Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai
Aprašymas:
parenkant optimalius tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų panaudojimo tikslingumas pašarų, naudojamų naminių gyvulių ir paukščių šėrimui, įvertinama galima tų komponentų įtaka gyvūninės kilmės maisto produktų kokybės profiliams. taikant analogiškus arba naujai parinktus tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų, naudojamų maisto produktų gamyboje, įtaka modelinių maisto sistemų ir produktų gamybos technologiniam procesui, laikymo režimams, kokybės ir priimtinumo rodikliams.

Raktažodžiai:
biologiškai veiklūs komponentai, žemės ūkis, maisto pramonė, kokybės rodikliai, jusliniai metodai, instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spalvos matuoklis Konica Minolta, skystiems ir kietiems produktams
Tekstūros analizatorius Instron 3343
Fizz Modulis dinaminių flavoro (skonio ir aromato), tekstūros bei spalvos savybių
Užklausos forma