Aerozolių nefelometras, PersonalDataRAM - pDR-1000AN
Aprašymas:

Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai. Oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nėra jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

Raktažodžiai:
Nefelometras, aerozolio dalelės

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Aerozolio concentracijos matavimo ribos - 0,001 iki 400,0 mg/m3. Dalelių dydžio intervalas maksimaliam tikslumui - 0,1 iki 10 µm.

Taikymo sritys:
Asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymas.
Užklausos forma