Cheminių medžiagų vadybos tobulinimo įmonėse galimybės; pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo galimybės (auditai, galimybių studijos, teisinių reikalavimų (REACH, CLP, RoHS ir kt.) įgyvendinimas ir pan.)
Aprašymas:
Įmonėms padedama įgyvendinti joms taikomus su cheminėmis medžiagomis susijusius reikalavimus, patariama, kaip išvengti pavojingiausių cheminių medžiagų naudojimo ir taip mažinti riziką žmonėms ir aplinkai, kaip pateikti rinkai saugesnius naudojamų cheminių medžiagų požiūriu gaminius ar paslaugas.

Raktažodžiai:
cheminės medžiagos, cheminių medžiagų vadyba, pakeitimas

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma