Šildymo sistemų ir šilumos punktų projektavimas
Aprašymas:
Rezultate būtų pateiktos projektuojamojo objekto hidraulinės ir elektrinės schemos, komponentai, skaičiavimų protokolai ir kitos sudėtinės projekto dalys (40-50 psl.). Projektas būtų suderintas su reikalingomis institucijomis.

Raktažodžiai:
Projektavimas, šilumos punktas

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma