Dujų chromatografas su įvairiais detektoriais Tracera GC-2010Plus (Shimadzu)
Aprašymas:

Skystų ir dujinių bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 oC kokybinė ir kiekybinė analizė. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Dujiniams bandiniams yra atskira jų tiekimo sistema. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-1 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojami liepsnos jonizacinis ir jonų plazminis detektoriai.

Raktažodžiai:
Dujų chromatografija, kapiliarinė klonėlė, liepsnos jonizazinis detektorius, jonų plazminis detektorius

Mokslo kryptis:
Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Maksimai analizės temperatūra 310 oC.

Taikymo sritys:
Įvairių organinių junginių ir dujų mišnių analizė
Užklausos forma