Kompleksinis maisto gaminių sudėties ir saugos rodiklių tyrimas. Visi tyrimai pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimą vartotojams
Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma