Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis Beckman Coulter DelsaNano C
Aprašymas:

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis turi galimybę pamatuoti dalelių dydį, jei jos sudaro stabilias dispersijas, dalelės yra nuo 0,6 nm iki 7 µm, o matuojant dalelių dispersijų dzeta potencialą - nuo 0,6 nm iki 30 µm.

Raktažodžiai:
Dalelių dydžio matavimas, dzeta potencialas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Koncentracija nuo 10 ppm iki 40%; dalelių dydis nuo 0,6 nm iki 7 µm ir nuo 0,6 nm iki 30 µm (dzeta potencialo matavimams); Dzeta potencialas: nuo -200 mV iki 200 mV.

Taikymo sritys:
Skystų dispersijų dalelių dydžio matavimas; skystų dispersijų ir paviršių dzeta potencialo matavimas
Užklausos forma