Ieškoti

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Raktažodžiai: mokymai, laboratoriniai darbai, praktiniai įgūdžiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atlikti tekstilės medžiagų savybių tyrimai, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei sukurtu naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipai

Raktažodžiai: tekstilės medžiagų prototipai, nauji tekstilės gaminiai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tekstilės medžiagų tyrimai

Aprašymas: Tekstilės medžiagų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas, modeliavimas, jų vertinimo metodų parinkimas ar kūrimas, technologinių parametrų matavimas ir optimizavimas

Raktažodžiai: Tekstilės medžiagos, tekstilės medžiagų fizikinės savybės, tekstilės medžiagų mechaninės savybės, modeliavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Funkcionalumą ir komfortiškumą derinančių tekstilės gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atliktas tekstilės gaminių funkcinių ir komforto savybių tyrimas, optimizavimas, gamybos technologijų parinkimas, naujų struktūrų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas.

Raktažodžiai: tekstilės gaminiai, funkcinės savybės, komforto savybės, naujos tekstilės medžiagos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

Aprašymas: Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį, kurių metu bus atlikta 10-30 lapų (primlausomai nuo objekto sudėtingumo ir/ar objektų skaičiaus) techninė galimybių studija- tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir/ar komercinį gyvybingumą

Raktažodžiai: galimybių studija, tekstilės gamybos technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sieros šlamo panaudojimas gaminant statybines medžiagas

Aprašymas:

Šlamas susidaro sieros filtrų valymo metu, iš lydyklų, rinktuvų, sieros saugyklų. Susidariusio šlamo kiekis skaičiuojamas pagal normą (1t H2SO4 – 0,45 kg šlamo). Vidutiniškai per mėnesį gauname apie 45,3 tonas šlamo, per metus - apie 544 t.

Šiame darbe bus vygdoma sieros šlamo modifikuojančių priedų paieška, atrinkimas bei sieros šlamo modifikavimas. Modifikuoto sieros šlamo pagrindinių savybių nustatymas. Toliau vyks sieros šlamo trupinimas, malimas ir sijojimas. Gautų birių dalelių stipruminių charakteristikų nustatymas.

Įprastinių betonų su sieros šlamu ir su modifikuotu sieros šlamu fizikinių, mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Šarmiškai aktyvuotų betonų (jų gamybai panaudojant fosfogipsą bei AlF3 gamybos atlieką) su sieros šlamu fizikinių mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Sieros betono bandinių, jų gamybai panaudojant sieros šlamą, mechaniniai tyrimai, tankis, ilgaamžiškumas.

Kompozicinio mišinio su sieros šlamu skirto asfaltuotų kelių remontui tyrimas.

 

Raktažodžiai: Sieros šlamas, sieros modifikavimas, portlandcementinis betonas, šarmu aktyvuotas betonas, sieros betonas, kompozicinis mišinys su sieros šlamu.

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Raktažodžiai: Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Mokslo kryptis:
Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Aprašymas:

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Raktažodžiai: Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Mokslo kryptis:
Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Aprašymas:

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Raktažodžiai: biotechnologija, inovacija, šalinimas, veiksmingumas

Mokslo kryptis:
Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Raktažodžiai: Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Mokslo kryptis:
Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių blizgumo įvertinimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių blizgumo įvertinimas

Raktažodžiai: Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių blizgumo įvertinimas

Mokslo kryptis:
Polimerų identifikavimas DSC metodais

Aprašymas:

Polimerų identifikavimas DSC metodais

Raktažodžiai: Polimerų identifikavimas DSC metodais

Mokslo kryptis:
Polimerų identifikavimas FTIR metodais

Aprašymas:

Polimerų identifikavimas FTIR metodais

Raktažodžiai: Polimerų identifikavimas FTIR metodais

Mokslo kryptis:
Kietumo matavimas

Aprašymas:

Kietumo matavimo paslauga: universaliu kietumo matuokliu verzus 750 CCD, kietumo matuokliu WMHT MOT WMHT 002 ir kita

Raktažodžiai: Kietis

Mokslo kryptis:
Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Aprašymas:

Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Raktažodžiai: Bandinių atkaitinimas 1600°C temperatūroje

Mokslo kryptis:
Sukurti inovatyvias intensyvaus poveikio skystąsias trąšas, išanalizuoti intensyvumą didinančių priedų ir skystųjų trąšų komponentų suderinamumą bei nustatyti ir įvertinti naujų trąšų funkcines savybes.

Aprašymas:

Sukurti inovatyvias intensyvaus poveikio skystąsias trąšas, išanalizuoti intensyvumą didinančių priedų ir skystųjų trąšų komponentų suderinamumą bei nustatyti ir įvertinti naujų trąšų funkcines savybes.

Raktažodžiai: Sukurti inovatyvias intensyvaus poveikio skystąsias trąšas, išanalizuoti intensyvumą didinančių priedų ir skystųjų trąšų komponentų suderinamumą bei nustatyti ir įvertinti naujų trąšų funkcines savybes.

Mokslo kryptis:
Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Aprašymas:

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Raktažodžiai: žymėjimas, žymenys, "bekontaktis nuskaitymas"

Mokslo kryptis:
Bandinių technologinis paruošimas eksperimentiniams tyrimams

Aprašymas:

Medžiagų paruošimas, apdirbimas eksperimentiniams tyrimams

Raktažodžiai: apdirbimas, paruošimas,"eksperimentiniams tyrimams"

Mokslo kryptis:
Kiekybinė taninų analizė bandiniuose

Aprašymas:

Kiekybinė taninų analizė bandiniuose

Raktažodžiai: Kiekybinė taninų analizė bandiniuose

Mokslo kryptis:
Mikroorganizmų, priklausančių Lactobacillus ir Bacillus gentims, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro

Aprašymas:

Mikroorganizmų, priklausančių Lactobacillus ir Bacillus gentims, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro 

Raktažodžiai: Mikroorganizmų, priklausančių Lactobacillus ir Bacillus gentims, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro

Mokslo kryptis:
Masyviosios medienos ir medienos medžiagų fizikinių mechaninių savybių nustatymas

Aprašymas:

Įvairių biologinių masyviosios medienos rūšių ir medienos medžiagų (medienos drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, masyviosios medienos skydų, klijuotos sluoksninės medienos ir kt.) fizikinių mechaninių savybių nustatymas 

Raktažodžiai: Mediena, medienos skydai, medienos medžiagos

Mokslo kryptis:
Masyviosios medienos džiovinimo, hidroterminio apdorojimo ir modifikavimo sričių tyrimai

Aprašymas:

Įvairūs masyviosios medienos džiovinimo, hidroterminio apdorojimo ir modifikavimo sričių tyrimai.

Masyviosios medienos apdorojimo technologijų vertinimas,  tobulinimas ir diegimas.  

Raktažodžiai: Mediena, medienos džiovinimas, medienos hidroterminis apdorojimas, medienos modifikavimas

Mokslo kryptis:
Masyviosios medienos ir medienos medžiagų sanklijų tyrimai

Aprašymas:

Masyviosios medienos ir medienos medžiagų sanklijų tyrimai. Medienos medžiagų klijai, klijų savybių tyrimai,

klijavimo technologijų vertinimas.

Raktažodžiai: Masyviosios medienos klijavimas, medienos medžiagų klijai, klijavimo technologijos

Mokslo kryptis:
Dviejų NBPT bandinių cheminės sudėties skirtumų nustatymas chromatografiniu metodu

Aprašymas:

Dviejų NBPT bandinių cheminės sudėties skirtumų nustatymas chromatografiniu metodu

Raktažodžiai: Dviejų NBPT bandinių cheminės sudėties skirtumų nustatymas chromatografiniu metodu

Mokslo kryptis:
Juslinių savybių formavimosi ir biologinės vertės modelio sudarymas mėsos konservuose

Aprašymas:

Juslinių savybių formavimosi ir biologinės vertės modelio sudarymas mėsos konservuose

Raktažodžiai: Juslinių savybių formavimosi ir biologinės vertės modelio sudarymas mėsos konservuose

Mokslo kryptis: