Organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas
Aprašymas:
Vykdoma organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Raktažodžiai:
Organinė sintezė, elektroaktyvios medžiagos

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma