Kietojo kūno fizikos laboratorija - 230
Aprašymas:
Kietojo kūno fizikos laboratorija. Fizikos eksperimentinio kompiuterizavimo ir elektrodinamikos laboratorija.

Raktažodžiai:
Bangolaidis, bangolaidinė linija, dielektrinė skvarba, elektromagnetinės bangos.

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Techninė specifikacija:
Kietojo kūno fizikos laboratoriniai darbai: 1. Puslaidininkio savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo temperatūros 2. Epitaksialinio sluoksnio tyrimas optiniu mikroskopu 3. Fotolaidumo tyrimas puslaidininkiuose 4. Holo efektas 5. Kontaktinio potencialų skirtumo tarp metalo ir puslaidininkio matavimas 6. Polikristalinės medžiagos struktūros tyrimas elektronografijos metodu Elektrodinamikos laboratoriniai darbai: 1. Elektromagnetinių bangų optinių reiškinių tyrimas 2. Elektromagnetinių bangų difrakcijos taikymas kristalų struktūrai tirti 3. Puslaidininkių dielektrinės skvarbos matavimas „cilindrinio nehomogeniškumo“ bangolaidinėje linijoje metodu 4. Medžiagų optinių parametrų ir dielektrinės skvarbos matavimas Maikelsono interferometru 5. Stačiakampio bangolaidžio ir jo darbo veikų tyrimas 6. Bangolaidinės linijos trumpojo jungimo ir tuščios eigos metodų taikymas medžiagų savybėms tirti
Taikymo sritys:
Elektrodinamikos laboratoriniai darbai skirti KTU trečio ir/ar ketvirto kurso studentams, pasirinkusiems modulį „Elektrodinamika“.
Užklausos forma