Trijų pakopų aerozolio dalelių impaktorius "Dekati® PM10"
Aprašymas:

Trijų pakopų kaskadinis dalelių impaktorius "Dekati® PM10"  skirtas aerozolio dalelių koncentracijai nustatyti. Veikimo principas pagrįstas inertine dalelių klasifikacija pagal jų dydžius bei tolimesne skirtingų frakcijų dalelių gravimetrine arba chemine analize.

Raktažodžiai:
Aerozolio dalelės, dispersinė sudėtis

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Bandinio ėmimo srauto greitis - 10,0 iki 30,0 l/min; Dalelių dydis - 0 iki 10 µm (0 – 1 µm, 1 – 2,5 µm, 2,5 –  10,0 µm); Maksimali darbinė temperatūra - 200 °C.

Taikymo sritys:
Aerozolio dalelių dispersinės sudėties analizė, oro kokybės matavimai, degimo procesų tyrimai.
Užklausos forma