pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70
Aprašymas:

pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

Raktažodžiai:
titravimas, jonų kiekio matavimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

pH matavimai (0-14) jonų selektyvūs matavimai Cu2 ; Cd2 ; Ca2 ; F-; Cl-

Taikymo sritys:
Vykdomos analizės: rūgštinė/bazinė, nusodinimas (Cl, Br,…), red-okso, kompleksometrinis titravimas, fotometrinis titravimas, pH matavimai, jonų selektyvūs matavimai, dviejų fazių titravimas, konduktometrinis matavimas / titravimas.
Užklausos forma