Difraktometras rengeno DRON-6
Aprašymas:

Difraktometras rengeno DRON-6

Raktažodžiai:
Rentgenodifrakcinė analizė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

CuKα spinduliuote, Ni filtru, detektoriaus judėjimo žingsnis – 0,02º, intensyvumo matavimo trukmė žingsnyje – 0,5 s, anodinė įtampa Ua = 30 kV, srovės stiprumas I = 20 mA. Tyrimas vykdytas 2–70 2θ intervale

Taikymo sritys:
Bendros paskirties automatinis rentgeno spindulių difraktometras milteliniams bandiniams tirti:
Užklausos forma