Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas:
Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Duomenų analitika

Aprašymas:

Duomenų analitika

(FEM) Fizikinių reiškinių modeliavimas baigtinių elementų metodu

Aprašymas:

Baigtinių elementų modeliavimas (FEM) leidžia analizuoti įvairius fizikinius reiškinius, pvz., optikos, nanofotonikos, šilumos perdavimo, mechanikos ir kitose srityse. Šis metodas leidžia sudėtingą sistemą suskaidyti į mažus elementus kurių kiekviename sprendžiamos fizikines lygtys. Apjungus visų elementų sprendinius galima analizuoti sudėtingesnį, bendrą sistemos elgesį. Mechaninių reakcijų modeliavimas medžiagose ir konstrukcijose padeda numatyti įtempių pasiskirstymą, deformaciją ir gedimo mechanizmus įvairiomis apkrovos sąlygomis. Optikoje ir nanofotonikoje FEM modeliavimas padeda suprasti šviesos sklidimą įvairiose terpėse, sąveiką su medžiagomis ir elektromagnetinių reiškinių subtilybes nanoskalėje. Šilumos perdavimo srityje FEM leidžia prognozuoti temperatūros pasiskirstymą, šilumos srautus ir įtempius.