Kompleksinių kokybės profilių panaudojimo produktų kūrimui ir optimizavimui galimybių tyrimai
Aprašymas:
taikant skirtingus juslinės analizės bei vartotojų nuomonės tyrimo metodus, sudaromi modelinių sistemų ir produktų kokybės ir priimtinumo profiliai, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp atskirų modelinių sistemų bei produktų kokybės parametrų ir jų priimtinumo. Tai leidžia optimizuoti jau gaminamus produktus ir/ar panaudoti gautus rezultatus naujų produktų kūrimui ir jų įvedimui į rinką.

Raktažodžiai:
kompleksiniai kokybės profiliai, panaudojimas, produktai, kūrimas, optimizavimas

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spalvos matuoklis Konica Minolta, skystiems ir kietiems produktams
Tekstūros analizatorius Instron 3343
Fizz Modulis dinaminių flavoro (skonio ir aromato), tekstūros bei spalvos savybių
Užklausos forma