Potenciostatas mAUTOLAB
Aprašymas:

Skirtas lektrocheminiams tyrimams, organinių molekulių energetinių lygmenų nustatymui.

Raktažodžiai:
Oksidacijos-redukcijos potencialas, jonizacijos potencialas, elektroninio giminingumo energija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Potencialo ribos /- 5 V, Srovės ribos 10 mA to 10 nA

Taikymo sritys:
Elektrocheminiai tyrimai, organinių molekulių energetinių lygmenų nustatymas
Užklausos forma