Kompleksinis maisto gaminių sudėties ir saugos rodiklių tyrimas. Visi tyrimai pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimą vartotojams
Aprašymas:
Atliekami tyrimai, pagrindžiantys maisto gaminių atitikimą reglamento 1169/2011 reikalavimams

Raktažodžiai:
Reglamentas (EC) Nr. 1169/2011, maisto komponentai, ženklinimas

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Džiovinimo krosnelė
Įranga lakiųjų junginių tyrimo (dujų chromatografas) su švaraus oro generatorium, GC solution programine įranga
Efektyvios skysčių chromatografijos įranga su automatine azoto nustatymo Kjeldalio metodu ir kiekybinės riebalų ekstrakcijos tirpikliais sistemomis
Užklausos forma