Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Raktažodžiai:
apdirbimo proceso trukmė, režimai

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma