Ieškoti

Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas: Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Raktažodžiai: Priklausomybė, priklausomas, priežastis, priežastingumas, procesai, laiko eilutės, ekonometrika

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dėvimos žmogaus judesių ir biologinių parametrų stebėsenos ir vertinimo sistemos moksliniai tyrimai

Raktažodžiai: f

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Humanoidinio roboto (NAO) programavimas

Aprašymas: Roboto programos sukūrimas programine įranga, veikimo demonstravimas ir valdymas.

Raktažodžiai: NAO programavimas, roboto programavimas

Mokslo kryptis:
Humanoidinio roboto (NAO) galimybių demonstravimas

Aprašymas: Roboto NAO v5 pristatymas (paaiškinimas kaip valdomas, standartinių komandų demonstravimas, programinės įrangos demonstravimas)

Raktažodžiai: Robotas NAO, robotai

Mokslo kryptis:
Ultragarsinės duomenų surinkimo žadinant skleisto spektro signalais sistemos prototipo sukūrimas

Aprašymas:

Ultragarsinės duomenų surinkimo žadinant skleisto spektro signalais sistemos prototipo sukūrimas

Raktažodžiai: Ultragarsinės duomenų surinkimo žadinant skleisto spektro signalais sistemos prototipo sukūrimas

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Robotų ir robotinių sistemų demonstravimas

Aprašymas:

Turimų robotų ir robotinių sistemų ir jų galimybių demonstravimas.

Raktažodžiai: robotai, demonstravimas, "robotinės sistemos"

Mokslo kryptis:
Duomenų analitika

Aprašymas:

Duomenų analitika

Raktažodžiai: Duomenų analitika

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos