Kietumo matavimas

Aprašymas:

Kietumo matavimo paslauga: universaliu kietumo matuokliu verzus 750 CCD, kietumo matuokliu WMHT MOT WMHT 002 ir kita

Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Sieros šlamo panaudojimas gaminant statybines medžiagas

Aprašymas:

Šlamas susidaro sieros filtrų valymo metu, iš lydyklų, rinktuvų, sieros saugyklų. Susidariusio šlamo kiekis skaičiuojamas pagal normą (1t H2SO4 – 0,45 kg šlamo). Vidutiniškai per mėnesį gauname apie 45,3 tonas šlamo, per metus - apie 544 t.

Šiame darbe bus vygdoma sieros šlamo modifikuojančių priedų paieška, atrinkimas bei sieros šlamo modifikavimas. Modifikuoto sieros šlamo pagrindinių savybių nustatymas. Toliau vyks sieros šlamo trupinimas, malimas ir sijojimas. Gautų birių dalelių stipruminių charakteristikų nustatymas.

Įprastinių betonų su sieros šlamu ir su modifikuotu sieros šlamu fizikinių, mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Šarmiškai aktyvuotų betonų (jų gamybai panaudojant fosfogipsą bei AlF3 gamybos atlieką) su sieros šlamu fizikinių mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Sieros betono bandinių, jų gamybai panaudojant sieros šlamą, mechaniniai tyrimai, tankis, ilgaamžiškumas.

Kompozicinio mišinio su sieros šlamu skirto asfaltuotų kelių remontui tyrimas.

 

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Aprašymas:

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Aprašymas:

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Naujų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas:
Bus atlikti tekstilės medžiagų savybių tyrimai, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei sukurtu naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipai

Tekstilės medžiagų tyrimai

Aprašymas:
Tekstilės medžiagų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas, modeliavimas, jų vertinimo metodų parinkimas ar kūrimas, technologinių parametrų matavimas ir optimizavimas

Funkcionalumą ir komfortiškumą derinančių tekstilės gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas:
Bus atliktas tekstilės gaminių funkcinių ir komforto savybių tyrimas, optimizavimas, gamybos technologijų parinkimas, naujų struktūrų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas.

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Masyviosios medienos ir medienos medžiagų fizikinių mechaninių savybių nustatymas

Aprašymas:

Įvairių biologinių masyviosios medienos rūšių ir medienos medžiagų (medienos drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, masyviosios medienos skydų, klijuotos sluoksninės medienos ir kt.) fizikinių mechaninių savybių nustatymas 

Masyviosios medienos džiovinimo, hidroterminio apdorojimo ir modifikavimo sričių tyrimai

Aprašymas:

Įvairūs masyviosios medienos džiovinimo, hidroterminio apdorojimo ir modifikavimo sričių tyrimai.

Masyviosios medienos apdorojimo technologijų vertinimas,  tobulinimas ir diegimas.  

Masyviosios medienos ir medienos medžiagų sanklijų tyrimai

Aprašymas:

Masyviosios medienos ir medienos medžiagų sanklijų tyrimai. Medienos medžiagų klijai, klijų savybių tyrimai,

klijavimo technologijų vertinimas.

Dviejų NBPT bandinių cheminės sudėties skirtumų nustatymas chromatografiniu metodu

Aprašymas:

Dviejų NBPT bandinių cheminės sudėties skirtumų nustatymas chromatografiniu metodu

Juslinių savybių formavimosi ir biologinės vertės modelio sudarymas mėsos konservuose

Aprašymas:

Juslinių savybių formavimosi ir biologinės vertės modelio sudarymas mėsos konservuose

Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

Aprašymas:
Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį, kurių metu bus atlikta 10-30 lapų (primlausomai nuo objekto sudėtingumo ir/ar objektų skaičiaus) techninė galimybių studija- tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir/ar komercinį gyvybingumą

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių blizgumo įvertinimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių blizgumo įvertinimas

Polimerų identifikavimas DSC metodais

Aprašymas:

Polimerų identifikavimas DSC metodais

Polimerų identifikavimas FTIR metodais

Aprašymas:

Polimerų identifikavimas FTIR metodais

Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Aprašymas:

Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Sukurti inovatyvias intensyvaus poveikio skystąsias trąšas, išanalizuoti intensyvumą didinančių priedų ir skystųjų trąšų komponentų suderinamumą bei nustatyti ir įvertinti naujų trąšų funkcines savybes.

Aprašymas:

Sukurti inovatyvias intensyvaus poveikio skystąsias trąšas, išanalizuoti intensyvumą didinančių priedų ir skystųjų trąšų komponentų suderinamumą bei nustatyti ir įvertinti naujų trąšų funkcines savybes.

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Aprašymas:

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Bandinių technologinis paruošimas eksperimentiniams tyrimams

Aprašymas:

Medžiagų paruošimas, apdirbimas eksperimentiniams tyrimams

Kiekybinė taninų analizė bandiniuose

Aprašymas:

Kiekybinė taninų analizė bandiniuose

Mikroorganizmų, priklausančių Lactobacillus ir Bacillus gentims, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro

Aprašymas:

Mikroorganizmų, priklausančių Lactobacillus ir Bacillus gentims, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro