Organinių medžiagų molekulinių masių nustatymas cheminės jonzacijos metodu

Raktažodžiai:
molekulinė masė, cheminė jonizacija, masių spektrometrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Chromatografijos (UPLC) sistema su masių ir UV detektoriais
Užklausos forma