Diferencinis skenuojantis kalorimetras Perkin Elmer DSC8500
Aprašymas:

 

DSK tipas – dviejų atskirų krosnelių sistema, kai tiesiai matuojamas šilumos srauto skirtumas tarp tų dviejų krosnelių. Matavimo principas – galios kompensacija, kai šilumos energijos srautas matuojamas tiesiogiai, be perskaičiavimo (konversijos). Krosnelė sudaryta iš platinos lydinio, leidžiančio deguonies atsmosferoje kaitinti virš 600 °C.

 

Raktažodžiai:
Diferencinė skenuojanti kalorimetrija, DSK, DSC, lydymosi temperatūra, kristalizacijos temperatūra, stiklėjimo temperatūra, moduliuota DSK

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas nuo -70 ºC iki +600 ºC, naudojant recirkuliacinį aušintuvą. Temperatūrinis tikslumas – 0,05 ºC. Temperatūrinis atkartojamumas – 0,008 ºC. Kontroliuojamas temperatūros kilimo intervalas 0,01-750 ºC/min. Kontroliuojamas temperatūros aušinimo intervalas 0,01-750 ºC/min.

 

 

Taikymo sritys:
Organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas. Stiklėjimo, lydymosi, kristalizacijos, minkštėjimo temperatūrų nustatymas. Oksidacijos proceso tyrimas. Kristališkumo nustatymas. Cheminių reakcijų kinetikos tyrimas.
Užklausos forma