Inovatyvių medžiagų ir struktūrų tyrimas fizikiniais ir cheminiais medžiagų analizės metodais.
Aprašymas:

Produktų, medžiagų medžiagotyrinės kilmės analizė fizikiniais-cheminiais metodais. Medžiagų rekonstravimas ir savybių (cheminių, mechaninių, fizikinių) vertinimas (analitiniai – technologiniai procesai). Metalų ir metalų oksidų nanodalelių sintezė; porėto anodinio aliumininio oksido membranų formavimas; nanometrinių matmenų porėto silicio formavimas; polimerinių nanokmpozitų, pasižyminčių plazmoniniu efektu,pjezo efektu ir kitomis funkcinėmis savybėmis kūrimas. Gali būti atliktas nanostruktūrinių medžiagų suformavimas, padengimas, užnešimas ant objektų.

Raktažodžiai:
paviršius, nanostruktūros, nanokompozitai, plonos plėvelės, plazmonika, metamedžiagos

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šviesolaidinis spektrometras AvaSpec-2048
Vakuuminio garinimo įrenginys YBH-71D3
Magnetronas. Naudojamas tik sumontuotas vakuuminiame įrenginyje (kameroje). 3" skersmens keičiamos magnetinio lauko konfigūracijos magnetronas MAK Flexmou.
Mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės sistema
Joninio ėsdinimo įrenginys USI-IONIC
Vakuuminio garinimo įrenginys CUBIVAP
Pikoampermetras/įtampos šaltinis
Deimanto tipo anglies dangų auginimo jonpluoštės sintezės būdu sistema
FTIR: Furje transformacijos infraraudonosios srities spektrometras
Dinaminio mikrokietumo matavimo sistema su pagrindu HM 2000S
Indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginys Vision LL-I
Spektroskopinis elipsometras
Ramano sklaidos spektrometras Renishaw in Via Spectrometer su priedais
Reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginys PK-2430
Vakuuminio garinimo įrenginys A7000E
Universali rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema
Užklausos forma