Terminės analizės įranga: diferencinis skanuojamasis kalorimetras
Aprašymas:

Terminės analizės įranga: diferencinis skanuojamasis kalorimetras

Raktažodžiai:
diferencinė skanuojamoji kalorimetrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

TA Instruments Q2000, temperatūros intervalas -90oC to 550oC, jautrumas 0.2mW, moduliuotos DSK režimas, tiosioginis Cp matavimas, foto DSK priedas

Taikymo sritys:
organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas, cheminių reakcijų kinetikos tyrimas, fotopolimerizacijos kinetikos tyrimas
Užklausos forma