Ieškoti

Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: produkto dizainas, prototipas, testavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Motininio mišinio gumos regenerato panaudojimui sukūrimas

Aprašymas: Naujų gumos mišinių su dideliu regenerato kiekiu kūrimas. Fizikinių ir mechaninių savybių vertinimas

Raktažodžiai: regeneratas, guma, vulkanizavimas, fizikinės ir mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Raktažodžiai: dizaino prodektai, naujos technologijos, naujos medžiagos, skaitmeniniai sprendiniai, kūrybiniai procesai, kūrybiniai produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Pramoninių biotechnologių procesų taikymas inovatyvių bioproduktų kūrimui

Aprašymas: Įnovatyvių bioproduktų kūrimas panaudojant mikroorganizmus ir fermentus

Raktažodžiai: Pramoninė biotechnologija; Inovatyvūs produktai

Mokslo kryptis:
Bioproduktų antimikrobinių savybių tyrimai

Aprašymas: Antimikrobinių savybių įvertinimas kuriamiems bioproduktams

Raktažodžiai: Pramoninė biotechnologija; bioproduktai

Mokslo kryptis:
Mikrobiologinio preparato gamybos ir jo panaudojimo natūraliam (ekologiniam) dirvožemio derlingumui didinti vystymas

Aprašymas: Mikrobiologinio preparato kūrimas, gamyba ir jo išbandymas natūraliam dirvožemio derlingumui didinti

Raktažodžiai: Mikrobiologinis preparatas, dirvožemio derlingumo didinimas

Mokslo kryptis:
Biomedicininės paskirties nano, mikro tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas.

Aprašymas: Bus atlikta 50-75 lapų apimties techninė galimybių studija, įvertinant kuriamų medžiagų perspektyvas ir tyrimų aktualumą.

Raktažodžiai: Nano, mikro tekstilės medžiagos, biomedicina

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Biotechnologinių priemonių taikymas augalinės žaliavos perdirbimui į vertingas chemines medžiagas

Aprašymas: Fermentų ir mikroorganizmų panaudojimas augalinės žaliavos perdirbimui į vertingas chemines medžiagas

Raktažodžiai: augalinės žaliavos bioperdirbimas, fermentai, mikroorganizmai

Mokslo kryptis:
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Raktažodžiai: produktų dizainas, naujos technologijos, kūrybinės paslaugos ir produktai, kūrybiniai procesai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate parengtas pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas kūrybiniuose procesuose ar dizaino produktų kūrime. Testuojama dizaino produkto gamybai/ kūrybinių paslaugų vykdymui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: dizaino produktai, kūrybiniai procesai, naujos technologijos, naujos medžiagos, prototipas, kūrybinbės paslaugos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo demonstravimas.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto rinkai pristatymas/paslaugų teikimas, atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizainas, verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, demonstravimas, nauja paslauga, vartotojo patirties vertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas: Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Raktažodžiai: naujas produktas, naujos paslaugos, prototipas, bandomoji partija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos/prekinio ženklo įvedimas į rinką.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto/ženklo dizaino rinkai pristatymas ar paslaugų teikimas, bei atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas dizainas ir įvedimo į rinką planas.

Raktažodžiai: prekinis ženklas, naujas produktas, įvedimas į rinką

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Mados/aprangos produkto/kolekcijų dizaino kūrimas naudojant naujas medžiagas ir technologijas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti, inovatyvių ar ekologiškų medžiagų ir technologijų panaudojimo galimybes naujo mados produkto/kolekcijos kūrimui ir gamybai.

Raktažodžiai: mados produktas, kolekcijų dizainas, naujos medžiagos ir technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Pakuotės dizaino kūrimas, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamą pakuotės dizainą, sukurtas pakuotės dizainas, siekiant didinti produkto žinomumą, pardavimus ir tvarumą.

Raktažodžiai: pakuotės dizainas, produkto pozicionavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Išanalizuoti žirnių masės perdirbimą, ištirti gautų produktų savybes

Aprašymas:

Išanalizuoti augalinių medžiagų perdirbimą, gaunant krakmolą ir skaidulines medžiagas. Ištirti gautų produktų savybes.

Raktažodžiai: krakmolas, krakmolo savybių tyrimas

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Raktažodžiai: Elektrai laidžios pastos sukūrimas ir tyrimas

Mokslo kryptis:
Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Aprašymas:

Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Raktažodžiai: Temperatūrai jautrios medžiagos sukūrimas ir adaptavimas RFID technologijose

Mokslo kryptis:
Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Aprašymas:

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Raktažodžiai: Organinės, sintezė, nanodelelės.

Mokslo kryptis:
Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Aprašymas:

Oraganinės sintezės ir superkrizinės ekstrakcijos darbai. Biologiškai aktyvių nanodalelių gavyba ir gamybos technologijų paruošimas

Raktažodžiai: Organinės, sintezė, nanodelelės.

Mokslo kryptis:
Konsultacijos dėl polietileno perdirbimo bei plastiko gaminių gamybos procesų tobulinimo, optimizavimo bei naujų metodų įdiegimo

Aprašymas:

Plastikų antrinis perdirbimas.

Raktažodžiai: Plastikų antrinis perdirbimas.

Mokslo kryptis:
Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Aprašymas:

Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Raktažodžiai: Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Mokslo kryptis:
Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslauga, elektrolizės klausimais

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslauga, elektrolizės klausimais

Raktažodžiai: Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslauga, elektrolizės klausimais

Mokslo kryptis:
„Daugiakomponenčių parafino gaminių polidispersiškumo vertinimo metodikos sudarymas“

Aprašymas:

DALELIŲ POLIDISPERSIŠKUMO VERTINIMAS

Raktažodžiai: parafinas

Mokslo kryptis:
Metalo bandinių kiečio nustatymas Rokvelo metodu

Aprašymas:

Metalo bandinių kiečio nustatymas Rokvelo metodu

Raktažodžiai: Rokvelas

Mokslo kryptis: