Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas:
Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Motininio mišinio gumos regenerato panaudojimui sukūrimas

Aprašymas:
Naujų gumos mišinių su dideliu regenerato kiekiu kūrimas. Fizikinių ir mechaninių savybių vertinimas

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas:
Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Pramoninių biotechnologių procesų taikymas inovatyvių bioproduktų kūrimui

Aprašymas:
Įnovatyvių bioproduktų kūrimas panaudojant mikroorganizmus ir fermentus

Bioproduktų antimikrobinių savybių tyrimai

Aprašymas:
Antimikrobinių savybių įvertinimas kuriamiems bioproduktams

Mikrobiologinio preparato gamybos ir jo panaudojimo natūraliam (ekologiniam) dirvožemio derlingumui didinti vystymas

Aprašymas:
Mikrobiologinio preparato kūrimas, gamyba ir jo išbandymas natūraliam dirvožemio derlingumui didinti

Biomedicininės paskirties nano, mikro tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.

Aprašymas:
Bus atlikta 50-75 lapų apimties techninė galimybių studija, įvertinant kuriamų medžiagų perspektyvas ir tyrimų aktualumą.

Biotechnologinių priemonių taikymas augalinės žaliavos perdirbimui į vertingas chemines medžiagas

Aprašymas:
Fermentų ir mikroorganizmų panaudojimas augalinės žaliavos perdirbimui į vertingas chemines medžiagas

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti prototipo sukūrimas.

Aprašymas:
Rezultate parengtas pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas kūrybiniuose procesuose ar dizaino produktų kūrime. Testuojama dizaino produkto gamybai/ kūrybinių paslaugų vykdymui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo demonstravimas.

Aprašymas:
Rezultate atliekamas bandomasis produkto rinkai pristatymas/paslaugų teikimas, atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizainas, verslo/veiklos modelis/planas.

Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas:
Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Naujo produkto/paslaugos/prekinio ženklo įvedimas į rinką.

Aprašymas:
Rezultate atliekamas bandomasis produkto/ženklo dizaino rinkai pristatymas ar paslaugų teikimas, bei atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas dizainas ir įvedimo į rinką planas.

Mados/aprangos produkto/kolekcijų dizaino kūrimas naudojant naujas medžiagas ir technologijas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti, inovatyvių ar ekologiškų medžiagų ir technologijų panaudojimo galimybes naujo mados produkto/kolekcijos kūrimui ir gamybai.

Pakuotės dizaino kūrimas, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamą pakuotės dizainą, sukurtas pakuotės dizainas, siekiant didinti produkto žinomumą, pardavimus ir tvarumą.

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Aprašymas:

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Aprašymas:

Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Aprašymas:

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Aprašymas:

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Išanalizuoti žirnių masės perdirbimą, ištirti gautų produktų savybes

Aprašymas:

Išanalizuoti augalinių medžiagų perdirbimą, gaunant krakmolą ir skaidulines medžiagas. Ištirti gautų produktų savybes.

Metalo bandinių kiečio nustatymas Rokvelo metodu

Aprašymas:

Metalo bandinių kiečio nustatymas Rokvelo metodu

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslauga, elektrolizės klausimais

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslauga, elektrolizės klausimais