Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras
Aprašymas:

Polimerinių bandinių dinaminė mechaninė terminė analizė, organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas dielektrinio spektrometro pagalba, fotopolimerizacijos procesų tyrimas

Raktažodžiai:
dinaminė mechaninė terminė analizė, dielektrinė spektroskopija, UV kietinimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

MCR302 reometras (Anton Paar). Konvekcinės krosnies temp. kitimo ribos -150-450oC. Bandiniai talpinami tarp dviejų lygių plokštelių, kurių skesmuo 8mm ir 15 mm. Priedas plėvelių tempimo eksperimentams, dielektro-reologinis priedas, priedas kietimui UV šviesa.

Taikymo sritys:
Polimerinių bandinių dinaminė mechaninė terminė analizė, organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas dielektrinio spektrometro pagalba, fotopolimerizacijos procesų tyrimas
Užklausos forma