Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, taikant chromatografijos ir elektroforezės metodus.
Aprašymas:
Augalinės kilmės baltyminių medžiagų išskyrimas, išskyrimo sąlygų optimizavimas;kiekkybinė ir kokybinė analizė; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Raktažodžiai:
baltymų analizė, elektoforezė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroferezės įranga (PG SDS)
Užklausos forma