Naujų tyrimo metodų ir jų taikymo procedūrų žaliavų ir maisto produktų kokybės rodiklių vertinimui kūrimas. Žaliavos ir maisto produktų ydų (defektų) įvertinimas.
Aprašymas:
įvertinant įmonės darbo specifiką ir gaminamų produktų įvairovę, parengiami metodai ir jų taikymo procedūros bei tyrimo instrumentas produktų kokybės rodiklių nustatymui. Šie dokumentai ir rezultatai naudojami, vertinant žaliavos, atskirų komponentų ir skirtingų kokybės lygių produktų rodiklių nustatymui, pasireiškiančių ydų (defektų) ir jų intensyvumų vertinimui.

Raktažodžiai:
žaliavos, maisto produktai, tyrimo metodai, procedūros, ydos (defektai)

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spalvos matuoklis Konica Minolta, skystiems ir kietiems produktams
Kamera klimatinė Binder KMF 1
Fizz Modulis dinaminių flavoro (skonio ir aromato), tekstūros bei spalvos savybių
Užklausos forma