Mechaninių ir biomechaninių sistemų kompiuterinis modeliavimas ir skaičiuojamoji analizė
Aprašymas:
Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė.

Raktažodžiai:
Kompiuterinė stiprumo analizė, statika, dinamika, optimizavimas, skysčių ar dujų srautų skaičiuojamoji analizė

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma