Fotoelektroninis spektrometras
Aprašymas:

 

Fotoelektronų emisijos spektrometras

 

Raktažodžiai:
fotoelektroninė spektroskopija, jonizacijos potencialas, elektronų išlaisvinimo darbas, fotoefektas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Sistema susideda iš bandinio laikiklio, į kurį nukreipta 30 W UV deuterio lempa (ASBN-D130-CM), kuri šviečia per monochromatorių (CM110 1/8m). Elektrinės bandinio charakteristikos registruojamos elektrometru (Keithley 6517B), kuris prijungtas prie kompiuterio su programine įranga.

 

Taikymo sritys:
Organinių medžiagų jonizacijos potencialo matavimas, metalų elektronų išlaisvinimo energijos matavimas, neorganinių puslaidininkių jonizacijos energijos matavimas
Užklausos forma