Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas
Aprašymas:

 

Skirta polimerų, tirpių tetrahidrofurane (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymui.

 

Raktažodžiai:
Molekulinių sietų chromatografija, polimerų molekulinė masė, gelchromatografija, polidispersiškumas, hidrodinaminis tūris

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Eliuento srauto reguliavimas (0,05-2 ml/min), nustatomas molekulinių masių diapazonas 100-4×106 Da, detektavomas (UV diapazone 200-400 nm, refraktometrinis, šviesos sklaida dideliu ir mažu kampu), eliuento degazavimas. UV spektro registravimas.

 

Taikymo sritys:
Polimerų, tirpių tetrahidrofurane molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas
Užklausos forma