Organinių medžiagų fazinių virsmų ir destrukcijos temperatūros nustatymas

Raktažodžiai:
stiklėjimo temperatūras, lydymasis, kristalizacija, destrukcija, morfologinis stabilumas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma