Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometrijos detektoriumi: dujų chromatografas GC2010Plus ir trigubo kvadrupolio masių spektrometras TQ8040 (Shimadzu)
Aprašymas:

 

Skystų bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 °C kokybinė ir kiekybinė analizė, mišinių komponenetų identifikavimas pagal EI masių spektrus ir junginių masių spektrų bibliotekas. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-5 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojamas trigubo kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius.

 

Raktažodžiai:
Dujų chromatografija, kapiliarinė klonėlė, elektroninė jonizacija, trigubo kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Maksimai analizės temperatūra 310 °C.

 

Taikymo sritys:
Įvairių organinių junginių mišnių analizė
Užklausos forma