Naujos inovatyvios vartotojų poreikių maisto produktams vertinimo metodologijos, pagrįstos multimodalinės sąveikos studijomis tarp gatavos produkcijos kokybės kriterijų, kūrimas.

Raktažodžiai:
Empatiniai maisto produktai, emocinės kompiuterinės technologijos, vartotojų ketinimai ir emocijos

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma