Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.
Aprašymas:
Rezultate bus atlikta tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti MTEP projekto apie gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų kūrimo technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai:
Mechaninės savybės, oda, tekstilė, guma, plastikai

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma