification of the Methodology for the Comparison of New Electronic Vapour Products with Respect to Their Impact on Indoor Air Quality

 

Raktažodžiai: Development and Verification of the Methodology for the Comparison of New Electronic Vapour Products with Respect to Their Impact on Indoor Air Quality

Mokslo kryptis:

Raktažodžiai: f

Mokslo kryptis:
Laboratorinės skalės gamybinių nuotekų valymo procesų tyrimai

Aprašymas:

Laboratorinės skalės gamybinių nuotekų valymo procesų tyrimai

Raktažodžiai: Laboratorinės skalės gamybinių nuotekų valymo procesų tyrimai

Mokslo kryptis:
Pilotinės gamybinių nuotekų valymo sistemos sukūrimas

Aprašymas:

Pilotinės gamybinių nuotekų valymo sistemos sukūrimas

Raktažodžiai: Pilotinės gamybinių nuotekų valymo sistemos sukūrimas

Mokslo kryptis:
Realių parametrų gamybinių nuotekų sistemos projektavimas, paleidimas bei derinimas

Aprašymas:

Realių parametrų gamybinių nuotekų sistemos projektavimas, paleidimas bei derinimas

Raktažodžiai: Realių parametrų gamybinių nuotekų sistemos projektavimas, paleidimas bei derinimas

Mokslo kryptis:
Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, projektavimas, komplektavimas ir gamyba

Aprašymas:

Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, projektavimas, komplektavimas ir gamyba

Raktažodžiai: Pažangioji oksidacija, vandens valymas

Mokslo kryptis:
Oro kokybę įtakojančių faktorių kitimo darbo zonoje ir erdvėje nustatymas. Rekomendacijos tinkamai oro kokybei užtikrinti.

Aprašymas:

Oro kokybę įtakojančių faktorių kitimo darbo zonoje ir erdvėje nustatymas. Rekomendacijos tinkamai oro kokybei užtikrinti.

Raktažodžiai: Oro kokybę įtakojančių faktorių kitimo darbo zonoje ir erdvėje nustatymas. Rekomendacijos tinkamai oro kokybei užtikrinti.

Mokslo kryptis:
„Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos naftos skirtuvų SEPKO3-HD ir SEPKO6-HD efektyvumo išbandymas“

Aprašymas:

„Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos naftos skirtuvų SEPKO3-HD ir SEPKO6-HD efektyvumo išbandymas“

Raktažodžiai: „Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos naftos skirtuvų SEPKO3-HD ir SEPKO6-HD efektyvumo išbandymas“

Mokslo kryptis:
Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, įdiegimas pramonės įmonėje

Aprašymas:

Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, įdiegimas pramonės įmonėje

Raktažodžiai: Pilotinis įrenginys, diegimas įmonėje

Mokslo kryptis:
Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, testavimas

Aprašymas:

Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, testavimas

Raktažodžiai: Nuotekų valymas, įrenginio testavimas

Mokslo kryptis:
Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, testavimas

Aprašymas:

Pilotinio pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, testavimas

Raktažodžiai: Nuotekų valymas, įrenginio testavimas

Mokslo kryptis:
Nuotekų srautų analizė ir pasiruošimas analizei (tarpinė ataskaita)

Aprašymas:

Nuotekų srautų analizė ir pasiruošimas analizei (tarpinė ataskaita) 

Raktažodžiai: Nuotekos, nuotekų srautas, nuotekų analizė

Mokslo kryptis:
Pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, projektavimas, gamyba ir paleidimo darbai

Aprašymas:

Pažangiosios oksidacijos įrenginio, skirto specialiųjų nuotekų valymui, projektavimas, gamyba ir paleidimo darbai

Raktažodžiai: Nuotekų valymas, įrenginio gamyba

Mokslo kryptis:
Eksperimentinis nuotekų sudėties charakterizavimas (tarpinė ataskaita)

Aprašymas:

Eksperimentinis nuotekų sudėties charakterizavimas (tarpinė ataskaita) 

Raktažodžiai: Nuotekos, nuotekų sudėtis, nuotekų charakterizavimas

Mokslo kryptis:
Siūlomo nuotekų valymo sprendimo technologinė apžvalga ir galimybių analizė (galutinė ataskaita)

Aprašymas:

 Siūlomo nuotekų valymo sprendimo technologinė apžvalga ir galimybių analizė (galutinė ataskaita) 

Raktažodžiai: Nuotekų valymas, technologinė apžvalga, galimybių analizė

Mokslo kryptis: