Elektrinis žemo slėgio aerozolio dalelių impaktorius ELPI™
Aprašymas:

Realaus laiko aerozolio dalelių dispersinės sudėties nustatymas su galimybe surinkti skirtingos frakcijos daleles tolimesnei analizei (14 frakcijų, 0.006 – 10,0 µm). Gali būti panaudojamas aerozolio dalelių gamybinėse patalpose šaltinių identifikavimui ir frakcinės dalelių sudėties pasiskirstymo nustatymui.  Galima nustatinėti kietų dalelių koncentraciją ir frakcinę sudėtį degimo produktuose (kaminuose esančiuose dūmuose),  atlikti įvairių aerozolio dalelių filtrų efektyvumo tyrimus. Surinktus atskirų frakcijų ėminius galima toliau naudoti kietųjų dalelių cheminei-elementinei sudėčiai analizuoti.

Raktažodžiai:
Aerozolio dalelės

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Dalelių dydžio intervalas - 0,006-10 µm. Frakcijų skaičius - 14. Bandinio ėmimo srauto greitis - 10 l/min.

Taikymo sritys:
Degimo procesų tyrimai, automobilių išmetamųjų dujų matavimai, farmacinių inhaliatorių tyrimai, dalelių įkrovos pasiskirstymo matavimai, filtrų efektyvumo tyrimai, nanodalelių matavimas.
Užklausos forma