Pramonės, energetikos ir atliekų tvarkymo objektų poveikio aplinkai vertinimo ir TIPK dokumentų rengimas
Aprašymas:
Visiems ūkinės ir kitokios veiklos objektams galime atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), parengdami įvairius aplinkosauginius dokumentus, įskaitant ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus.

Raktažodžiai:
Poveikio aplinkai vertinimas, taršos integruota prevencija ir kontrolė

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma