Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas Saida FDS Inc. MODA-6
Aprašymas:

Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas yra analizatorius, skirtas įvertinti medžiagų bioskaidumą įmaišant bandinius (biologiškai skaidomus polimerus, organines pramonines atliekas ir t.t.) į dirvožemį ir matuojant išsiskiriančio anglies dioksido masę, kuri susidaro dėl mikrobinio skaidymo dirvožemyje

Raktažodžiai:
Bioskaidumas, aerobinės sąlygos, anglies dioksidas, bioskaidus polimeras

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas: 45 – 65°C; reakcinės kolonos: 6.

 

Taikymo sritys:
Medžiagų bioskadumo aerobinėmis sąlygomis įvertinimas pagal CO2 išsiskyrimą.
Užklausos forma