Baltyminių medžiagų kiekybinė analizė, taikant jonų mainų chromatografijos metodą (1 bandinys)

Raktažodžiai:
Batyminės medžiagos, kiekybinė analizė, jonų mainų chromatografija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System
Užklausos forma