Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis Beckman Coulter DelsaNano C
Aprašymas:

 

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis turi galimybę pamatuoti dalelių dydį, jei jos sudaro stabilias dispersijas, dalelės yra nuo 0,6 nm iki 7 µm, o matuojant dalelių dispersijų dzeta potencialą – nuo 0,6 nm iki 30 nm.

 

Raktažodžiai:
Dalelių dydis, dzeta potencialas, nanodalelės, dispersija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Koncentracija nuo 10 ppm iki 40%; dalelių dydis nuo 0,6 nm iki 7 µm ir nuo 0,6 nm iki 30 µm (dzeta potencialo matavimams); Dzeta potencialas: nuo -200 mV iki 200 mV. Minimalus mėginio tūris dalelių dydžio matavimui – 60 μl, dzeta potencialui – 2 μl.

 

Taikymo sritys:
Skystų dispersijų dalelių dydžio matavimas. Skystų suspensijų ir paviršių dzeta potencialo matavimas. Fiksuojamas dalelių dydžio pasiskirstymas ir polidispersiškumas.
Užklausos forma