Medžiagų fotofizikinių ir fotocheminių savybių panaudojimas
Aprašymas:
Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Raktažodžiai:
Matavimai, fluorescencija, fosforescencija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma