Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma
Aprašymas:

Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Raktažodžiai:
Diferencinė skenuojamoji kalorimetrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas: nuo -30 iki 600 °C; minimalus temperatūros pakėlimo greitis - 0,001 °C/min.

Taikymo sritys:
Matuojama energija, reikalinga tiriamojo ir etaloninio bandinio temperatūroms suvienodinti, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje. Šiuo metodu galima nustatyti: savitąją šilumą, lydimosi temperatūrą, entalpijos pokytį, stiklėjimo temperatūrą, skilimo efektus ir kitus terminius virsmus.
Užklausos forma