Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.
Aprašymas:
Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Raktažodžiai:
produktų dizainas, dizaino koncepcija

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma