Dalelių dispersinės sudėties tyrimai kuro deginimo įrenginiuose
Aprašymas:
Griežtėjantys reikalavimai emisijos kuro deginimo įrenginiuose reikalauja mažiunti kietųjų dalelių emisiją. Didžioji dalis dalelių degimo procese yra <1 um frakcijoje, tačiau šis aspektas dažnai neįvertinamas tiriant dalelių emisijas. Siekiant tinkamai suprojektuoti ir eksploatuoti išlakų valymo įrenginius, būtina žinoti dalelių dispersinę sudėtį, dažnai ir cheminę sudėtį. Atliekami kietųjų dalelių koncentracijos ir dispersinės sudėties matavimai, su papildoma galimybe išanalizuoti dalelių cheminę sudėtį kiekvienoje dydžio frakjcijoje.

Raktažodžiai:
Energetika, kuro deginimas, teršalai

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aerozolio skiedimo įrenginys "Dekati ®"
Elektrinis žemo slėgio aerozolio dalelių impaktorius ELPI™
Užklausos forma