Ieškoti

Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros sutarties ekspertizė

Aprašymas:

Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros sutarties ekspertizė

Raktažodžiai: Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros sutarties ekspertizė

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Šešėlinės ekonomikos masto vertinimas

Raktažodžiai: Šešėlinė ekonomika, šešėlinės ekonomikos lygis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės valdymo tyrimai.

Raktažodžiai: įmonės vertė , valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vertės matavimo sistemų modeliavimas.

Raktažodžiai: vertė, veiklos matavimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo analitinių sistemų diagnozavimas.

Raktažodžiai: analizės sistemos, verslo sistemos,

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinio finansavimo (Crowdfunding) taikymo Lietuvoje galimybių studija

Raktažodžiai: socialinis finansavimas, socialinio finansavimo platformos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rizikos finansų bei socialinio finansavimo (Crowdfunding) vertinimas

Raktažodžiai: rizikos finansai, socialinis finansavimas, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Modeling of cost management systems

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimas,verslo aplinka, subalansuoti rodikliai, strateginė kontrolė

Raktažodžiai: Study of implementation of business analysis tools.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės veiklų kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, valdymo apskaita, veiklos vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvūs laiko ir kaštų apskaitos integravimo tyrimai įmonių konkurencingumo didinimo kontekste.

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, laikas, valdymo apskaita, veiklos vertinimas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos informacinės sistemos efektyvumo tyrimas

Raktažodžiai: Informacinė sistema, veiklos efektyvumas, sprendimų priėmimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Audito proceso tobulinimo kryptys verslo ir viešajame sektoriuje

Raktažodžiai: Audito procesas, rizika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės apskaitos metodologiniai tyrimai

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, metodikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės patvirtinimo (socialinio audito) tyrimai

Raktažodžiai: Socialinis auditas, užtikrinimas, kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės vertinimas švietimo sektoriuje

Raktažodžiai: Socialinė atskaitomybė, švietimo sektorius

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turto ir inovacijų vertinimas verslo ir viešajame sektoriuje

Raktažodžiai: Inovacijos, turtas, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimo sistemos modeliavimas konkrečiai verslo aplinkai

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių duomenų analizė ir modeliavimas

Raktažodžiai: Duomenų analizė, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pusiausvyra tarp procedūrinio teisingumo ir efektyvumo audito įmonėse 

Raktažodžiai: Efektyvumas, procedūrinis teisingumas, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos apimties ir kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, informacijos kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės veiklos kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaitos sistemos, sistemos modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios laiko kaštų apskaitos sistemos diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Laiko kaštų apskaita ir valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atsakomybės ir atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinė atsakomybė ir atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos bei finansų valdymo sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Apskaita, finansai, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo apskaitos sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Valdymo apskaita, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidaus audito tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus auditas, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidaus kontrolės sistemų tyrimai

Raktažodžiai: Vidaus kontrolė, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos lokalių ir globalių duomenų bazių integracijos efektyvumo tyrimas

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), lokali DB, globali DB, integracija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonėje sukauptų duomenų analizė ir vizualizacija

Raktažodžiai: Duomenų bazė (DB), duomenų analizė, integracija, vizualizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas optimizuojant IKT paslaugų paketą

Raktažodžiai: Informacinės komunikacinės technologijos (IKT), veiklos efektyvumas, optimizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimo sistemos darnos su verlo aplinka diagnozavimas

Raktažodžiai: Veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema, verslo aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos valdymo sistemų adaptyvumo įmonėje tyrimai.

Raktažodžiai: Apskaitos valdymo sistemos, apskaitos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Finansų sektoriaus vystymosi tendencijų analizė;

Raktažodžiai: finansų sektorius

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šeimos ir/arba smulkaus verslo įmonės steigimas ir plėtra

Raktažodžiai: SVV plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Euro įvedimas Lietuvoje

Raktažodžiai: euras, įvedimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių steigimo ypatumai

Raktažodžiai: įmonės, steigimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo organizavimo formos ir mokesčiai

Raktažodžiai: Mokesčiai, apmokestinimas, įmonių teisinės formos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ekonominio saugumo sistemų diegimas

Raktažodžiai: Ekonominis saugumas; saugumo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas

Aprašymas: Šiuolaikinis verslas veikia dinamiškoje ir aršios konkurencijos aplinkoje. Paprastai įmonės tai suvokia, tačiau nesiima reikiamų veiksmų sėkmingam konkuravimui rinkoje. Dažnai tai būna kompetencijos, žinių bei laiko problema. Verslo aplinkos pokyčius dauguma įmonių pasitinka nepasiruošiuosios, nes didžiausias dėmesnys yra skiriamas įmonės vidiniams procesams ir tik minimalus išorinei aplinkai. Sėkminga įmonės veikla gali būti užtikritna tik tada, kai įmonė sugeba analizuoti savo verslo aplinką, ją prognozuoti bei laiku reaguoti į jos pokyčius.

Raktažodžiai: verslo aplinka, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo reguliavimo ypatumai Lietuvoje

Aprašymas: Verslui sudėtinga susigaudyti įstatymų, instrukcijų, potvarkių  gausoje. Verslo pasaulis vis geriau supranta būtinybę suvokti valdžios institucijų funkcionavimą ne paviršutiniškai, o iš esmės – tai yra suprasti, kaip politika formuojama, kaip ji įgyvendinama ir kaip vertinami politikos įgyvendinimo rezultatai.  

Raktažodžiai: verslas, steigimas, reguliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo priežiūros reformos

Aprašymas: Kaip verslininkui nepaklysti įstatymų gausoje, kokios verslo priežiūros reformos vykdomos, kaip vykdyti savo verslą, kokie pokyčiai laukia.

Raktažodžiai: Institucijos, verslo priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plano rengimo galimybės

Aprašymas: Įmonėms padedama parengti verslo planą.

Raktažodžiai: verslo planas, rengimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo valdymo sistemų tyrimai

Aprašymas: Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo jos sugebėjimo išlikti rinkoje, o tai savo ruožtu sąlygoja visa eilė veiksnių. Visuotinai pripažįstama, jog organizacija turi būti lanksti, prisitaikanti prie besikeičiančių rinkos sąlygų bei vartotojų poreikių. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina verslo valdymo sistemos (VVS), aprūpinančios vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Verslo valdymo sistemų tyrimai leidžia atsakyti į tokius svarbus klausimus, kaip ar turima VVS tenkina informacinius poreikius? ar reikia pasirinkti ir diegti kitą? jei taip - kaip pasirinkti? ir pan.

Raktažodžiai: Verslo valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų, galimybių studijų, strateginių planų rengimas

Aprašymas:

Investicinių projektų, galimybių studijų, strateginių planų rengimas

Raktažodžiai: Investicinis projektas, galimybių studija, strateginis plėtros planas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės klientų lojalumo ugdymo galimybių studija

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimai

Raktažodžiai: Turizmo paslaugos, vartotojų pasitenkinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optimalios prekės (paslaugos) kainos nustatymas

Raktažodžiai: Optimali prekės kaina

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vertotojų įtraukimo į vertės kūrimą galimybių studija

Raktažodžiai: Vertė, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialiai atsakingo vartotojo elgsenos profilis

Raktažodžiai: Socialinė atsakomybė, vartotojų elgsena

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paslaugų vartotojų patirties vertinimas

Raktažodžiai: Paslaugų vartotojai, patirtis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paslaugų verslo santykių vertės kūrimas ir valdymas

Raktažodžiai: Paslaugų verslas, santykių vertė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai: Marketingo komunikacija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose valdymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų reinžineringas, pritaikant verslo modelį greitai augančioms nestabilioms rinkoms

Raktažodžiai: Verslo procesų reinžineringas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros į greitai augančias nestabilias rinkas galimybių studija ir strategijos parengimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; greitai augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo valdymo pakopinio modelio sukūrimas

Raktažodžiai: Pakopinis modelis; spartus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų ir valdymo sprendimų dizainas verslo augimo atskiroms verslo augimo pakopoms

Raktažodžiai: Verslo procesai; verslo augimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo alternatyvų identifikavimas ir strategijos parengimas

Raktažodžiai: Saprtus verslas; strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; metodologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo klasterio bendradarbiavimo vertinimas. Inovatyvių turizmo tipų identifikavimas

Aprašymas: Turizmo klasterio išvystymo lygio vertinimas. Turizmo klasterio narių bendradarbiavimo santykių kokybės vertinimas.Potencialių innovatyvių (nišinių) turizmo tipų nustatymas.

Raktažodžiai: Turizmo klasteris, turizmo tipai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antrepreniško marketingo sprendimų galimybių studijos

Aprašymas: Inovatyvių įmonių marketingo planavimas. Vartotojų reakcijos į naujoves vertinimas. Komunikacijos (pagrįstos mažu biudžetu ir kūrybiškumu) sprendimai.

Raktažodžiai: Antreprenerystė, marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Miesto įvaizdžio studija

Aprašymas: Vietos marketingo teorinėmis nuostatomis pagrįsta miesto, šalies ar kitos vietovės įvaizdžio studija, kuriai atlikti naudojama penkias įvaizdžio dedamąsias - verslą ir investicijas, turizmą, kultūrą ir paveldą, žmonių darbus ir vertybes, valdžios, organizacijų ir jų atstovų aktyvumą - apimanti metodika.

Raktažodžiai: Miesto įvaizdis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės klientų pasitenkinimo, lojalumo tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinėje konkurencinėje rinkoje ilgalaikių santykių su varotojais kūrimo ir palaikymo svarba yra neginčijama. Tačiau norint priimti vartotojų lojalumo ugdymo sprendimus, visų pirma svarbu išsiaiškinti, kas lemia vartotojų lojalumą, koks pasitenkinimo bei jį įtakojančių veiksnių vaidmuo plėtojant ilgalaikius santykius su vartotojais.

Raktažodžiai: Vartotojų pasitenkinimas, vartotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos adaptavimas konkrečiam sektoriui/įmonės profiliui ir vystymo strategijos parengimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; technologinis vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus verslo vystymo galimybių studija

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologija startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologijos startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms adaptavimas konkrečiam technologiniam/ industriniam segmentui

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginis auditas startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms ir verslo plėtros galimybių scenarijus

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių transformacijų modeliavimas: etapinis modelis nuo idėjos iki produkto

Raktažodžiai: Strateginės transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių verslo transformacijų modeliavimas

Raktažodžiai: Strateginių verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Etapinės verslo transformacijos galimybių studija, taikant etapinį modelį

Raktažodžiai: Etapinės verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų procesų teorinis modeliavimas ir diegimo algoritmų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos; diegimo algoritmai versle

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros modelio taikymas konkrečiam verslo segmentui/ produktų grupei

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros galimybių studija konkrečiam verslo profiliui

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integrali verslo modelio inovacijų generavimo metodologija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio vystymas konkrečiam verslo brandos/ industrijos segmentui

Raktažodžiai: Verslo modelis; industrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio inovacijų plėtros galimybių studija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių valdymo ir vystymo metodologija: rizikos kapitalo ir kitų investuotojų integravimas į verslo augimo modelį

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių ir ryšių valdymo metodikos sukūrimas atskiriems verslo vystymo etapams

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rizikos investicijų galimybių studija ir parengties investicijoms auditas (due diligence)

Raktažodžiai: Rizikos investicijos; auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujosios kartos (Next Generation Access) interneto infrastruktūros plėtojimo Rytų ir Vakarų Europoje tendencijų tyrimo metodikos sukūrimas

Raktažodžiai: Naujoji karta; interneto infrastruktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros į naujas rinkas panaudojant internetinį marketingą strategijos vystymas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; internetinis marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo aplinkos organizacijoje tyrimas ir lyginamoji analizė su pramonės šakos geriausia praktika

Raktažodžiai: Projektų valdymas; organizacinė aplinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo organizacijos ir proceso projektavimas įmonėje

Raktažodžiai: Projektų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Projektų valdymo informacinės sistemos diegimo ar tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Projektų valdymo informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio analizė ir jo hipotezių testavimo tyrimai

Raktažodžiai: Verslo modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginė verslo analizė ir inovatyvaus sprendimo modeliavimas taikant minčių žemėlapio projektavimo metodą

Raktažodžiai: Strateginė analizė; minčių žemėlapis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Informacinės technologijos; verslo problemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų ir kultūros diagnostikos metodologija ir inovacinės kompetencijos modeliavimo metodika

Raktažodžiai: Inovacinės kompetencijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų diagnostika ir vystymo sistemos sukūrimas

Raktažodžiai: Inovacinių gebėjimų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios organizacijos vystymo galimybių studija ir scenarijaus parengimas

Raktažodžiai: Inovatyvios organizacijos, scenarijus

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP valdymo metodologija žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalių MTEP valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP ir inovacijų valdymo tinkle diagnsotika žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalūs MTEP; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP vystymo galimybių studija versle ir gairių parengimas

Raktažodžiai: Globalių MTEP galimybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakų konkurencingumo, strateginių iššūkių ir galimybių, klasterių bei tinklų tyrimai.

Raktažodžiai: Konkurencingumas, strategijos, klasteriai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakų ir konkrečių įmonių konkurencingumo, strateginių iššūkių ir galimybių, klasterių bei tinklų, veiklos strategijų, novatoriškų verslo modelių, organizacinių struktūrų kūrimo, valdymo tobulinimo studijos ir projektai.

Raktažodžiai: Konkurrencingumas, strateginiai iššūkiai ir galimybės, klasteriai, tinklai, novatoriški verslo modeliai, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos galimybių vystymo, novatoriškų verslo modelių projektavimas, valdymo struktūrų ir sistemų dizainas ir kt.

Raktažodžiai: Veiklos vystymas, inovacijos, valdymas, sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų įmonių ilagalaikių konkurencinių pranašumų galimybių studija

Aprašymas: Ilgalaikių konkurencinių pranašumų įgalinančių sveikatingumo paslaugų įmonės išlikti konkurencingumis galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, ilgalaikis konkurencinis pranašumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų internacionalizacijos strategijų kūrimo ir konkurencingumo užsienio rinkose tyrimai.

Aprašymas: Aplinkos pokyčiai, konkurencija kuria naujus iššūkius Lietuvos verslo įmonėms, siekiančioms plėsti veiklą už šalies ribų. Atliekami įmonių plėtros galimybių užsienio rinkose tyrimai bei parengiama internacionalizacijos strategija.

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos, konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų vartotojų vertės kūrimo modeliavimas.

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vertės pasiūlymo projektavimas, bei modeliavimas, panaudojant ekonominę, funkcinę, socialinę bei psichologinę vertės vartotojui simbiozę

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu vartotojų elgsenos tyrimas.

Aprašymas: Grupinių portalų vartotojų elgesnos, motyvų pirkti, pirkti pakartotinai tyrimai

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu vartotojų elgsenos tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų vartotojų paslaugų kokybės vertinimo tyrimai.

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų vartotojų kokybės metodologijos sukūrimas/adaptavimas konkrečiai verslo įmonei, tyrimų realizavimas bei kokybių parametrų identifikavimas bei pririotetų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, vartotojai, kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos greitai augančiose užsienio rinkose vystymo, konkurencingumo didinimo galimybių studija.

Aprašymas: Veiklos greitai augančiose užsienio rinkose vystymo, konkurencingumo didinimo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Augančios rinkos, veiklos vystymas, konkurencingumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinės vertės kūrimo grandinės valdymo tyrimai

Aprašymas: Tarptautinės vertės kūrimo grandinės valdymo tyrimai

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gimusių globaliomis antrepreneriškų įmonių strateginių sprendimų modeliavimas

Aprašymas: Strateginių sprendimų priėmimo procesas, tinkamiausių sprendinių mažoms ir vidutinėms antrepreneriškoms įmonėms, siekiančioms sparčios plėtros užsienio rinkose, tyrimai 

Raktažodžiai: Gimusios globaliomis įmonės, antrepreneriškos įmonės, strateginiai sprendimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas.

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų veiksmų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės žmogiškojo potencialo diagnozavimo ir žmonių išteklių audito metodikos rengimas.

Raktažodžiai: Žmogiškasis potencialas, žmonių ištekliai, žmonių išteklių auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės žinių valdymo audito metodikos rengimas.

Raktažodžiai: Žinių valdymas, žinių valdymo procesų auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių organizacijų marketingo strategijos konkurenciniam išskirtinumui įtvirtinti formavimo prielaidos.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, konkurencinis išskirtinumas, marketingo strategijos formavimo prielaidos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optimalios marketingo strategijos struktūros paieškos.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, optimali strategijos struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo vaikų auditorijai strategijos kūrimas.

Raktažodžiai: Marketingas vaikams, marketingo vaikams strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybių studijos - organizacijos marketingo strategijos auditas.

Raktažodžiai:  Marketingo strategija, marketingo strategijos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kūrybiškumo vystymo organizacijoje sąlygų kūrimas

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas, kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo sąlygos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kūrybinio organizacijos potencialo auditas.

Raktažodžiai:  Kūrybiškumas organizacijoje, kūrybiškumo potencialas, kūrybiškumo auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo strateginė plėtra.

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo strategija, strateginė tinklumo plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo prielaidų kūrimas.

Raktažodžiai:  Organizacijos tinklumas, tinklumo prielaidos, prielaidų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos tinklumo auditas.

Raktažodžiai:  Auditas, organizacijos tinlumas, tinklumo auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekių kilmės šalies įtakos vartotojo sprendimams tyrimas pasirinktoje rinkoje.

Raktažodžiai: Prekių kilmės šalis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės kilmės šalies įvaizdžio integravimas į marketingo strategiją.

Raktažodžiai: Prekių kilmės identitetas, marketingo strategijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų etnocetristinių nuostatų įtakos vartotojų elgsenai tyrimas pasirinktoje rinkoje.

Raktažodžiai: Vartotojų elgsena, etnocentristinės nuostatos, rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sprendimų, atsižvelgiant į vartotojų etnocentrizmo laipsnį, diferenciavimo optimizavimas.

Raktažodžiai: Marketingas, etnocentrizmas, vartotojai, deferenciavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbdavio reputacijos tyrimas.

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbdavio reputacijos formavimo krypčių pagrindimas.

Raktažodžiai: Darbdavio reputacija, formavimo kryptys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo rizikos veiksnių identifikavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, rizikos veiksniai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo pažeidžiamumo identifikavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo valdymo auditas.

Raktažodžiai: Auditas, prekės ženklas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo valdymo procesų optimizavimas.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, valdymo procesa

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo tyrimai.

Raktažodžiai: Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimas, komunikavimo sistemos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo modeliavimas.

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidinio ir išorinio komunikavimo procesų tobulinimo, vykdomo komunikavimo sistemos audito pagrindu bei jo rezultatų taikymo studija.

Raktažodžiai: Organizacijos komunikacijos vystymas, vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, komunikacijos auditas, komunikacijos sitemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių būklės auditas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių valdymo auditas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, valdymas, auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių monitoringo sistemos sukūrimas, įdiegimas ir diagnostika.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, monitoringo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos intelektinių išteklių įveiklinimo, plėtros ir komercializavimo scenarijų modeliavimas ir strategijų parengimas.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, scenarijų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Viešų intelektinio kapitalo ataskaitų parengimas.

Raktažodžiai: Viešas intelektinis kapitalas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacijos apie organizacijos intelektinius išteklius paruošimas metinėms veiklos ataskaitoms.

Raktažodžiai: Intelektiniai ištekliai, metinės veiklos ataskaitos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinė intelektinio kapitalo valdymo akreditacija.

Raktažodžiai: Intelektinis kapitalas, akreditacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo pažeidžiamumo valdymas

Raktažodžiai: Prekės ženklas, pažeidžiamumas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sistemos organizacijoje vystymas

Raktažodžiai: Marketingas, strategija, organizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių valdymo ir administravimo (vadybos) specializuotas kompleksinis auditas ir jo rezultatų taikymas, formuojant efektyvias įmonių valdymo ir administravimo sistemas.

Raktažodžiai: Specializuotas kompleksinis auditas, valdymo ir administravimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybinės veiklos organizavimo ir valdymo tobulinimas 6S (Tojotos sinchroninės gamybos sistemos pagrindu) sistemos pagrindu. Gamybinės veiklos ir procesų auditas.

Raktažodžiai: Sinchroninės gamybos sistemos; gamybinės veiklos auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių ir technologinių inovacijų skatinimo bei diegimo sistema.

Raktažodžiai: Inovacijų skatinimas ir diegimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Modernių antrepreneriškų efektyvaus verslo organizavimo ir valdymo metodų taikymas.

Raktažodžiai: Anterpreneriškos valdymo technikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Industrinės antreprenerystė ir jos skatinimas Lietuvos verslo įmonėse.

Raktažodžiai: Industrinės antreprenerystė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Efektyvaus klientų aptarnavimo sistemos (standarto) formavimas, aprobavimas ir įdiegimas. Aptarnavimo sistemos auditas.

Raktažodžiai: Aptarnavimo sistemos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas, taikant savianalizės, savikontrolės, atsakomybės, atsiskaitomybės, dienos fotografijos ir „Slapto kliento“ metodais pagrįstą kompleksinę sistemą. Darbuotojų veiklos auditas.

Raktažodžiai: Darbuotojų veiklos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Vidinio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos formavimas ir diegimas. „Kendo“ metodas.

Raktažodžiai: Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinės – analitinės veiklos organizavimo ir taikymo verslo įmonėse, verslo įžvalgos sistemos pagrindu, formavimas ir diegimas. Informacinės – analitinės veiklos auditas.

Raktažodžiai: Informacinės – analitinės veiklos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Statybos įmonių veiklos organizavimo ir valdymo efektyvumo didinimas logistikos pagrindu. Statybų procesų organizavimo ir valdymo auditas.

Raktažodžiai: Statybų procesų organizavimo ir valdymo auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
   Regionų vystymas verslo sistemų pagrindu .

Raktažodžiai: Regionų vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vidiniai ir išoriniai konfliktai įmonių bei organizacijų veikloje. Jų prevencija, valdymas ir neutralizavimas.

Raktažodžiai: Konfliktų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Problemų sprendimas įmonėse. Šiuolaikiniai sprendimų paieškos ir priėmimo metodai bei jų taikymas.

Raktažodžiai: Problemų sprendimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
  Kūrybiškumas, jo skatinimas ir ugdymas šiuolaikinėse verslo sąlygose.

Raktažodžiai: Kūrybiškumo ugdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jaunų ir naujai priimtų specialistų adaptacijos skatinimas bei greitinimas įmonėse ir organizacijose. „Akvariumo“ metodas.

Raktažodžiai: Adaptacijos greitinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Individualus bei kolektyvinis emocinis kapitalas, jo įtakos prasmingas panaudojimas, siekiant didinti įmonių valdymo bei veiklos efektyvumą.

Raktažodžiai: Emocinis kapitalas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvaizdžio ir reputacijos formavimas bei valdymas organizacijų veikloje. Įvaizdžio ir reputacijos auditas.

Raktažodžiai: Įvaizdžio ir reputacijos auditas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompetencijų valdymo sistemų adaptyvumo įmonėje tyrimai.

Raktažodžiai: Kompetencijų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sektorinio darbo užmokesčio lygio tyrimai darbo jėgos paklausos ir pasiūlos kontekste.

Raktažodžiai: Sektorinio darbo užmokesčio lygis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės strateginio vystymosi krypčių tyrimai.

Raktažodžiai: Strateginio vystymosi kryptys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompetencijų tyrimas taikant vertinimo/tobulinimo centrų metodiką.

Raktažodžiai: Kompetencijų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas naujų produktų diegimo ir įvedimo į rinką kontekste.

Raktažodžiai: Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įtakos organizacijos inovatyvumui tyrimai.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymas; organizacijos inovatyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės darbo užmokesčio struktūros modeliavimas ir diferencijavimo tyrimai.

Raktažodžiai: Darbo užmokesčio struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimo įmonėje galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Motyvavimo ir darbuotojų pasitenkinimo tyrimai įmonėje, identifikuojant įmonės inovatyvumo didinimo galimybes.

Raktažodžiai: Motyvavimas ir darbuotojų pasitenkinimas; inovatyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Subalansuotų rodiklių komplementarumo analizė.

Raktažodžiai: Komplementarumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės pasirengimo klasterizacijai tyrimai.

Raktažodžiai: Pasirengimas klasterizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų lojalumo ir novatoriškumo tyrimai.

Raktažodžiai: Darbuotojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės valdymo architektūros tyrimai ir inovatyvumo akseleracijos modelių konstravimas.

Raktažodžiai: Valdymo architektūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo valdymo inžineringo tyrimai.

Raktažodžiai: Verslo valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pokyčių ir/arba inovacijų valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Pokyčių, inovacijų valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo sistemų transformacijos galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Valdymo sistemų transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo diversifikavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo diversifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės kūrimo grandinės reinžineringo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo inovacinės veiklos efektyvumo didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Inovacinės veiklos efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos kultūros poveikio įmonės inovatyvumui studija.

Raktažodžiai: Organizacijos kultūra; įmonės inovatyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo vystymosi akseleracijos galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo vystymasis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendradarbiavimo modeliavimas.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendradarbiavimo raiškos komandoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo raiška

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Procesų kaip generatyvių sistemų projektavimas, valdymas ir tobulinimas.

Raktažodžiai: Procesų projektavimas, valdymas, tobulinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kultūros tyrimai.

Raktažodžiai: Kokybės kultūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų optimizavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovacijų strategijos organizacijose: tipai, raiška, lyginamieji šalių/regionų/sektorių/t.t. tyrimai

Raktažodžiai: Inovacijos, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žinių generavimo technikos ir inovacijos

Raktažodžiai: Žinių valdymas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rinkų ir organizacijų virtualumo tyrimai

Raktažodžiai: Virtuali organizavija, rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
(Lyginamieji) kiekybiniai tyrimai

Raktažodžiai: Kiekybiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Miesto erdvinės struktūros ir socialinių reiškinių sąsajos

Raktažodžiai: Miesto erdvinė struktūra, socialiniai procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lean metodologijos adaptavimas konkrečių sektorių specifikai.

Aprašymas: Lean principų ir praktikų pritaikymas žinioms imlioms organizacijoms (pavyzdžiui, IT įmonėms, universitetams, kolegijoms, ligoninėms), projektinėms įmonėms (pavyzdžiui, statybos, inžinerinių projektų įmonėms), paslaugas teikiančios įmonėms (pavyzdžiui, maitinimo paslaugas teikiančioms, prekybos įmonėms, viešosioms įstaigoms).

Raktažodžiai: Lean metodika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų integravimas ir modeliavimas

Aprašymas: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų reikalavimų sąsajų su organizacijos veika modeliavimas, kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų stebėsenos rodiklių nustatymas

Raktažodžiai: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ų saugos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybos procesų optimizavimas

Aprašymas: Atliekamas gamybos procesų auditas, identifikuojamos silpnosios gamybos vietos. Nustatomi gamybos procesų optimizavimo būdai pagrįsti LEAN sistemos įrankiais ir metodais. 

Raktažodžiai: Galybos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
(Efektyvaus) bendradarbiavimo veiksnių diagnozavimas įmonėje tyrimai.

Aprašymas: Organizacijose, grįstose projektų valdymu, atliekamas bendradarbiavimą lemiančių veiksnių tyrimas tiek iš individo (darbuotojo) , tiek iš komandos bei organizacijos pusių. Pateikimos rekomendacijos leis sumažinti projektų rizikas bei sparčiau ir efektyviau pasiekti projektų rezultatų.

Raktažodžiai: Bendradarbiavimo veiksniai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų vertės grandinės kokybės kaštų diagnostika. Kokybės sistemų efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Kokybės kaštai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kaštų sistemų diegimo studija.

Raktažodžiai: Kokybės kaštų sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo sistemos tyrimai ir analizė.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo metodikos organizacijoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos pokyčio poreikio diagnostika

Raktažodžiai: pokyčių valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų virtualumo tyrimai (virtuali komunikacija, virtualios komandos, virtualios darbo vietos, virtualios organizacijos)

Raktažodžiai: Organizacijos virtualumas, virtualios darbo vietos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
E.paslaugų bei internetinių svetainių kokybės vertinimas.

Raktažodžiai: E.paslaugos, interneto svetainės kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių svetainių bei komunikacinių strategijų virtualioje erdvėje kultūrinės adaptacijos/internacionalizacijos vertinimas.

Raktažodžiai: Interneto svetainės, komunikacijos strategija, virtuali erdvė, kultūrinė adaptacija, internacionalizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
E.prekybos plėtros potencialo vertinimas.

Raktažodžiai: E.komercija, potencialas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų prioritetų ir elgsenos naudojant išmaniuosius įrenginius vertinimas.

Raktažodžiai: Vartotojų elgsena, išmanieji įrenginiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių sprendimų emocinio poveikio vertinimas.

Raktažodžiai: Internetiniai sprendimai, emocinis poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui (angl. digitalization) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo skaitmenizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo socializacijai (angl. social business) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo sociolizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Minios paslaugų (angl. crowdsourcing) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Minios paslaugos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos

Aprašymas: Pristatoma verslo statistinė apžvalga, numatomos tendencijos, kryptys.

Raktažodžiai: smulkus ir vidutinis verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinio verslo koncepcija

Aprašymas: Pateikiama socialinio verslo koncepcija, analizuojami socialinio verslo ypatumai įvairiose šalyse.

Raktažodžiai: socialinis verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Energijos taupymo namų ūkiuose tendencijos

Aprašymas: "Analizuojamos individų elgsenos koncepcijos, atlikti tyrimai, parodoma kaip energijos efektyvus vartojimas keičiant gyventojų elgseną įtakoja darnaus regiono (miesto) sprendimus "

Raktažodžiai: energijos taupimas, namų ūkiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
LED lempų parametrų ir energetinio efektyvumo tyrimas

Aprašymas: Galime atlikti LED lempų ar panašių įtaisų parametrų tyrimus, ekploatacijos laiko tyrimus, elektromagnetinio suderinamumo kontrolę pagal patvirtintą metodiką. Energetinio efektyvumo, šviesinio senėjimo bei gedimų priežasčių nustatymo ar patikimumo didinimo tyrimus bei pateikti rekomendacijas

Raktažodžiai: LED lempų parametrai, ekploatacijos laikas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai ir metrologinis vertinimas

Aprašymas: Matavimo prietaisų ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai, atitikimo WELMEC 7.2 reikalavimams įvertinimas. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos metrologinį patikimumą ir atitikimą reikalavimams.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, matavimai, programinė įranga, metrologinis patikimumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų projektavimas ir tyrimas

Aprašymas: Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla butinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų energetinio efektyvumo gerinimo tyrimai

Aprašymas: Energetiškai efektyvių specializuotų elektroninių sistemų, įskaitant iš baterijos matinamus įrenginius ir bevielius tinklus, skirtus matavimo, duomenų surinkimo, apskaitos, techninės diagnostikos sistemoms projektavimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, kokybė, efektyvumas, tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Debesų kompiuterijos paslaugų infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų (debesų kompiuterijos programų, virtualizuotų serverių; dedikuotų serverių) infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Verslo procesų IT paslaugų tyrimai

Aprašymas: Verslo procesų IT paslaugų tyrimai patikimumo, greitaveikos bei saugumo įvertinimui naudojant imitacinį modeliavimą.

Raktažodžiai: Imitacinis modeliavimas, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Ši paslauga koreliuoja su "Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta apie 100 psl. apimties techninė galimybių studija, įvertinanti įvairių mobilių objektų (transporto priemonių eksploatacinės ar paciento) būklės kontrolės galimybes realiame laike, kontrolės algoritmus bei galimas kontrolės priemones (technologinius sprendimus).

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kibernetinės gynybos ir kriminalinių nusikaltimų kibernetinėje erdvėje tyrimo priemonių kūrimas ir jų panaudojimo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinės informacijos ištyrimas, Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
IT infrastruktūrų auditas, rekomendacijų tobulinimui formulavimas ir techninių galimybių studijų rengimas.

Raktažodžiai: IT infrastruktūra, Incidentų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų teikimo mobiliosiose terpėse metodų kūrimas ir taikymo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vietos informacijos panaudojimo specializuotoms paslaugoms teikti metodų kūrimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Vietos lokalizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų komunikavimo metodų kūrimas ir taikymo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobiliųjų internetinių sistemų projektavimas, kūrimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Mobiliosios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Tikslinėms vartotojų grupėms pritaikytų proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų bei paslaugų kūrimas.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimai

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų prototipų kūrimas

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, apribojimai, veiklos prognozavimas ir patvirtinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų kūrimo galimybių studijos

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių tyrimai

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo metodų ir jų taikymo informacinių sistemų projektuose tyrimai.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų tyrimai

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų, semantinių paslaugų (Semantic Web Services) kūrimo, informacinių išteklių integravimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai

Aprašymas: Įvairūs kiti su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai ar eksperimentinės plėtros darbai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
CASE įrankių tobulinimas

Aprašymas: CASE įrankių tobulinimas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų kūrimas.

Raktažodžiai: CASE, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinio tinklo sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairios informacinių sistemų kūrimo, analizės ir vertinimo paslaugos

Aprašymas: Įvairių informacinių sistemų, duomenų bazių, paslaugų, programų paketų kūrimo, analizės, vertinimo paslaugos

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Aprašymas: Informacinių sistemų (duomenų bazių, paslaugų, programų paketų) kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo informacinėse sistemose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai

Aprašymas: Informacinių sistemų technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Kibernetinės gynybos priemonės

Aprašymas: Kibernetinės gynybos metodų ir techninių priemonių taikymas

Raktažodžiai: Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuotas sudėtingų programų sistemų testavimas.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Kokybės užtikrinimas, programinė įranga, techninė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų (mobilių, paskirstytų, daiktų interneto, saityno paslaugų) projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuoto testavimo priemonių kūrimas ir pritaikymas programinės įrangos kūrimo procesui.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų kūrimas.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Testavimo ir automatizuoto testavimo įtraukimas į programų sistemų kūrimo procesą, testavimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų architektūrų tyrimas.

Raktažodžiai: Programų architectūros

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų galimybių studijos.

Raktažodžiai: Galimybių studijos, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Technologiniai multimedija signalų apdorojimo uždaviniai bei įvairiafunkcinių algortimų implementacija

Raktažodžiai: Signalų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas optimizavimo algoritmų tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimo kursai

Aprašymas: 3D objektų skenavimo ir 3D modelio sudarymo kursai

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimas

Aprašymas: 3D objektų skenavimas ir 3D modelio sudarymas

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimo kursai

Aprašymas: 3D objektų spausdinimo kursai

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Žaidimų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Žaidimų kurimo pagrindų kursai (žaidimo kūrimo procesas ir Unity3d žaidimų variklis)

Raktažodžiai: Žaidimų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimas

Aprašymas: 3D objektų spausdinimas ir modelio paruošimas spausdinimui

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė animacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė anaimacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vaizdų atpažinimo algoritmų taikymai.

Aprašymas: Vaizdų atpažinimo algoritmų pritaikymas praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Vaizdų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Duomenų vizalizavimo metodai.

Aprašymas: Duomenų vizalizavimo metodai, duotų duomenų masyvų vizualizacija užsakovo nurodytu formatu bei specifikacija

Raktažodžiai: Duomenų vizualizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Resursų valdymas ir optimizavimas

Aprašymas: Duotų skaičiavimo užduočių, resursų mažinimo bei algoritmų optimizavimo metodų kūrimas, taikymas ir metodika

Raktažodžiai: Optimizavimas, resursų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
E-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: E-mokymosi turinio (paskaitų, kursų) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvaus e-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: Interaktyvaus e-mokymosi turinio (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nelietuviškos šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Užsienietiškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvių ir daugialypių terpių valdymo sąsajos

Aprašymas: Interaktyvių ir daugialypės terpės valdymo sąsajų kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonės neįgaliesiems

Aprašymas: Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonių neįgaliesiems kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Šneka valdomų sistemų programavimas

Aprašymas: Telefoninių, šneka valdomų, savitarnos sistemų programavimas

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Integruotų sistemų kokybės užtikrinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniųjų aplinkų, daiktų interneto sistemų kūrimas

Aprašymas: Išmaniųjų aplinkų ir daiktų interneto sistemų projektavimas ir realizavimas

Raktažodžiai: Išmani aplinka, protingi daiktai, daiktų internetas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įranga, skirta mobiliems įrenginiams

Aprašymas: Programinės įrangos, skirtos mobiliems įrenginiams projektavimas, realizavimas ir testavimas.

Raktažodžiai: Mobili programinė įranga, projektavimas, realizacija, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesai

Aprašymas: Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesų galimybių studijos, projektavimas, diegimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Programinės įrangos kokybė, testavimas, kokybės procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniosios vartotojo sąsajos

Aprašymas: Išmaniųjų vartotojo sąsajų galimybių studija, projektavimas ir realizacija.

Raktažodžiai: Išmanios vartotojo sąsajos, kinect, leap motion neuro-computing, brain-computing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Stereoskopinių panoramų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Stereoskopinių panoramų ir virtualių stereoskopinių ekskursijų (turų) kūrimas stereoskopinį "3D" vaizdą palaikantiems įrenginiams (personaliniams kompiuteriams, išmaniems televizoriams).

Raktažodžiai: Stereoskopinės panoramos, interaktyvūs stereoskopiniai virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas interneto svetainėms, terminalams, mobiliems įrenginiams ir išmaniems televizoriams.

Raktažodžiai: Panoramos, virtualios interaktyvios ekskursijos, virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos sistemų projektavimas ir kūrimas

Aprašymas: Sudėtingų programinės įrangos sistemų projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Sudėtinga programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Optimizavimas, valdymas, multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos gamybos sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamybos proceso optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Multimedija, gamybos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualiniai produktai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamyba.

Raktažodžiai: Multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sprendimai audiovizualinėms technologijoms

Aprašymas: Aparatūrinių ir programinių sprendimų audiovizualinėms technologijoms projektavimas, įgyvendinimas, palaikymas.

Raktažodžiai: Aparatūros projektavimas, programų kūrimas, multimedija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimo C kalba darbai

Aprašymas: Programavimo C kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
AutoCAD kursai

Aprašymas: AutoCAD kursai (naudotis AutoCAD programine įranga; pritaikyti AutoCAD aplinką savo poreikiams; kurti brėžinius programos AutoCAD priemonėmis nuo pradžios iki pabaigos; tikrinti ir koreguoti brėžinį AutoCAD priemonėmis)

Raktažodžiai: Mokymas, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Brėžinių braižymas AutoCAD

Aprašymas: 2D ir 3D brėžinių braižymas AutoCAD programa

Raktažodžiai: 2D, 3D brėžiniai, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairių algoritmų programavimas

Aprašymas: Įvairių algoritmų programavimas (Javos, C, C kalbomis).

Raktažodžiai: Programavimas, Java, C, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Elektroninės leidybos sistemos

Aprašymas: Elektroninės leidybos sistemų kūrimas ir diegimas

Raktažodžiai: E-leidyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimas Pascal

Aprašymas: Programavimo Pascal kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, Pascal

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas

Aprašymas: Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas (orientuojantis į genetinių algoritmų kūrimą)

Raktažodžiai: Euristinis optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Naujų produktų kūrimas, įrangos projektavimas.

Aprašymas: Teikiamos naujų produktų kūrimo konsultacijos

Raktažodžiai: Gamybinė įranga, produkto kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir mechaninių konstrukcijų vibracinių ir akustinių parametrų matavimai.

Raktažodžiai: Matavimai, vibracija, pagreitis, greitis, poslinkis, akustinis triukšmas, rezonansas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių įrengimų techninės būklės įvertinimas, gedimų nustatymas.

Raktažodžiai: Matavimai, ISO10816, vibrodiagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybių studijos, susijusios su atliekamais moksliniais tyrimais.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, moksliniai tyrimai, apžvalgos, palyginamoji analizė, konsultacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ mechatroninių gaminių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Adaptyvios sistemos, sumanios medžiagos, savidiagnozuojantys ir saveremontuojantys mazgai ir mechanizmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto tikslumo pjezoelektrinių pavarų precizinėms mechatronikos sistemoms kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Pjezoelektriniai varikliai, kelių laisvumo laipsnių pavaros, judesio skyra, pjezokeitikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir įrengimų dinaminės kokybės užtikrinimo būdų ir priemonių kūrimas ir tyrimai, taikant adaptyvius virpesių gesinimo būdus ir metodus.

Raktažodžiai: Dinaminė kokybė, Adaptyvus slopinimas, mechaniniai virpesiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechatrononių įrenginių ir sistemų parametrų matavimas gamybinėmis sąlygomis.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, kokybės parametrai, gamybinės sąlygos, kokybės matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų mechatroninių sistemų kūrimo techninių galimybių studijos.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, Galimybių tyrimai ir studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ įrankių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos savaime energiją generuojančios, bevielio ryšio priemonės „sumaniems“ įrankiams

Raktažodžiai: Sumanūs apdirbimo įrankiai, integruoti jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judesių matavimas ir analizė

Raktažodžiai: Judesių matavimas, judesių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: EMG

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus kūno ir judesių modeliavimas

Raktažodžiai: kompiuterinis modeliavimas, žmogaus judesių imitavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bioinžinerinių medžiagų tempimo gniuždymo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: biomedžiagų mechaninis tyrimas, tempimo-gniuždymo matavimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas

Raktažodžiai: Mechaninės sistemos, kompiuterinis modeliavimas, perprojektavimas, reversinė inžinerija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių pasiūlymų ir galimybių studijų rengimas, situacijos įvertinimas.

Raktažodžiai: Techninė analizės, galimybių studijos, techniniai pasiūlymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.

Aprašymas: Kuriami pjovimo įrankiai, kurie pasižymi iš anksto užduotomis dinaminėmis charakteristikomis, leidžiančiomis pagerinti apdirbamo kokybę

Raktažodžiai: Mechaninis apdirbimas, procesų analizė, apdirbimo efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vibracinio pjovimo priemonių kūrimas ir taikymai.

Aprašymas: Kuriami vibracinio tekinimo, gręžimo, frezavimo įrankiai užtikrinantys didesnį apdirbimo efektyvumą

Raktažodžiai: Vibraciniai pjovimo įrankiai, projektavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų ir trapių medžiagų apdirbimas pjovimu.

Aprašymas: Kuriamos kietų - trapių medžiagų apdirbimo technologijos

Raktažodžiai: Sunkiai apdirbamų lydinių įranga, metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, įrenginių vibracijų, triukšmo mažinimas ir greitaveikos didinimas.

Aprašymas: Kuriami mechaninių sistemų matematiniai modeliai užtikrinantys realių sistemų tobulesnes dinamines charakteristikas

Raktažodžiai: Vibracijų, triukšmo mažinimo metodai, apdirbimo greitaveika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų valdymo tobulinimas.

Aprašymas: Kuriamos priemonės „cloud manufacturing“ taikymams

Raktažodžiai: Gamybos procesai, valdymas, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių kokybės gerinimo metodų diegimas.

Aprašymas: Kuriami įrankiai garantuojantys geresnes apdirbtų paviršių charakteristikas

Raktažodžiai: Technologinės priemonės, gaminių kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Aprašymas: Technologiniai sprendimai medžiagų apdirbimo efektyvumo didinimui

Raktažodžiai: Gamybos procesai, spartinimas, našumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus sveikatinimo ir aktyvumo vertinimo įrangos kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus stuburo sistemos aktyvinimo ir vertinimo priemonės

Raktažodžiai: Sveikatinimo įranga, fizinio aktyvumo stebėsenos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Netradicinių žmogaus kraujotakos sistemos diagnostikos priemonių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus kraujotakos mikrocirkuliacinės sistemos aktyvinimo ir diagnostikos priemonės

Raktažodžiai: Pulso analizė, vibraciniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikro energijos generatorių kūrimas.

Aprašymas: Kuriami savaime energiją generuojantys įrenginiai besisukantiems ir nesisukantiems įrankiams

Raktažodžiai: Miniatiūriniai elektros energijos generatoriai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
MEMS ir MOEMS taikymai

Aprašymas: MEMS ir MOEMS taikymai žmogaus sveikatos rodiklių vertinimui

Raktažodžiai: Mikrosistemos, mikrojutikliai, mikrovykdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Bangolaidžių skirtų vidiniam kraujagyslių valymui modeliavimas, konstravimas bei eksperimentiniai tyrimai.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikro ir nano struktūrų tyrimas

Aprašymas: Skenuojantis elektroninis mikroskopas. Mikroskopas naudojamas laidžių ir puslaidininkinių paviršių struktūros ir morfologijos tyrimui. Galima ir specialiai paruoštų dielektrinių medžiagų analizė. Fokusuotas elektronų spindulys skenuoja bandinio paviršių ir išmuša antrinius elektronus, iš kurių ir formuojamas paviršiaus vaizdas.

Raktažodžiai: SEM

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Polimerinių mikro ir nano struktūrų perkėlimo į silicį bei kvarcą, tinka lezerinėms ir ultragarsinėms technologijoms

Aprašymas: Reaktyvus joninis ėsdinimas (RIE) – tai plazmocheminio ėsdinimo technologija, naudojama mikrogamybai. Techninės specifikacijos: ėsdinamos medžiagos: Si, SiO2 ir SiN, ėsdinimo dujos: CF4, CHF3 ir SF6, selektyvumas fotorezisto :> 02:01, selektyvumas Si sluoksnio :> 02:01.

Raktažodžiai: 3D, RIE

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Silicio nitrido dangos formavimas

Aprašymas: Plazminis iš dujų garų silicio nitrido cheminis nusodinimas, naudojant NH4 ir silano SiH4 dujas. Priklausomai nuo poreikio galima gauti įvairaus kietumo ir elektrinio laidumo dangas.

Raktažodžiai: PECVD, silicio nitridas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo ir vibracijų tyrimai

Aprašymas: Urbanizuotose teritorijose susiduriama su labai didele problema - transporto keliamu triukšmu ir vibracija. Triukšmo prevencija ir kontrolė labai svarbus kiekvieno miesto savivaldybės tikslas. Šios krypties moksliniai tyrimai labai svarbūs ne tik triukšmo kontrolei, bet ir detaliųjų planų rengimui bei miesto plėtros projektams. Šie tyrimai svarbūs sprendžiant miesto eismo valdymo problemas. Vibracijų tyrimai aktualūs statinių būklei įvertinti ir renovacijos projektams vystyti.

Raktažodžiai: Transportas, triukšmas, vibracijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai (Android/Windows Phone)

Raktažodžiai: Mobiliųjų aplikacijkų kūrimas, Android, Windows Phone, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas (techninių) optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įmonių veiklos finansinė analizė;

Aprašymas: Kiekviena įmonė turi sekto savo veiklos efektyvumą apibūdinančius rodiklius. Finansinių ataskaitų horizontali (dinaminė), vertikali (struktūrinė), santykinių rodiklių analizė gali padėti atskleisti įmonės veiklos finansines problemas. Atlikta išsami analizė leidžia gautus rezultatus panaudoti efektyvių valdymo sprendimų priėmimui. Gauti analizės rezultatai leidžia palyginti organizaciją atitinkamo pramonės sektoriaus ar tam tikrų įmonių (bendradarbiaujančių, konkuruojančių ar listinguojamų ir pan.) kontekste.

Raktažodžiai: finansinė analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicijų efektyvumo vertinimas;

Aprašymas: Planuojant įmonės veiklą ir numatant investicijas, kritiškai svarbu įvertinti kokią naudą investicijos duos įmonei. Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, modeliuojamos finansinės ataskaitos, įvertinami įmonės pinigų srautai ir atliekamas įmonės investicijų efektyvumo vertinimas. Investicijų efektyvumo vertinimas atskiram projektui parodo projekto kuriamą naudą. Atskirų projektų efektyvumo vertinimas leidžia reitinguoti, ranguoti projektus ir tokiu būdu formuoti prioritetinių projektų sąrašus.

Raktažodžiai: investicijų vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų skirtų ES paramos įsisavinimui ekspertizė;

Aprašymas: Labai dažnai organizacijos planuojančios gauti paramą iš ES fondų rengia investicinius projektus savo pajėgomis ar perka investicinių projektų/galimybių studijų rengimo paslaugas. Toks parengtas dokumentas gali reikalauti papildomo vertinimo iš šalies. Projektą tiesiogiai nerengusio eksperto nuomonė, gali padėti atrasti tam tikras silpnąsias projekto vietas arba įsitikinti parengto projekto investicinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: ES paramos investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas;

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės finansinis vertinimas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Finansinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto finansinį gyvybingumą. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, projekto finansavimo struktūra, veikslo finansinis tęstinumas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Galimybių studijų / investicinių projektų finansinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto finansavimo poreikį iš išorinių finansavimo šaltinių. Toks finansinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: galimybių studijos, investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;

Aprašymas: Kaštų – naudos (angl. cost – benefit) analizės ekonominis ir socialinis vertinimas gali būti atliekamas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus investicijų projektų pagrindimui. Ekonominis ir socialinis vertinimas šiame kontekste yra reikalingas siekiant įvertinti projekto sukuriamą ilgalaikę naudą visuomenei. Įvertinant kuriamos infrastruktūros planuojamas investicijas, įplaukas ir išlaidas yra modeliuojamas projekto ir jo pareiškėjo veiklos finansinis rezultatas, bei ekonominė ir socialinė nauda (miesto, regiono, šalies ir kt. mastu) parodanti projekto poveikį. Galimybių studijų / investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas taip pat leidžia nustatyti ir projekto sukuriamos naudos dydį makro ar mezo ekonominiu aspektu. Toks ekonominis ir socialinis vertinimas yra privalomas teikiant viešojo sektoriaus investicinių projektų ES paramai gauti paraiškas.

Raktažodžiai: investiciniai projektai, ekonominis ir socialinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo planų finansinės dalies ekspertizė;

Aprašymas: Labai dažnai parengtas įmonės verslo planas ir jo finansinė dalis reikalauja papildomo vertinimo iš šalies. Toks vertinimas – ekspertizė yra reikalinga, kada verslo plano finansinės dalies rengimą atlieka ne finansų ar konsultuojantys specialistai. Verslo savininkams prašant paramos, skolinantis ar priimant valdymo sprendimus reikalinga ir išorinio, planą nerengusio, eksperto nuomonė, kuri padeda atrasti tam tikras silpnąsias verslo plano vietas arba įsitikinti parengtos verslo plano finansinės dalies kokybe.

Raktažodžiai: verslo planas, finansinė ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių finansų valdymo sprendimų modeliavimas, efektyvumo vertinimas ;

Aprašymas: Įmonės finansų valdymo sprendimai turi prisidėti prie įmonės vertės kūrimo. Kiekvienas strateginis valdymo sprendimas darantis poveikį įmonės finansiniams rezultatams gali būti matuojamas. Nustatytas įmonės vertės pokytis atsirandantis dėl priimamo valdymo sprendimo leidžia geriau pagrįsti priimamą sprendimą arba jo atsisakyti, jei vertės prieaugis yra per mažas įmonės savininkams. Modeliuojant atskirus sprendimo priėmimo scenarijus, galima atsirinkti tuos sprendimus, kurie turėtų daryti didžiausią poveikį įmonės vertei.

Raktažodžiai: įmonės finansų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ūkio šakos įmonių santykių analizė (horizontalus, vertikalus jungimasis, karteliniai susitarimai, antikonkurencines strategijos).

Aprašymas: Lygios konkuravimo sąlygos, kurios saugo, vertina ir stiprina konkurenciją, skatina šalies ekonomikos augimą, diegti inovacijas, ieškoti pažangių veiklos metodų ir būdų bei tiesiogiai prisideda prie ekonomikos konkurencingumo didėjimo. Pagrindinis konkurencijos politikos tikslas - apsaugoti konkurencijos laisvę ir sudaryti sąlygas konkuruoti, siekiant užtikrinti tarp ūkio subjektų veiksmingą, sąžiningą konkurenciją, kuri vartotojams teiktų didžiausią galimą naudą, gerintų verslo sąlygas, skatintų ekonomikos augimą. Visa tai koreliuoja su viešuoju interesu. Lygių konkurencinių sąlygų nebuvimas rinkoje sudaro sąlygas piktnaudžiauti savo padėtimi ir pažeisti konkurenciją, kas daro didelę žalą kitiems rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, vartotojams, šalies ekonomikos plėtrai ir konkurencingumui.

Raktažodžiai: Kartelis, antikonkurencinė strategija, įmonių horizontalus ir vertikalus jungimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai.

Aprašymas: Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai įvertina šakos/įmonių grupės galimybes konkuruoti vietinėje ir globalioje rinkose, išryškina silpnąsias ir stipriąsias konkuravimo puses, numato konkurencingumo didinimo strategines kryptis.

Raktažodžiai: Pramonės konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiksnių, sąlygojančių mažmeninės pirkimo vietos pasirinkimą, tyrimai

Aprašymas: Nuolat augantis pirkimo vietų skaičius ir įvairovė skatina prekybos įmones geriau pažinti savo pirkėjus, jų poreikius. Tokio pobūdžio tyrimai leidžia mažmenininkams išsiaiškinti, kokie prioritetai lemia vartotjų apsisprendimą dėl pirkimo vietos pasirinkimo. Tyrimuose analizuojami tokie veiksniai kaip vietos patogumas, asortimentas, aptarnavimas, kainų lygis ir kt. Tokie tyrimai gali būti taikomi tiek prekybos centrų, tiek prekybos tinklų ar pavienų parduotuvių veiklos tobulinimui ir konkurencinio pranašumo didinimui.

Raktažodžiai: Mažmeninė prekyba, vietos parinkimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų galimybių studija

Aprašymas: Šiais laikais vartotojas iš visų pusių yra apsuptas komunikacijos triukšmo. Reklama TV ekrane, mobiliaisiai telefonais, spaudoje, lauko stenduose, socialiniuose tinkluose, įvairios pardavimų skatinimo akcijos ir t.t. lemia vartotojų apatiją ir pritaukti jų dėmesį tampa vis sudėtingiau. Tuo pačiu naujos technologijos, medijos fragmentacija, didelės reklamos kainos ir kt. apsunkina įmonės pastangas, planuojant savo marketingo komunikaciją. Įmonės marketingo komunikacijos galimybių studija leistų nustatyti tikslinių vartotojų profilį, jiems priimtiniausius medija kanalus, komunikacijos priemones, suderinti šią informaciją su įmonės galimybėmis bei resursais, ir pasiūlyti tikslingos marketingo komunikacijos gaires.

Raktažodžiai: Marketingo komunikacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sprendimai įmonių tarptautinės veiklos kontekste

Aprašymas: Potencialių užsienio rinkų ir įėjimo į užsienio rinką būdų parinkimo tyrimai grindžiami tarptautinių rinkų segmentavimo (naudojant klasterinę arba regresinę analizes) bei tikslinių užsienio rinkų atrankos procedūromis (taikant regresinę analizę).  Prekės kilmės šalies efekto įvertinimas, pateikiant prekės kilmės šalies stereotipų valdymo marketingo sprendimus.

Raktažodžiai: Marketingas, tarptautinė rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo sprendimai kuriant vertę vartotojams

Aprašymas: Prekės ženklo vertės vartotojui didinimas. Prekės ženklo įvaizdžio formavimo sprendimai: pozicionavimas, identitetas, marketingo komunikacijos. Prekės ženklo išplėtimo ir modifikavimo sprendimai.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, vertė vartotojams

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų suvokiamos prekės (paslaugos) kainos tyrimai

Aprašymas: Prekei (paslaugai), turinčiai ribotas diferencijavimo galimybes ar orientuotai į jautrų kainai pirkėjų segmentą, efektyviausias konkuravimo būdas yra patraukli kaina. Kaip rodo praktika, pardavėjai ir pirkėjai skirtingai suvokia tos pačios prekės kainos lygį. Siekiant nustatyti tokią kainą, kuri atitiktų pardavėjo galimybes ir pirkėjų lūkesčius, tikslinga atlikti pirkėjų suvokiamos prekės (paslaugos) kainos tyrimą. Tokio pobūdžio tyrimas leidžia išsiaiškinti, kaip pirkėjams svarbi kaina renkantis prekę kitų pasirinkimą lemiančių veiksnių atžvilgiu, ir kiek yra pasirengę mokėti tikslinės rinkos pirkėjai už tiriamąją prekę.

Raktažodžiai: Suvokiama kainos vertė, vartotojai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šalies turizmo pramonės konkurencingumo tyrimai

Aprašymas: Šalies turizmo pramonės veiklos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo pramonės paklausos sąlygas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turizmo klasterio formavimosi prielaidas lemiančių veiksnių vertinimas. Šalies turimzo įmonių konkurencingumą didinančių strategijos ir konkurencjos veiksnių nustatymas. Yra galimybė tirti miestą ir regioną.

Raktažodžiai: Turizmo pramonė, konkurencingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Turizmo plėtros ir strategijų planai ir studijos

Aprašymas: Gamtinių ir kultūrinių išteklių vertinimas, turizmo paslaugų ir pramogų potencialo vertinimas, aplinkos kokybės vertinimas, turizmo informacijos ir rinkodaros veiklos vertinimas, turizmo rinkų identifikavimas, miesto (regiono) investicijų į turizmą analizė, vertinimas ir turistų srautų prognozė iki 2020 m. SSGG analizė, nustatomos potencialios turizmo vystymosi kryptys.

Raktažodžiai: Turizmas, plėtra, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eksporto strategijos standartizacijos/adaptacijos įtakos įmonės veiklos rezultatams tyrimai

Aprašymas: Santykinai mažas vidaus rinkos dydis, būdingas daugeliui nedidelių atvirų ekonomikų valstybėms, verčia Lietuvos įmones išlaikyti ir stiprinti savo konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Šiame kontekste  įmonių eksporto marketingo strateginiai sprendimai, kaip vienas svarbiausių įmonių veiklos rezultatų determinantų, tampa ypač aktualūs. Atsižvelgiant į vidinių ir išorinių veiksnių poveikį, nustatomas eksporto marketingo strategijos standartizacijos-adaptacijos lygis, optimizuojantis įmonės veiklos rezultatus tarptautinėje rinkoje.

Raktažodžiai: Eksporto strategija, standartizacija, adaptatacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Aprašymas: Siekiant parengti vartotojams patrauklų vertės pasiūlymą, tradiciškai iškyla klausimai - su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, kokio jiems reikia sprendimo, kokia nauda turi būti pasiūlyta bei kokios prekės, paslaugos ir procesai ją sukurtų ir perteiktų vartotojams. Atsakymus į šiuos klausimus gali suteikti sisteminis požiūris į vartotojų sprendimų priėmimą, kuriam atskleisti atliekama vartotojų sprendimų priėmimo proceso diagnostika ir sudaromi tyrimų rezultatais pagrįsti vartotojų elgsenos modeliai. Šie modeliai varijuoja priklausomai nuo vartotojų įsitraukimo lygio, problemų sprendimo tipo ar skirtingoms kartoms būdingų elgsenos charakteristikų.. Todėl vartotojų sprendimų priėmimo proceso tyrimai specifikuojami pagal skirtingas prekių kategorijas, vartojimo kontekstus ar vartotojų grupes. Nepaisant minėtų skirtumų, esminiai tokių modelių kintamieji yra vartotojų poreikio šaltiniai, informacijos paieškos ir alternatyvų vertinimo charakteristikos, pirkimo ir po pirkiminės elgsenos bruožai.

Raktažodžiai: Sprendimo priėmimo procesas, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų suvokiamos hedonistinės/utilitarinės vertės tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinių patirtimi grįsto vartojimo tendencijų kontekste neišvengiamai kyla poreikis pažinti hedonistinės pirkėjų elgsenos ypatumus ir gebėti priimant marketingo sprendimus pasinaudoti ne tik pirkėjo suvokiama funkcine, bet ir hedonistine verte. Tyrimais siekiama atsakyti į klausimą - kokie veiksniai lemia pirkėjų suvokiamą hedonistinę vertę ir kaip priklausomai nuo jų varijuoja elgsena? Išskiriami keturi tyrimų etapai: 1. hedonizmo reiškinio pirkėjų suvokiamos vertės kontekste apibūdinimas, atskleidžiant socialinės, estetinės bei emocinės vertės veiksnių raišką; 2. pirkėjų suvokiamos hedonistinės vertės ir elgsenos sąsajų pagrindimas ir modelio parengimas; 3.sudaryto modelio taikymas pasirinkto mažmeninės prekybos sektoriaus pirkėjų pavyzdžiu; 4. rekomendacijų Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovams ir vartotojų elgsenos tyrėjams pateikimas.

Raktažodžiai: Hedonistinė, utilitarinė, vertė, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos viešųjų ryšių planavimas

Aprašymas: Viešieji ryšiai, kaip svarbi komunikacijos sritis, įgyja vis svaresnę reikšmę siekiant išskirtinumo komunikacijos sprendimų įvairovės perpildytoje rinkoje. Faktai, tikslai, auditorijos ir joms adresuojamos žinutės turi būti itin atsakingai parinktos, siekiant paveikių VR sprendimų konkrečioje situacijoje. Tai pasiekiama pasitelkiant patikimų situacijos tyrimų rezultatus, identifikuojant svarbiausias tikslines auditorijas ir joms aktualią komunikacijos žinutę bei parenkant tinkamus VR strateginius ir taktinius sprendimus. Viešųjų ryšių efektyvumas grindžiamas, vertinant pasiektus konkrečiai situacijai numatytų efektyvumo rodiklių pokyčius.

Raktažodžiai: Viešieji ryšiai, planavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos įvaizdžio žiniasklaidoje tyrimai

Aprašymas: Žiniasklaidos svarumas ir galimybės komunikuoti žinią bei taip formuoti visuomenės nuomonę, organizacijas skatina nuolat domėtis įvaizdžio situacija žiniasklaidoje. Joje organizacijos, jos vadovo (-ų), prekių ženklų, verslo, personalo ar kt. įvaizdis formuojamas neutraliu, negatyviu ar pozityviu kontekstu. Kiekybinės ir kokybinės analizės duomenimis, pasitelkiant įvaizdžio tyrimo metodikas, pagrįstomis tiek klasikiniais tyrimų metodais, tiek naujausių mokslinių tyrimų patirtimi, tiksliai identifikuojama įvaizdžio situacija, įvardinamos galimos jo grėsmės ar galimybės.

Raktažodžiai: Organizacijos įvaizdis, žiniasklaida

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų verslo galimybių konkrečiose teritorijose (regionuose) galimybių studija.

Aprašymas: Konkretaus sveikatingumo klasterio/regiono galimybių įvertinimas bei strateginių pozicijų konkrečiai verslui suformavimas

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugų verslo galimybių konkrečiose teritorijose (regionuose) galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų galimybių studija.

Aprašymas: Grupinių portalų paslaugų ir produktų paklausos tyrimai bei galimybių suformuoti pasiūlą idetifikavimas

Raktažodžiai: Grupinio apsipirkimo internetu paslaugų ir produktų teikėjų galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Intelektinės nuosavybės (prekės ženklo, dizaino, patentų) valdymo organizacijose tyrimai.

Aprašymas: Organizacijoje identifikuojami turimi apsaugoti/neapsaugoti intelektinės nuosavybės objektai (prekės ženklai, dizainas, patentai, išradimai). Priklausomai nuo įmonės strateginių krypčių, esamų ir potencialių konkurentų, pateikiami sprendimai kaip intelektinės nuosavybės objektus apsaugoti, pasirenkant apsaugos mechanizmus pagal regionus (Lietuvos, Europos Sąjungos, Pasauliniu lygiu), pagal apsaugos priemones (prekės ženklo registracija, dizaino registracija, išradimo patentavimas, gamybos paslapties neatskleidimas) ir pagal intelektinės nuosavybės objektus.

Raktažodžiai: Intelektinės nuosavybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų optimizavimas derinant įvairių tobulinimo metodų (BMP, TQM, 6 sigma, Lean, TOC, Reinžineringo ir pan.) elementus.

Aprašymas: Organizacijų procesų tobulinimas, siekiant pagerinti operacines charakteristikas: padidinti kokybę, greitį, sumažinti veiklos kaštus. Procesų optimizavimo galimybių studijų rengimas. Procesų tobulinimo sprendimų, grindžiamų įvairių tobulinimo metodų įžvalgų, įrankių bei, jei reikia, technologinių sprendimų, derinių parengimas ir įgyvendinimas.

Raktažodžiai: Verslo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto suderinamumo su įmonės veiklos charakteristikosmis ISO vadybos sistemų kūrimas.

Aprašymas: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas, siekiant aukšto reikalavimų adaptavimo įmonės specifikai lygio.

Raktažodžiai: Vadybos sistemų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos verslumo didinimo institucinių veiksnių pagrindu galimybių analizė: organizacijos verslumo, verslumo kultūros, vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu ir verslumą palaikančių organizacijos sistemų tyrimai.

Aprašymas: Nekūrybingos, nelanksčios organizacijos šiandieniniame verslo pasaulyje yra pasmerktos išnykimui, tačiau ir nuolatinė konkurencinė kova yra sudėtinga sekant paskui kažkieno jau įgyvendintas idėjas. Organizacijos dažnai savyje turi potencialą, kurį galėtų išnaudoti verslumo didinimui. Tenkinant rinkos poreikius nepanaudojama organizacijų galimybė juos kurti. Ir tam puikiai gali pasitarnauti tinkamas organizacijos vystymas – tai darbas su jos žmonės ir juos supančia vidine organizacijos aplinka. Organizacijos verslumo didinimo institucinių veiksnių pagrindu galimybių kompleksinė analizė apima organizacijos verslumo, verslumo kultūros, vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu ir verslumą palaikančių organizacijos sistemų tyrimus. Jos metu atliekamas esamos būklės identifikavimas, palyginimas su įvairiais apibendrintais Lietuvos ir JAV organizacijų profiliais bei suformuluojamos rekomendacijos organizacijos verslumo potencialo panaudojimui.

Raktažodžiai: Verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslumo kultūros tyrimas organizacijoje ir vystymo modeliavimas

Aprašymas: Nepalaikanti užsibrėžtų strateginių tikslų organizacijos kultūra trukdo jų siekimui, net jei šis procesas vyksta nepastebimai. Organizacijos dažnai deklaruoja vienas vertybes, tačiau gyvena kitomis. Net identifikavus trukdančius organizacijos sėkmei jos kultūros elementus, kyla sunkumų ieškant norimo jos modelio, o vėliau – ir diegiant jį. Verslumo kultūros tyrimas organizacijoje skirtas organizacijoms, kurios siekia turėti verslumą palaikančią organizacijos kultūrą. Jis susideda iš esamos organizacijos kultūros identifikavimo ir palyginimo su verslumo kultūrai būdingomis charakteristikomis. Palyginus gautus rezultatus su Lietuvos ir JAV organizacijų verslumo kultūros profiliais ir bendru organizacijos verslumu, kartu su organizacija pasirenkamas siektinas organizacijos verslumo kultūros modelis ir sumodeliuojamas jo įdiegimas. Organizacijai pateikiami tyrimo rezultatai ir rekomendacijos verslumo kultūros diegimui/tobulinimui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų skaičiavimo metodų įdiegimas, projektuojant daugiasluoksnius konstrukcinius elementus

Aprašymas: Pastaruoju metu, siekiant efektyvesnio įvairių medžiagų savybių racionalaus išnaudojimo, vis plačiau naudojamos daugiasluoksnės konstrukcijos. Tačiau joms skaičiuoti netinka tradiciniai mechanikos metodai. Ilgametė patirtis ieškant ir kuriant naujus tokių konstrukcijų skaičiavimo metodus, leidžia atlikti įvairių konstrukcijų projektavimo darbus.

Raktažodžiai: Daugiasluoksniai konstrukciniai elementai, baigtinių elementų metodas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu tyrimas ir tobulinimo galimybės

Aprašymas: Kuo didesnė organizacija, tuo jos bendram verslumo lygiui didesnę įtaką turi ne aukščiausio lygio, o vidurinio ir žemesnio lygio vadovai. Jų nuostatos atsispindi elgesyje, kurį darbuotojai labai greit pastebi ir įvertina labai tiksliai. Taigi, organizacijos gali susidurti su keliomis problemos, mažinančiomis jos verslumą –vadovai gali palaikyti darbuotojų verslumą ir verslumą bendrai, bet to nesugebėti išreikšti savo elgesyje; vadovai gali nepalaikyti verslumo dėl savo neigiamų nuostatų jo atžvilgiu, nors ir deklaruoja priešingai; jie gali laikytis nuostatos nepalaikyti verslumo ir taip pat elgtis. Be to, tyrimai rodo, kad vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu turi didelę įtaką verslumo kultūrai organizacijoje ir jos valdymo sistemoms. Vadovų nuostatų verslumo atžvilgiu tyrimas leis identifikuoti vadovų turimas nuostatas verslumo atžvilgiu bei atvers organizacijai galimybę jas keisti. Tyrimo metu bus palygintas organizacijos vadovų nuostatos verslumo atžvilgiu su Lietuvos ir JAV organizacijų vadovų nuostatų profiliais, identifikuotos tobulintinos vadovų nuostatos ir numatytos nuostatų tobulinimo priemonės.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos verslumo palaikymo sistemų tyrimai ir jų tobulinimo galimybės

Aprašymas: Tiek augančios, tiek vidutinės ir didelės organizacijos susiduria su sunkumais kurdamos įvairias organizacines sistemas. Neatitikimas tarp deklaruojamų ir egzistuojančių sistemų gali sukelti nepageidaujamų efektų. Kaip sėkmingai darbuotojai dirbs komandose, jei organizacija garsiai skelbs palaikanti tokią darbo organizavimo formą, o atlygio sistemoje vertinimo kriterijus atsižvelgs tik į individualius rezultatus? Tinkamai veikiančios organizacinės palaikymo sistemos reikalingos ir organizacijos verslumui. Šis kompleksinis organizacijos verslumo palaikymo sistemų tyrimas apima organizacinės struktūros, strateginės kontrolės, išteklių valdymo ir atlygio sistemų, labiausiai susijusių su organizacijos verslumu, tyrimus. Kompleksinio tyrimo metu identifikuojamos stipriosios ir silpnosios organizacijos verslumo atžvilgiu sistemų vietos, pateikiamas palyginimas su skirtingų organizacijos raidos stadijų Lietuvos ir JAV organizacijų sistemomis ir jų ryšiais su organizacijų verslumu. Tyrimo pabaigoje parengiamos esamų organizacijos sistemų tobulinimo rekomendacijos organizacijos verslumo palaikymui.

Raktažodžiai: Organizacijų vystymas, verslumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CE ženklinimo galimybių tyrimai

Aprašymas: Atliekmai tyrimai susiję CE ženklinimo galimybių vertinimu. Parengiamas CE ženklinimo planas ir reikalinga dokumnetacija. 

Raktažodžiai: CE ženklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės kaštų struktūros tyrimai ir analizė.

Aprašymas: Atliekama vertę kuriančių veiklų analizė, nustatomi su kokybę susiję nuostoliai, numatomos kokybės tobulinimo priemonės apskaičiuojant realias investicijas laiko, kaštų ir žmogiškųjų išteklių aspketais.

Raktažodžiai: Kokybės kaštų struktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atsakomybės vertinimo rodikliai

Aprašymas: Supažindinama su socialinės atsakomybės vertinimo rodikliais, padedama įmonėms įvertinti socialinės atsakomybės pasiektus elementus, nagrinėjami gerosios praktikos pavyzdžiai, analizuojami įmonėje galimi socialinės atsakomybės rodikliai. Supažindinama su nauju Europos Komisijos socialinės atsakomybės traktavimu. 

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, vertinimo rodikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei

Aprašymas: Įvertinama įmonės išorinė ir vidinė aplinka, palanki socialieni atsakomybei. Derinant mikro ir makro lygius išskiriami socialinės atsakomybės įmonės vertei ypatumai, paskaičiuojama galima įmonės vertė dėl socialinės atsakomybės elementų diegimo

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, įmonės vertė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Raktažodžiai: mokymai, laboratoriniai darbai, praktiniai įgūdžiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eismo srautų bei jų valdymo tyrimai

Aprašymas: Eismo srautų tyrimai aktualūs, įvertinant triukšmo lygį, avaringumą, miesto gatvių ir užmiesčio kelių plėtros galimybes. Projektuojant naujus miesto rajonus ar kuriant poilsio zonas, turi būti atsižvelgiama į tokius tyrimus. Dažniausiai tai yra sudedamoji kitų tyrimų dalis. Pavyzdžiui, tai labai aktualu, diegiant naujas ar tobulinant senas eismo valdymo ir koordinavimo sistemas.

Raktažodžiai: Eismo srautai, srautų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Gruntų konsolidaciniai vandens laidumo ir valkšnumo bandymai

Aprašymas: Atliekami labai didelio tikslumo kirpimo bandymai, kontroliuojant poslinkius arba įtempius. Atliekami gruntų bandymai oedometrui, valkšnumui, paprastajam (vienaašiui) gniuždymui, paprastajai šlyčiai. Tiesioginio kirpimo metu nustatomi grunto stiprumo rodikliai (c-sankaba ir fi-vidinės trinties kampas). Nustatomi grunto suspaudžiamumo rodikliai. Priedas prie šio bandymo yra konsolidacijos ir grunto vandens laidumo bandymas. Pagal pastarųjų bandymų rezultatus galima apskaičiuoti pastatų sėdimo trukmę. Nustatomas grunto ųlyties modulis G.

Raktažodžiai: Gruntas, vandens laidumas, valkšnumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Geležinkelių transporto riedmenų ir infrastuktūros tyrimai

Aprašymas: Triukšmo, virpesių įvertinimas transporto sraute ir gyvenamosiose vietovėse. Problema globali, reikalaujanti pastovaus šių rodiklių monitoringo. Triukšmo ir virpesių įvertinimas transporto priemonės viduje ir pagal tai identifikavimas, atskirų remontuotinų mazgų ar detalių gedimus

Raktažodžiai: Geležinkelio transportas, srautai, vibracijos, triukšmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Suvirinimo robotų poreikio metalo gamybos ir apdirbimo įmonėse tyrimas

Aprašymas: Inovatyvių ir išmaniųjų technologijų sprendimai kelia nemenką iššūkį šiuolaikinėms metalo gamybos ir apdirbimo įmonėms. Didėjant būtinybei užtikrinti nuolatinį ir efektyvų gamybos procesą, išlikti konkurencingu augančioje rinkoje ir siekti pažangos progreso, daugeliui šių įmonių opiu klausimu tampa efektyvių ir lanksčių robotizuotų suvirinimo technologijų poreikis. Visgi, pramonininkų apklausos rodo, kad technologiniai pokyčiai yra per greiti ir juos būtina nuolat stebėti. Ši problema apsunkina robotizavimo proceso prognozavimo galimybes tiek suvirinimo robotų poreikį turinčioms, tiek ir juos siūlančioms įmonėms. Viena iš siūlomų minėtos problemos sprendimų alternatyvų – nuolatinis esamų ir potencialių vartotojų, jų poreikių stebėjimas ir vertinimas. Tyrimo rezultatas – suvirinimo robotų poreikio metalo gamybos ir apdirbimo įmonėse studija.

Raktažodžiai: Inovatyvios ir išmaniosios technologijos, suvirinimo robotai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Eismo srautų valdymo galimybių studijos

Aprašymas: Išsamios eismo srautų valdymo studijos leidžia įvertinti transporto srautus įvairiai aspektais. Studijose apskaičiuojamos ir pateikiamos transporto srautų priklausomybės nuo sezoniškumo, nuo paros laiko, nuo transporto srauto sudėties bei nuo kitų įvairių aplinkybių. Šios studijos taip pat gali pasitarnauti, įvertinant triukšmo lygį, avaringumą, miesto gatvių ir užmiesčio kelių plėtros galimybes. Eismo srautų valdymo galimybių studijos privalomos įvertinant ir diegiant eismo reguliavimo sistemas.

Raktažodžiai: Eismo srautai, srautų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Plonų metalinių sluoksnių formavimas fizikiniu nusodinimo vakuume metodu

Aprašymas: Terminiu garinimu dengiami ploni aliuminio, vario, chromo, titano, sidabro ir kt. sluoksniai. Sluoksnio storis 10-300 nm, kontroliuojamas kvarcinėmis svarstyklėmis.

Raktažodžiai: Terminis garinimas vakuume

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Modernizuotų lazerinių šaulių treniruoklių kūrimas, tyrimas ir įdiegimas

Aprašymas: Modernizuotų lazerinių šaulių treniruoklių kūrimas, tyrimas ir įdiegimas

Raktažodžiai: Modernizuotų lazerinių šaulių treniruoklių kūrimas, tyrimas ir įdiegimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Integruotos apskaitos ir atskaitomybės tyrimai

Aprašymas: Pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, vis didėja nefinansinės informacijos atskleidimo svarba įvairioms suinteresuotųjų grupėms bei įmonės vertės kūrimui ilguoju laikotarpiu. Atsiranda modernios atskaitomybės formos (integruota, socialinė, socialinės atsakomybės). Tokiu būdu socialiai atsakingai veikiančiai įmonei tampa aktualu suvokti nefinansinių ataskaitų teikiamą naudą, taikyti/pasirinkti tinkamiausias ataskaitos formas priklausomai nuo įmonės strategijos, sistemiškai integruoti finansinę ir nefinansinę informaciją, gebėti vertinti pateiktą informaciją.

Raktažodžiai: Integruota atskaitomybė, investuotojai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai

Aprašymas: Vykstantys globalizacijos, žinių visuomenės ir ekonomikos procesai veikia tiek atskirų individų, organizacijų, tiek ir valstybių gyvavimą. Vienas iš pagrindinių katalizatorių – sparti informacinių technologijų raida, keičianti nusistovėjusias verslo struktūras, bendradarbiavimo būdus, verslo procesų bei veiklų organizavimą ir kt. Žinių ekonomikos sąlygomis stebima organizacijų priklausomybė nuo specializuotų žinių ir informacijos intensyvumo, ekonominį verslo procesų efektyvumą apsprendžia objektyvios, savalaikės informacijos, kurią privalo užtikrinti funkcionuojanti apskaitos sistema, pateikimas įmonės vadovybei. Informacijos reikšmė ir svarba nūdienos organizacijos veiklos tęstinumui bei sėkmei yra visuotinai pripažinta. Taigi verslo procesų apskaitos kokybės savybių tyrimai leidžia įvertinti esamą situaciją, identifikuoti tobulintinas verslo procesų apskaitos kokybės tobulintinas sritis.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybės savybės, verslo procesų kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apskaitos kokybės vertinimas

Aprašymas: Didžioji dalis organizacijoje cirkuliuojančios informacijos yra apskaitos informacija. Informacinės technologijos pakeitė tradicinių apskaitos sistemų darbą. Vis daugiau ir daugiau elektroniniu būdu pateikiamos informacijos turi būti apdorota, saugoma bei pateikiama informacinėmis technologijomis paremtose apskaitos sistemose. Informacinių technologijų naudojimas verslo procesų apskaitai leido drastiškai padidinti apdorojamos apskaitos informacijos kiekius, sumažinti rutininio darbo apimtis, juos automatizuoti, gauti ataskaitas ir reikalingus duomenis tuoj pat ir nepriklausomai nuo buvimo vietos ir t.t., tačiau tuo pačiu lėmė būtinybę skirti vis daugiau išteklių su sistemų priežiūra ir problemų sprendimu (apsauga nuo įsibrovimų, virusų; klaidų paieška ir tvarkymas ir pan.) susijusiems klausimams spręsti, iškėlė kai kuriuos kitus iššūkius, su kuriais tradicinės apskaitos sistemos nebuvo susidūrusios ir viena tokių yra apskaitos kokybė. Taigi, minėti pokyčiai organizacijose bei išorinėje aplinkoje verčia atsigręžti ir skirti ypatingą dėmesį verslo procesų apskaitos, kaip pagrindinės varomosios organizacijos jėgos – informacijos – tiekėjos, kokybei, jos vertinimui.

Raktažodžiai: Apskaitos kokybė, vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų internacionalizacijos strategijos formavimas, greitai augančiose užsienio rinkose verslo modeliavimas.

Aprašymas: Greitai augančių rinkų specifinių parametrų vertinimas, verslo vystymo ypatumų pasirinktose augančiose rinkose identifikavimas, bei tinkamiausių verslo modelių augančiose rinkose rekomendacijos. Remiantis konkrečios rinkos bei organizacijos išteklių charakteristikomis parengiama organizacijos internacionalizacijos strategija.  

Raktažodžiai: Internacionalizacijos strategijos greitai augančiose rinkose

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveikatingumo paslaugų teikėjų konkurencinių pranašumų įgalinimo konkurencinėje rinkoje tyrimai

Aprašymas: Sveikatingumo paslaugų įmonių konkurencinių pranašumų identifikavimo bei panaudojimo siekiant išlaikyti konkurencines pozicijas tyrimai

Raktažodžiai: Sveikatingumo paslaugos, konkurencinio pranašumo įgalinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Smulkių ir vidutinių įmonių veiklos vertinimo sistemos tyrimai

Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos standartų ar ataskaitų sudarymo taisyklių prasme), tačiau ataskaitų "skaitymo"ir vertinimo sprendimų priėmimui. Tokiu būdu finansinių ataskaitų straipsniai yra suvokiami indukciniu ir dedudkciniu būdu, jų sąsajos su pagrindiniais veiklą nusakančiais rodikliais.

Raktažodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas, veiklos vertinimas, veiklos vertinimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Aprašymas: Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų (lanksčių plonų kompozitinių lakštų ir jų paketų; rėminių konstrukcijų) fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Raktažodžiai: baigtiniai elementai , konstrukcijų analizė, deformuojamo kūno mechanika, skysčių mechanika, šilumos perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų projektavimo metodų tobulinimas ir tyrimas

Aprašymas: Informacinių sistemų projektavimo metodų, susijusių su modeliais grindžiamu kūrimu MDD, MDA, interneto paslaugų architektūra SOA ir kt. kūrimas, tobulinimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, MDD, MDA. SOA

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nuotoliniam mokymui skirtos medžiagos kurimas

Aprašymas: Nuotoliniam (virtualiam, elektroniniam) mokymui skirtos medžiagos (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: Nuotolinis mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Gamybinių procesų valdymo algoritmų kūrimas ir modeliavimas

Aprašymas: Panaudojant technologines proceso žinias kuriami gamybos procesų bei įrenginių valdymo algoritmai bei jų veikimas modeliuojamas panaudojant programinę modeliavimo įrangą ir esant galimybei realizuojamas realia technine įranga bei atliekamas algoritmo validavimas

Raktažodžiai: Gamybiniai procesai, valdymas, algoritmai ir modeliavimas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimo paramos sistemų technologinių procesų valdymui kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Atliekamas įvairių technologinių ir finansinių procesų valdymui reikalingų sprendimo paramos sistemų kūrimas remiantis pažangiomis tokių sistemų kūrimo technologijomis apimančiomis tiek mašininį mokymą tiek ir ekspertinių žinių formalizavimą.

Raktažodžiai: Sprendimo paramos sistemos, technologiniai procesai, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai. Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Procesų kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla būtinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų projektavimas ir taikymas

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios gydytojų darbą, užtikrinamas paciento saugumas. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Atliekami įvairios elektroninės aparatūros sujungimo į bendrą sistemą galimybių tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto srautų valdymo sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas: Viena iš didžiausių šiuolaikinio transporto problemų - parkavimas. Reikalingi transporto priemonių aptikimo jutikliai ir duomenų perdavimo įtaisai, stebėjimo ir reguliavimo priemonės. Sukurti ultragarsiniai ir magnetiniai transporto priemonių aptikimo jutikliai. Yra galimybės nustatyti judančių transporto priemonių greitį ir gabaritus. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (programinis įrankis)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Analoginis kuro lygio daviklis

Aprašymas:

TAIKYMO SRITYS:
Autotransportas, geležinkelių transportas, jūrų transportas. Naftos produktų prekyba, saugojimas

IŠRADIMO METAI:
2014

SAVYBĖS, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
Analoginis kuro lygio daviklis „EFLS-A-XXX“ („XXX“ žymėjimas paaiškintas lentelėje apačioje.), toliau vadinamas „jutikliu“, nustato kuro lygį transporto priemonės bake ar variklio kuro talpykloje bei konvertuoja informaciją apie esamą lygį į išėjimo įtampą 0.2V…9V diapazone. Ši įtampa gali būti konvertuojama skaitmenine forma naudojant išorinį įrenginį (ECU, duomenų kaupiklį ar telematikos modulį). Sujungimo laidai yra apsaugoti metaliniu-plastikiniu, lanksčiu, gofruotu vamzdžiu. Jutiklis atitinka ES direktyvų 72/245 – 2006/96; EN61326; EN590; EN228-1993 reikalavimus

NAUJUMAS:
Šiuolaikinė elementinė (elektorninė) bazė, kuri pritaikoma konkrečiam produktui

TECHNOLOGINĖS PARENGTIES LYGIS:
Galutinis produktas (jau pardavinėjama).

Raktažodžiai: isradimas_kortele

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Taikomieji tyrimai įmonės marketingo veiklos problemų identifikavimui ir sprendimui; vartotojų tyrimai

Aprašymas: Pati didžiausia klaida yra priimti sprendimus neturint informacijos. Tyrimai leidžia gauti marketingo sprendimams pagrįsti reikalingą informaciją. Tai pats geriausias grįžtamojo ryšio įrankis - leidžia įmonėms sužinoti ir suprasti rinkos (klientų, vartotojų, kt.) reakciją į įmonės pastangas; padeda įmonei planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo marketingo strategijas ir taktikas. Tuo pačiu, tyrimai gali padėti atskleisti naujas galimybes konkrečiose rinkose.

Raktažodžiai: Marketingo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Resrach of value chain and cost management inovations

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius, tyrimas

Aprašymas: Įmonės vykdydamos veiklą daro poveikį aplinkai ir kartu yra veikiamos daugelio jų veiklą suinteresuotųjų šalių. Jų gausa ir nevienodas galios bei įtakos laipsnis sukelia įmonėms problemų jas identifikuojant ir atsirenkant, kurioms iš jų turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingus įmonių socialinės atsakomybės informacijos poreikius ir poveikį atskleidžiamos informacijos kokybei. Pagrindinė įmonės funkcija, atskleidžiant socialinės atsakomybės informaciją yra atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pagal galimybes juos įgyvendinti. Kokybiškai atskleista informacija yra ta, kuri yra išsami ir kurią lengvai gali perskaityti bei interpretuoti bet kuri suinteresuotoji šalis.

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, suinteresuotosios šalys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Aprašymas: Tyrimas susidėtų ir šių etapų: 1.Gilesnė įmonėje esančios problemos analizė, kurios metu bus imami moliuskų ir mikro dumblių mėginiai, analizuojamas šiuo metu veikiančios techninio vandens paruošimo sistemos efektyvumas. 2.Problemą sukeliančių moliuskų ir mikro dumblių rūšių identifikavimas ir jų biologinės sistemos laboratorinėmis sąlygomis sukūrimas. 3.Skirtingų technologijų taikymo moliuskų kiaušinėliams ir mikro dumbliams inaktyvuoti tyrimas, kurio metu bus atrinktos tinkamiausios technologijos ir jų kombinacijos. 4.Nustačius tinkamiausiai veikiančia technologiją, bus atliekamas optimalių poveikio sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti geriausias jos veikimo sąlygas. 5.Ataskaitos parengimas kurioje siūloma geriausiai veikianti technologija, bei pateikiamos techninės specifikacijos.

Raktažodžiai: Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įteisinimo dokumentų ruošimas

Aprašymas:

.

Raktažodžiai: .

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automatizuotų grunto zondavimo elektroninių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis. Kuriamos sistemos statiniam grunto zondavimui, poriniam slėgiui ir grunto stratigrafijai nustatyti. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Bevieliai GSM pagrindu veikiantys įrenginiai turi trūkumą, kad baterijos tarnauja ribotą laiką. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos veikiantys iki 100 parų be baterijų įkrovimo. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Bevielės sistemos, jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai. Sistemos skirtos realizuoti skaitmenines moduliacijas, matavimo ir diagnostinių signalų apdorojimą ir pan. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Programmable logic, digital signal processing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos optimizavimas pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, susidedantis iš įvairios paskirties modulių bei įvairių specializuotų duomenų bazių, kuris pateiks sistemos vartotojui silpnąsias organizacijos grandžių vietas (angl. Bottleneck) bei sugeneruos pasiūlymus veiklos efektyvumui didinti. Taip pat leis generuoti įvairias statistines ataskaitas.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, software tool

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 70 psl. techninė galimybių studija, kurioje bus pateikiami reikalavimai transporto priemonių priežiūros sistemai bei identifikuojami kriterijai, leidžiantys įvertinti automobilio techninę būklę.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir taikymo tyrimai

Aprašymas: Kuriant šiuolaikines elektronines sistemas atsiranda poreikis jas modeliuoti, simuliuoti specializuota programine įranga. Tai leidžia išbandyti tokių sistemų galimybes jas dar nerealizavus. Toliau sistemas realizavus, atliekant tyrimus, galima ištirti įvairias elektroninių sistemų savybes, pvz. efektyvumą ir kt. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, projektavimas, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Priklausomai nuo paties stebimo objekto, tai gali būti labai įvairios sistemos, pvz., krovininių transporto priemonių eksploatacijos ar žmogaus būklės kontrolės sistemos. Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis nuotoliniu būdu (per Web sąsają) sekti objektų būklę pagal surinktus duomenis iš sensorinių sistemų (realizuotas duomenų rinkimas, nuotolinis jų perdavimas ir atvaizdavimas). Taip pat šis įrankis leis realizuoti ir kai kurias stebimo objekto būklės valdymo funkcijas.

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos optimizavimo galimybių analizė pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 100 psl. techninė galimybių studija, kurioje pateikiami LEAN sistemos (organizacija „Toyota“) principai, sukuriamas universalus įmonės ūkinės veiklos procesų optimizavimo algoritmas, suformavus reikalavimus efektyviai veiklai bei jos optimizavimo kriterijus.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, optimization, study

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta programinė įranga Windows operacinės sistemos kompiuteriams, kurios dėka bus gaunama įvairi realaus laiko ir pagalbinė informacija apie transporto priemonės eksploatacinę būseną, suvedus tik jos valstybinį numerį (per sukurtą grafinę vartotojo sąsają (per Web prieigą)): techninio paso duomenys; duomenys apie automobilio judėjimą (judėjimo greitį, jo buvimo vietą, judėjimo istoriją); eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių keitimo būtinybė; perspėjimo funkcijos apie būtinus techninės eksploatacijos darbus; įvairios ataskaitos apie judėjimo maršrutą bei greitį bei atliktus techninės eksploatacijos darbus.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta 70-100 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo bus siekiama suformuoti funkcinius reikalavimus, keliamus nuotolinei kontrolės sistemai, kartu identifikuojant įvairių infrastruktūros diegimo etapų kontrolės parametrus.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)". Siekiant sumažinti naujos telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo darbų kontrolės savikainą (aukštos kvalifikacijos personalo poreikį, laiko ir kuro sąnaudas), reikalinga efektyvi nuotolinė kontrolė, leisianti per Web sąsają sekti sunaudotų medžiagų kiekius, darbų atlikimo grafikus ir pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius tokios infrastruktūros diegimo įkainius. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis per Web sąsają nuotoliniu būdu kontroliuoti sunaudotų medžiagų kiekius, atskirų etapų įgyvendinimo trukmes, pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius infrastruktūros diegimo įkainius, remiantis skirtingų projektų diegimo informacija, taip pat sandėlio resursų kontrolei leis suformuoti sunaudotų medžiagų žiniaraštį ir pan.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Stebėsenos sistemų, techninių informacinių sistemų kūrimas

Aprašymas: Duomenų apie technologinių procesus rinkimo, nuotolinio perdavimo ir atvaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Įmonės veiklos dokumentų valdymo sistemos su elektroninio parašo, automatinio suformuoto dokumento perdavimo nurodytam subjektui funkcijomis. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Taip pat bus pateikta tyrimams atlikti sukurta programinė įranga ir aparatūriniai sprendimai.

Raktažodžiai: Jutikliai, duomenų surinkimas ir atvaizdavimas, duomenų bazė, ataskaitų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (techninė galimybių studija)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių elementu metodu

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikines integruotas makro/mikro/nano-sistemas neišvengiamai susiduriama su būtinybe kurti daugiadisciplininius (multifizikinius) baigtinių elementų modelius, įgalinančius spręsti susietuosius uždavinius ir tiksliai prognozuoti bei optimizuoti kompleksinius tokių sistemų statinius ar dinaminius darbo režimus. Specializuojamės mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) modeliavimo baigtiniai elementais srityje. Sprendžiamų tiesinių bei netiesinių uždavinių pavyzdžiai: konstrukcijų sąveikos su elektrostatiniu lauku ar tekančiu skysčiu, termomechaninių deformacijų, pneumodinaminio slopinimo, elektromechaninių reiškinių, kontaktinės sąveikos skaitiniai tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, susietieji inžineriniai uždaviniai, baigtinių elementų metodas, mechatronikos prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
"Sumanių" medžiagų pagrindu veikiančių makro/mikro/nano keitiklių modeliavimas, analizė ir testavimas

Aprašymas: Įvairaus dydžio ir funkcinės paskirties energijos keitikliai su sumaniosiomis medžiagomis (vykdikliai, jutikliai, elektros energijos generatoriai) sudaro šiuolaikinių mechatroninių makro/mikro/nano-sistemų pagrindą. Teikiame plataus profilio mokslinių tyrimų bei inžinerines paslaugas apimančias sumaniųjų medžiagų parinkimą ir adaptavimą konkretiems funkciniams poreikiams, elektromechaninių keitiklių bei jų pagrindu veikiančių sistemų projektavimą, multifizikinį modeliavimą, statinių/dinaminių charakteristikų analizę, optimizavimą bei eksperimentinius tyrimus taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus. Specializuojamės pjezoelektrinių vykdiklių, jutiklių bei mikrogeneratorių dinamikos tyrimų srityje.

Raktažodžiai: Energijos keitikliai, jutikliai, vykdikliai, MEMS, NEMS, sumanios medžiagos, dinamikos tyrimai, modeliavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Pjezoelektriniai mikrogeneratoriai yra alternatyvūs autonominiai elektros energijos šaltiniai, kurie technologinių įrenginių, inžinerinių bei transporto sistemų skleidžiamas vibracijas ar žmogaus judesius transformuoja į elektros energiją. Šie mažos galios (µW-mW) generatoriai gali būti naudojami kartu su tradicinėmis įkraunamomis baterijomis ar vietoje jų ir yra skirti prailginti įvairių elektronikos įtaisų (pvz. bevielių jutiklių ar nešiojamų išmaniųjų įrenginių) veikimo laiką. Teikiamos paslaugos apima įvairios paskirties pjezoelektrinių mikrogeneratorių (keitiklių) konstrukcijų projektavimą, pjezokeraminių ar pjezopolimerinių medžiagų parinkimą, elektromechaninių charakteristikų skaitinę analizę ir optimizavimą taikant baigtinių elementų metodą, generatorių integravimą su elektronine signalo apdorojimo posisteme, maketų gamybą bei testavimą taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus.

Raktažodžiai: Vibraciniai elektros generatoriai, pjezoelektriniai keitikliai, modeliavimas, optimizavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinių projektų inicijavimas ir partnerių paieška. Šiuolaikinių netradicinių apdirbimo metodų taikymo vertinimai.

Aprašymas: Šiandienos ekonomikoje ES tarptautinių ekonominių santykių specifika tiesiogiai priklauso ne tik nuo potencialių prekybos partnerių, prekybos politikos, fiskalinės ar monetarinės politikos, tačiau ir nuo geopolitinių santykių. Įmonių įėjimo į ES vidaus rinkos specifika priklauso nuo daugelio veiksnių ir aplinkybių, kurias būtina tirti ir analizuoti. priklausomai nuo to, kokios šalies atstovas ketina vykdyti veiklą ES vidaus rinkoje, priklauso jam keliamos sąlygos. Lygiai taip pat ir ES vidaus rinkos dalyviai skirtingomis sąlygomis gali naudotis, ketindami plėsti veiklą trečiose šalyse. Konsultuojama tarptautinių projektų rengimo ir partnerių paiškos klausimais. Atliekamos technologinių projektų vertinimo ekspertizės

Raktažodžiai: Partnerių paieška, projektų inicijavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė: nauji ir į rezultatus orientuoti viešųjų paslaugų teikimo ir smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimai: (I) naujos paslaugos / produkto poreikio tyrimas; (II) paslaugos / produkto kokybės tyrimas; (III) įmonės marketingo kultūros kaip konkurencinio pranašumo tyrimas

Aprašymas: Dinamiška, aktyvios konkurencijos ir dažnai sudėtinga verslo aplinka iššaukia būtinybę ieškoti ne tik tradicinių, bet dažnai ir netradicinių sprendimų verslo plėtrai ar stabilumui užtikrinti. Įmonės intensyviai ieško būdų, kaip išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius, kaip įvertinti jo pasitenkinimą produktu, kokie veiksniai yra svarbiausi, vertinant produkto kokybę, kas skatina vartotoją būti lojaliu, kas formuoja įmonės išskirtinį, sunkiai nukopijuojamą konkurencinį pranašumą. Tyrimų metu gauti atsakymai į šiuos klausimus labai svarbūs, bet dar svarbiau gautus rezultatus panaudoti įmonės pro aktyvioje veikloje, siekiant formuoti organizacijoje kultūrą, kurioje savivaldus mokymasis taptų nuolatine organizacijos būsena.

Raktažodžiai: Verslo plėtra, paslaugos / produkto kokybė, poreikio tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas: Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Raktažodžiai: Priklausomybė, priklausomas, priežastis, priežastingumas, procesai, laiko eilutės, ekonometrika

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Robotų darbo celių taikomieji tyrimai, pramoninių robotų nestandartinio taikymo galimybių tyrimas naujiems gamybos procesams

Aprašymas: Pramoninių robotų įprastinis (paletavimas, dažymas, rūšiavimas ir kt.) ir nestandartinis taikymas gamybinių procesų automatizavime, kai robotai savyje apjungia kelias skirtingų įrenginių funkcijas. Tai gali būti įvairios matavimo funkcijos, kai robotas dideliame plote ar erdvėje geba kontaktiniu būdu ar panaudojant kompiuterinę regą atlikti objektų savybių ar geometrinių dydžių matavimus. Taip pat kuriamos adaptuotos vartotojo poreikiams taikomosios programos, kurios iš CAD brėžinių generuoja robotus valdančias programas ir taip eliminuoja įprastinius programavimo darbus.

Raktažodžiai: Robotika, lanksti automatizuota gamyba, pramoniniai robotai, robotų programavimas ir taikymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Elektroninio turinio kūrimo ir saugos valdymo sprendimai, pagrįsti aparatinių, kriptografinių ir dirbtinio intelekto metodų integracija

Raktažodžiai: Dirbtinis intekeltas; kriptografija; kibernetinis saugumas; elektroninis turinys

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Darbuotojų motyvacijos sistemų rengimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Motyvacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aprangos gaminių atitikties žmogaus figūrai tyrimas 3D virtualaus primatavimo metodu.

Aprašymas: Rezultate bus atlikti moksliniai tyrimai, leidžiantys optimizuoti gaminių konstrukcijas priklausomai nuo medžiagų mechaninių savybių bei susidarančių deformacijų.

Raktažodžiai: Aprangos gaminiai, 3D virtualus primatavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Aprangos 3D virtualus primatavimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija, leidžianti įmonei pritaikyti aprangos 3D vaizdus komunikacijai tarp atskirų skyrių (vadybos, gamybos, prekybos ir kt.) bei elektroninėje prekyboje, siekiant padidinti pardavimus bei sumažinti išlaidas, skirtas pradinių pavyzdžių gamybai.

Raktažodžiai: 3D virtualus primatavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniųjų optinių elementų kūrimas

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti išmaniuosius ar protingus (pvz. reaguojančius į temperatūros, slėgio pokyčius) optinius elementus. Paslaugos išdavoje sukuriamas išmanaus ar protingo elemento prototipas.

Raktažodžiai: Išmaniosios ir protingos medžiagos, optiniai elementai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Kompiuterinės regos taikymas aplinkai ir objektams atpažinti, jų kokybės parametrams išmatuoti

Aprašymas: Kuriamos įvairios kompiuterinės regos sistemos pramoniniams objektams analizuoti: laidų žymėjimo kontrolė, objektų orientacijos atpažinimas, surinktų modulių vizualinė kontrolė. Kuriamos ir tiriamos kompiuterinės regos sistemos, skirtos matuoti geometrinius parametrus didelių matmenų objektuose (pvz. baldų plokštėse, valdymo spintose ir kt.) ir defektams aptikti. Tiriamos galimybės panaudoti kompiuterinę regą mobiliųjų robotų orientacijai ir jų griebtuvams valdyti.

Raktažodžiai: Kompiuterinė rega, objektų atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Naujų gaminių, skirtų informacijos nuskaitymui, perdavimui ir kaupimui, kūrimas ir tyrimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtas gaminio (valdiklio) prototipas, atliktas jo išbandymas kaupiant, saugant ir perduodant nuotoliniu būdu duomenis, sukauptus iš energetinių resursų apskaitos prietaisų.

Raktažodžiai: valdiklis, duomenų perdavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronų pluošto litografijos paslaugos, lazerinėms, ultragarso bei kitoms technologijoms

Aprašymas: Foto šablonų gamybą, naudojant elektronų pluoštų litografiją. Gaminamos truktūros skyra nuo 100 nm. Mikro ir nano struktūrų formavimas ant laidžių paviršių.

Raktažodžiai: EBL, Litografija, 3D, struktūros

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Tinklapių ar mobile aplikacijų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas tinklapio ar mobile dizainas, siekiant gerinti vartotojų patirtį (angl. User Experience).

Raktažodžiai: tinklampių dizainas, aplikacijų dizainas, vartotojų patirties gerinimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Pramoninių valdymo sistemų saugumo, vystymo ir diegimo galimybių studijos.

Aprašymas: Atliekama įvairaus lygmens eksploatuojamų pramoninių valdymo sistemų saugumo, modernizavimo bei techninio realizavimo studija, kurios pagalba nustatomos silpnosios ir stipriosios pusės, pateikiamos rekomendacijos, bei galimi sprendimai situacijos pagerinimui.

Raktažodžiai: Pramoninės valdymo sistemos, saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Procesų optimizavimo uždavinių formalizavimas ir sprendimas

Aprašymas: Nustatomi optimizavimo tikslai bei galimybės, apibrėžiamos techninės ir programinės priemonės šių tikslų realizavimui. Siekiami tikslai - energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija. Taikant įvairius optimizavimo metodus ir kriterijus atliekamas matematinis modeliavimas.

Raktažodžiai: Procesų optimizavimas, energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tolydinių bei diskrečiųjų procesų matematinis ir imitacinis modeliavimas

Aprašymas: Gamyboje vykstančių dikrečiųjų ir tolydinių procesų matematinio modelio sudarymas, panaudojant klasikinius ir modernius metodus ir algoritmus. Šių modelių realizacija ir testinis imitavimas atliekamas, panaudojant modeliavimo paketus Matlab, Centaurus bei IEC 61131 standartą atitinkančius programinių valdiklių programavimo paketus.

Raktažodžiai: procesų modeliavimas, programiniai valdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automatizuotų grunto savybių tyrimų elektroninių sistemų projektavimas ir technologinė plėtra

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis, bet ir ištirtos grunto, paimto iš gręžinio, mechaninės charakteristikos. Kai kurie tyrimai (pvz. kompresinis bandymas) užtrunka iki 2 parų. Sukurti jutikliai, valdikliai ir hidraulinė sistema leidžia automatizuoti tyrimą, vienu metu atlikti keletą skirtingų tyrimų. Pašalinamas žmogiškasis faktorius, operatyviai paruošiamos ataskaitos, atpinga bandymai. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų moksliniai tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai Daiktų interneto sistemų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai bei procesų parametrų stebėsenai kūrimas ir tyrimai. Jutiklių ir aktuatorių prijungimas prie daiktų interneto (IoT). Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: IoT connectivity, precission agriculture, resources monitoring, smart sockets

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių parkavimo jutiklių ir sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos masinio susibūrimo vietos, intensyvaus transporto mazgai siejami ir su padidinta rizika dėl galimų ekstremalių situacijų, kurias gali padėti spręsti eismo srautų valdymo sistemos. Jutiklių ir algoritmų transporto priemonių aptikimui, jų gabaritų, judėjimo krypties ir greičio nustatymui tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Parkavimo jutikliai, parkavimo valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios mišinių gamybos valdymo sistemos statybinių medžiagų gamybai

Aprašymas: Kuriame adaptyvias betono ir asfalbetonio mišinių gamybos valdymo sistemas (aparatinė ir programinė įranga), atliekančias automatinį skystųjų cheminių priedų, užpildų bei inertinių medžiagų dozavimą stabilizuojant V/C santykį. Patirtis diegiant sistemas 14 gamybos įmonių.

Raktažodžiai: gamybos valdymo sistemos, aparatinė ir programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Specializuotos įterptinės sistemos mechatronikos gaminiams (mašinos, įrengimai, technologiniai procesai, kokybės kontrolės sistemos). Prototipai ir gamybos dokumentacija.

Aprašymas: Įterptinė sistema, kurios pagrindinė dalis yra mikroprocesorius ar mikrokontroleris, yra daugelio gaminių sudedamoji dalis. Kuriame tokias sistemas pradedant nuo koncepcijos sudarymo iki prototipo sukūrimo, įskaitant programinę įrangą ir aparatinę dalį. Daugiametė patirtis kuriant ir diegiant tokias sistemas ES valstybėse.

Raktažodžiai: Įterptinė sistema, koncepcijos sudarymas, prototipo sukūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šilumos tiekimo trasų monitoringo sistemos. Prietaisų prototipai, diegimas, monitoringo paslaugos

Aprašymas: Šiuolaikinės šilumos tiekimo trasos turi mažo šiluminio laidumo termoizoliacinį apvalkalą, jos yra montuojamos tranšėjose be papildomų hidroizoliacijos ar mechaninės apsaugos komponentų. Eksploatavimo metu jas veikia jėgos dėl deformacijos, priklausančios nuo trasos ilgio ir termofikato temperatūros pokyčių, hidrauliniai smūgiai, atsirandantys išorinio polietileninio apvalkalo mechaniniai pažeidimai, išhermetizuojantys izoliacijos sluoksnį. Kuriame metodus ir priemones, užtikrinančius operatyvų defekto pobūdžio ir vietos nustatymą, o taip pat galimų šilumos nuostolių dėl to įvertinimą.

Raktažodžiai: šilumos trasos, defektų nustatymas, įvertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas, svarbiausių radijo ryšio parametrų skaičiavimai (Techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra)

Aprašymas: Vykstant intensyviai mobiliojo ryšio plėtrai aktualu kokybiškas radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas bei projektavimas, svarbiausių ryšio parametrų skaičiavimai arba matavimai. Skaičiavimai vykdomi pasitelkiant GIS priemones, matavimams, jeigu yra veikianti tinklo dalis - TEMS arba analogiškos specializuotos priemonės.

Raktažodžiai: Radijo ryšys, įvertinimas, parametrų skaičiavimai, techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybės ir sprendimai steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas regioniniame dažnio diapazone (techninių-technologinių galimybių studija)

Aprašymas: Regioniniame dažnio 3670-3735 MHz diapazone techninių-technologinių galimybių studija. Efektyvus turimo dažnio ruožo išnaudojimas, esamos RAIN infrastruktūros integracijos galimybės ir sprendimai labai aktualūs technologiniams plėtros klausimams. Techninių-technologinių galimybių studijos rezultatas – galimos bei užtikrinančios keliamus reikalavimus technologijos ir gamintojo parinkimas, nurodytame dažnyje bei siūlomų sprendimų steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas šiais tinklai plėtros planas.

Raktažodžiai: Prieigos tinklai, technologinių galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių specializuotos taikomosios programos sukūrimo sąlygų galimybių studija

Aprašymas: Galimybės sukurti vartotojams draugišką taikomąją programą, kuri išmaniųjų telefonų naudotojams pagelbės automatizuotai ir teisingai atlikti tam tikrus nustatymus išmaniajame telefone, kad būti savalaikiai aktyvuotos numatytos funkcijos. Išmaniojo telefono naudotojas neprivalo gerai žinoti telefono konfigūravimo ypatumų, pakaks interaktyvaus atsakymų į pateiktus klausimus. Studijoje bus atlikta populiariausių išmaniuosiuose telefonuose naudojamų operacinių sistemų (Android, iOS, Windows) bei jų sudėtinių programinių modulių analizė taip pat pateiktas specialaus funkcionalumo aktyvavimo programos kodas Android OS giminingoms aplinkoms.

Raktažodžiai: išmanūs telefonai, operacinių sistemų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacinių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimas, programavimas ir vystymas (Techninnė galimybių studija, eksperimentinė plėtra, moksliniai tyrimai)

Aprašymas: Atliekami darbai elektroninės erdvės saugos srityje. Esminis dėmesys kreipiamas į kibernetinės erdvės saugos užtikrinimo, galimų atakų prevencijos ir prognozavimo klausimus. Sprendžiami iššūkiai, susiję su įrenginių identifikavimu panaudojant radijo dažnių identifikavimo technologiją. Sprendžiami radijo elektroninės bepiločių orlaivių saugos klausimai. Vykdomi gamybos procesų automatizavimo, kompiuterizuotų sistemų vystymo, POSIX sistemų programavimo darbai.

Raktažodžiai: Telekomunikacinės sistemos, kibernetinės erdvės sauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto srautų operatyvaus koregavimo (valdymo) metodų kūrimas bei įrangos kūrimas

Aprašymas: Transporto srautų modeliavimas bei operatyvaus srautų koregavimo metodų kūrimas, panaudojant įvairius algoritmus ir priemones, vertinant skirtingus transporto tipus, eismo sąlygas bei kelių tipus.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema". Laukiami projekto rezultatai – bus įvertintos įvairių analitinių modelių taikymo galimybės WiFi įrenginių identifikavimui, sukurtas analitinis modelis, pagal informatyviąsias spektro ir dažnines charakteristikas, kuris leis identifikuoti įvairius WiFi tinklo įrenginius, taip pat įvertintas šio modelio adekvatumas remiantis empiriniais duomenimis.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijos skirtos įvertinti įterptinių sistemų taikymo dinaminėms transporto sistemų charakteristikoms tirti galimybes

Aprašymas: Atliekama galimybių studija įvertinanti įterptinių sistemų sukūrimo ir taikymo konkrečiame transporto sektoriuje. Joje ištiriama kokio tipo įterptinė sistema ir kokie duomenų kaupimo, perdavimo ir apdorojimo būdai efektyviausi.

Raktažodžiai: įterptinės sistemos, transporto sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Aprašymas: Panaudojus bazines žinias, eksperimentų rezultatus ir ekspertų žinias kuriami procesų matematiniai modeliai. Modeliai pritaikomi procesų optimizavimui, monitoringui, valdymui ir klaidų analizei.

Raktažodžiai: Biotechnologiniai procesai, modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Kuriami programiniai algoritmai, kurių pagrindų įprasti elektriniai vežimėliai įgauna išmanumo. Pavyzdžiui išvengia įvairių kliūčių, pagal GPS koordinates keliauja iš taško A į tašką B ir supranta daugialypes valdymo sąsajas.

Raktažodžiai: Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nepertraukiamų technologinių procesų (cheminių, biocheminių, maisto pramonės, energetikos ir kt.) optimizavimas ir automatinis valdymas.

Aprašymas: Taikant eksperimentų teorijos, procesų matematinio modeliavimo ir optimizavimo metodus atliekami nepertraukiamų technologinių procesų parametrų ir režimų optimizavimo užduotiems kriterijams tyrimai ir suprojektuojamos valdymo sistemos, realizuojančios optimalius technologinius procesus.

Raktažodžiai: technologiniai procesai, optimizavimas, automatinis valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimų (projektų diegimo) efektyvumo tvirtoji ekspertinė prognozė

Aprašymas: Taikant situacinio valdymo metodus, grindžiamus ekspertiniais vertinimais, atliekamas elektroninės technologijos įdiegimo efektyvumo prognozės įvertinimas. Tam žmogaus specialisto intelektas naudojamas kaip matavimo prietaisas. Atliekamas ekspertinių vertinimų rinkimas, pirminis apdorojimas ir agregavimas, įvertinant kiekvieno eksperto kompetencijos lygį. Apskaičiuojamas elektroninės technologijos įdiegimo kompleksinis efektyvumas.

Raktažodžiai: Sprendimų efektyvumas, ekspertinė prognozė, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinės dokumentacijos rengimas

Aprašymas: Remiantis įvairių gamybos procesus reglamentuojančių taisyklių, standartų, nurodymų pagrindu, rengiama technologinė dokumentacija, kuri apibrėžia gamybos procesų ar valdymo sistemų bei jų įrenginių eksploatavimą, atitinkantį saugumo bei ekologijos reikalavimus.

Raktažodžiai: Gamybos procesai, saugumas, ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Visuomeninio transporto keleivių pervežimo paslaugų kokybės įvertinimas remiantis transporto priemonės dinaminių charakteristikų tyrimais

Aprašymas: Atliekamas keleivių pervežimo kokybės įvertinimas remiantis važiavimo metu atliekamais dinaminių charakteristikų matavimais. Dinaminių charakteristikų matavimams naudojami akselerometrai, giroskopai, magnetometrai ir GPS jutikliai. Išmatuotos charakteristikos apdorojamos ir naudojamos vairavimo kokybę apibūdinančių požymių išskyrimui ir pervežimo kokybės indeksų nustatymui.

Raktažodžiai: keleivių pervežimas, paslaugų kokybės įvertinimas, dinaminių charakteristikų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių veidų detektavimo ir atpažinimo sistemų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias kuriami žmonių veidų identifikavimo ir aptikimo metodai.

Raktažodžiai: Žmonių veidų detektavimas, atpažinimo sistemos, kompiuterinės regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žvilgsnio sekimo sistemų neįgaliesiems sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmai ir ekspertinės žinios yra kuriamos greitaeigės žiūros taško registravimo sistemos, kuriomis galima ne tik valdyti prie kompiuterio prijungtus įrenginius bet ir programas. Pažangios žvilgsnio sekimo sistemos yra dažnai naudojamos marketingo tikslais, kai norima ištirti vartotojo reakciją į naują produkto dizainą.

Raktažodžiai: Žvilgsnio sekimas, sistema neįgaliesiems, regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalinių išlydžių aptikimas ir gedimo vietos nustatymas aukštos įtampos transformatoriuose ir perdavimo linijose

Aprašymas: Įvertinant aukštos įtampos įrenginių izoliacijos patikimumą, atsižvelgiama į dalinių išlydžių pradinį lygį ir pritaikius pažangias diagnostines, matavimų ir duomenų analizės technologijas nuolatos stebimas dalinius išlydžius apibūdinančių charakteristikų pokytis įvairiose elektros tinklo konstrukcijose ir įrenginiuose. Šiam tikslui pasiekti kuriami nauji matavimo metodai, jų funkcionalumą užtikrinančios technologijos ir duomenų analizės algoritmai.

Raktažodžiai: išlydžių aptikimas, gedimo vietos nustatymas, aukštos įtampos transformatoriai, perdavimo linijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės galios šviesos diodų efektyvių maitinimo šaltinių ir jų valdymo metodų kūrimas.

Aprašymas: Apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo tyrimai, nustatytų parametrų valdomų šviesos diodų maitinimo šaltinių kūrimas. Infraraudonųjų spindulių diodų energijos perdavimo valdymo metodų kūrimas ir realizavimas. Diodų maitinimo šaltinių projektavimas, modeliavimas kompiuteriu. Maketo sudarymas, eksperimentinis tyrimas, gautųjų rezultatų analizė. Prototipas

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Objektų atpažinimas ir sekimas iš 2D arba 3D paveikslų

Aprašymas: Naudojant vaizdinę informaciją ir dirbtinio intelekto metodus objektų atpažinimas iš dvimačių arba trimačių paveikslų. Objektų aptikimas vaizde pagal bendrus bruožus - žmogus, katė, šuo, automobilis, skaičiai, raidės ar pan. Taip pat galimas objektų atpažinimas tokių kaip konkretaus asmens ar daikto atpažinimas. Meteorologinių reiškinių atpažinimas - lietus, sniegas ir t.t. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: apsaugos stebėjimo sistemos, asistuojančios sistemos specialiosioms tarnyboms, gaminių ar antrinių žaliavų rūšiavime ir t.t.

Raktažodžiai: Objektų atpažinimas, sekimas, 2D ir 3D paveikslai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo didinimas

Aprašymas: Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių parametrų tyrimas ir efektyvumo didinimo būdai. Naudojant aukštesnio dažnio energijos konversijos maitinimo šaltinius apšvietimo šviesos diodams maitinti, pagerėja tokie jų svarbūs parametrai kaip sumažėję matmenys svoris ir kaina, tačiau susiduriama ir su naujai iškylančiomis problemomis, – mažėja maitinimo šaltinių naudingumo koeficientas, atsiranda efektyvaus šilumos nuvedimo, generuojamų triukšmų ir trikdžių slopinimo problemos ir pan. Projektuojant minėtus šaltinius, svarbu rasti optimalius sprendimus užduoties nustatytų sąlygų atžvilgiu.

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas

Aprašymas: Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas modeliuojant ir atliekant lauko parametrų matavimus. Elektromagnetinių laukų pasiskirstimo įrenginiuose ir šalia jų tyrimas, siekiant optimizuoti jų konstrukcijas arba nustatyti pavojingas vietas šalia galingų elektrinio ar magnetinio lauko spinduliuotės šaltinių. Suteiktos paslaugos rezultatas - įrenginio arba konstrukcijos modelis, elektromagnetinio lauko parametrų pasiskirstymo dėsningumai.

Raktažodžiai: Žemo dažnio elektromagnetinių laukai, tyrimas, parametrų matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modeliavimas

Aprašymas: Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modelių sukūrimas, parametrų analizė, optimalios konstrukcijos paieška. Suteiktos paslaugos rezultatas - sukamojo magnetinio lauko įrenginio modelis, parametrų analizė, rekomendacijos sukamojo magnetinio lauko įrenginio konstrukcijos optimizavimui.

Raktažodžiai: Sukamasis magnetinis laukas, įrenginių modeliavimas, parametrų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus gestų atpažinimo tyrimai

Aprašymas: Žmogaus gestų atpažinimo ir praktinio panaudojimo žmogus - mašina sistemų valdymui kūrimas ir tyrimai. Taip pat galimi valdymo ženklų, stacionarių pozų ar dinaminių gestų tyrimai. Atpažinimui naudojant paslėptų Markovo grandinių modelius, atsitiktinių medžių rinkinių klasifikatorių, dirbtinius neuroninius tinklus ir t.t. Geriausio metodo ar metodų kombinacijos parinkimas pagal atpažinimo kokybinius parametrus. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: mobiliųjų robotų valdymas, pramoninių įrenginių valdymas arba aplikacijų valdymas ir pan.

Raktažodžiai: Žmogaus gestų atpažinimas, žmogus - mašina sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Autonominių mobilių robotų, jų valdymo, navigacijos sistemų kūrimas ir eksperimentinis tyrimas vystant autonominio transporto infrastruktūrą (autonominiai paslaugų robotai , autonominės keleivių transportavimo priemonės ir kt.) ir sumaniąją logistiką (robotizuotas sandėlių aptarnavimas, robotizuotos medžiagų transportavimo-paskirstymo sistemos ir kt.)

Aprašymas: Autonominių mobiliųjų robotų, skirtų dirbti pramonėje, paslaugų sferoje ar karyboje, valdymo, navigacijos sistemų kūrimas ir eksperimentinis tyrimas. Šio tipo robotai skirti autonomiškai (be operatoriaus įsikišimo) judėti į nurodytą vietą gamybinėse patalpose, sandėliuose ir kito tipo uždarose aplinkose bei transportuoti įvairaus pobūdžio krovinius. Robotai gali turėti vieną ar dvi robotines rankas, kuriomis gali manipuliuoti gabenamais kroviniais (paimti / padėti) ar atlikti papildomus darbus (atverti / užverti duris). Navigacijai gali būti panaudotos GPS sistemos, giroskopai, akselerometrai, inklinometrai, e-kompasai ir kt. Robotai gali turėti video kameras, kurių vaizdas apdorojamas borto kompiuteryje arba perduodamas operatoriui WiFi ar 4G ryšiu. Paslaugų robotų srityje tiriami robotai, gebantys transportuoti krovinius tiesiais arba spiraliniais laiptais.

Raktažodžiai: Robotika, mobilūs robotai, navigacijos sistemos

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Eismo saugumo tyrimai

Aprašymas: Miesto gatvių ir užmiesčio kelių avaringumo tyrimai atliekami siekiant išsiaiškinti avarijų priežastis ir pasiūlyti sprendimo būdus. Nustatomi avaringiausi gatvių ir kelių ruožai, įvertinamos "Juodosios dėmės" galimybės. Šių tyrimų pagrindu galima pasiūlyti efektyviausius eismo valdymo būdus ir priemones. Tyrimo duomenys kaupiami, o tai leidžia nustatyti avaringumo dėsningumus metų, mėnesio, savaitės, dienos bėgyje. Kita tyrimų kryptis - transporto priemonių mechanizmų ir jų gedimų įtaka eismo saugumui.

Raktažodžiai: Automobilių eismas, saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžiškumo tyrimai

Aprašymas: Medžiagų mechaninių stiprumo charakteristikų tyrimų rezultatai įgalina spręsti apie gaminio ar konstrukcinio elemento tinkamumą realizuoti vienokias ar kitokias funkcijas. Daugelį metų atliekame plastikų, kompozitų ar kitų medžiagų (plienų ir kt.), stiprumo charakteristikų, bei konstrukcinių elementų standumo tyrimų paslaugas.

Raktažodžiai: Konstrukciniai elementai, stiprumas, standumas, ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mechaninių objektų modeliavimas ir analizė

Aprašymas: Gaminio, įtaiso ar įrenginio tyrimas (stiprumo ir/arba judesio) ir optimizavimas. Modelis gali būti tiek plokštuminis (2D) tiek erdvinis (3D). Analizė ir tyrimai atliekami taikant analitinius ir/arba skaitinius inžinerijos metodus.

Raktažodžiai: Mechanika, konstravimas, projektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įmonės technologinių procesų efektyvinimo ir inovatyvių valdymo instrumentų diegimo tyrimai

Aprašymas: Dažnas trikdys gamybinės įmonės konkurencingumui augti glūdi technologinio proceso valdymo spragose: pridėtinė vertė turi būti generuojama ne tik galutiniame veiklos etape. Tačiau aiškus atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas išskirtinai padalinių kompetencoijos ribose bei šių procesų "nuosavybė" neįvertinant veiklos integralumo būtinybės - veiklos optimizavimo barjerai, ribojantys galimybę kritiškai vertinti verslo operacijas, įžvelgti inovatyvias nišas joms tobulinti,sumaniai projektuojant, standartizuoti ir modeliuojant įmonių plėtrą. Laiko trūkumas, adekvačių instrumentų stygius riboja glimybę minėtas problemas spęsti. Sistemos pripažinimas: tai visų įmonės technologinių procesų supratimas - pradedant tiekimo grandimis, gamyba ir baigiant klientais (vartotojais) bei šių procesų valdymo optimizavimas. Procesų modeliavimas ir sistemų integravimo technologijos, apimančios duomenų pateikimą ir leidžiančios procesuose derinti reikiamus žmones bei organizacijos sistemas, veiklos stebėjimas (pateikiant ataskaitas apie tai, kaip gerai technologiniai procesai funkcionuoja ir korailiuoja tarpusavyje) - instrumentas veikos efektyvumui didinti atliepiant dinamiškos rinkos poreikius.

Raktažodžiai: Technologiniai procesai, inovatyvumas, sumanus valymas, optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir lojalumo įmonei tyrimas

Aprašymas: Modernios organizacijos sėkminga veikla yra sąlygojama efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo, kuris yra grindžiamas abipusiu (vadovų ir darbuotojų) pasitikėjimu ir interesų derme. Darbuotojų pasitenkinimas darbu yra ne tik geros jų savijautos, psichologinės būsenos, bet ir pozityvinių nuostatų organizacijos atžvilgiu garantas, o įsipareigojimas ar lojalumas įmonei siejamas su patenkintais darbuotojų poreikiais, suderintais jų ir vadovų interesais. Lietuvos įmonių patirtis rodo, kad lojalių įmonei darbuotojų yra vos penktadalis, o daugiau nei trečdalis jų galvoja apie darbo ar darbovietės pakeitimą. Tuo tarpu nepakankamas rūpinimasis darbuotojų gerove ir jų poreikių tenkinimas, iššaukia intensyvėjančią darbuotojų kaitą ir susilpnina organizacijos konkurencines pozicijas. Siekiant išvengti minėtų pasekmių, siūloma organizacijoms identifikuoti darbuotojų pasitenkinimą darbą lemiančius veiksnius ir analizuoti darbuotojų poreikių per darbą patenkinimo galimybes. Tyrimo rezultatas – darbuotojų pasitenkinimo darbu ir lojalumo organizacijai didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmogiškieji ištekliai, pasitenkinimas darbu, darbutojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Medžiagų cheminės sudėties kontrolė ir dalinė kompozicinė analizė

Aprašymas: Rentgeno spindulių energijos spektroskopija (angl. EDS arba EDX) yra analitinė technologija, naudojama elementų analizei arba cheminiam mėginio charakterizavimui. Paviršius charakterizuojamas tiriant mėginį per sąveiką tarp elektromagnetinės radiacijos ir medžiagos, analizuojant medžiagos skleidžiamus rentgeno spindulius reaguojant į susidūrimą su krūvį turinčiomis dalelėmis. Šis metodas gali būti taikomas plačioje cheminių elementų skalėje, kadangi kiekvienas elementas turi unikalią atominę struktūrą. Techninės specifikacijos: detektorius - SDD (silicon drift detector), energetinė skyra - 133, 129 ir 127 eV (Mn Kα) nuo 1 iki 100 000 cps, Skaičiavimo ruožas - 1 000 000 arba daugiau, Aktyvi sritis - 10 mm2 aptinkami elementai - nuo boro (5) iki americio (95) arba geriau.

Raktažodžiai: EDX, spektrometrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mikro-nano darinių paviršinių struktūrų matavimai

Aprašymas: Atominių jėgų mikroskopas (AFM) arba skenuojančio zondo mikroskopas (SPM) yra didelės skyros (nanometro dalių) skenuojančio zondo mikroskopo tipas. Informacija yra gaunama skenuojant paviršių mechaniniu zondu. Techninės specifikacijos: didžiausias skenuojamas plotas 110x110 µm, didžiausias paviršiaus aukštis 22 µm, vertikali skyra Z 0.34 nm, vorizontali skyra XY 1.4 nm.

Raktažodžiai: AFM

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ultragarsinių matavimo, vizualizacijos sistemų projektavimas, mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas.

Aprašymas: Elektronikos projektavimas ultragarsinėms matavimo bei vizualizacijos sistemoms. Ilgametė patirtis projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsinės matavimo, vizualizacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gliukozės kiekio kraujyje koncentracijos įvertinimo metodų galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Kombinuojant ultragarso/elektrinius/foto parametrus gali būti įvertinamas gliukozės kiekis kraujyje. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose; patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui.

Raktažodžiai: Gliukozės kiekis kraujyje, įvertinimo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniųjų energiją taupančių technologijų prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Išmaniųjų energiją taupančių technologijų galimybių tyrimai ir technologinė plėtra, galimybių studijos. Kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostikos, stebėsenos, apskaitos sistemų taikymo energetiniam efektyvumui studija.

Raktažodžiai: Išmanios energiją taupančios technologijos, kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikros, naudojant elektrinius ir/ar akustinius parametrus galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikra itin aktuali medicininės diagnostikos įrangai. Kokybę nusako elektriniai/ akustiniai parametrai. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsiniai keitikliai, gardelių kokybės patikra, medicininės diagnostikos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimuigalimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų maisto produktų kokybės/prekinių savybių monitoringą/gamybos procesų valdymą..

Raktažodžiai: Ultragarso taikymas, maisto sauga, maisto produktų kokybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos, projektavimas, sprendimų analizė bei ekspertavimas

Aprašymas: Patyrimas elektromagnetinio suderinamumo vertinime: elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška, analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų teikimas bei analizė. Spausdinto montažo plokščių projekto analizė elektromagnetinės interferencijos atsparumui bei lygiui. Kondukuotos EMI tyrimai, konsultacijos.

Raktažodžiai: Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos sistemų analizė ir projektų kokybės vertinimas

Aprašymas: Elektronikos sistemų projektų kokybės vertinimas: schemotechninių, topologinių bei konstruktyvinių sprendimų analizė, vertinimas, konsultacijos, sprendimai. Technologinės sistemos elektromagnetinio suderinamumo (EMC) įgyvendinamumo galimybių studijos. Sistemos elektromagnetinio suderinamumo analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų variantų analizė. Sistemos ar jos mazgo realizavimo technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams. Elektromagnetinio suderinamumo aplinkos analizė, techninių bei technologinių sprendimų kovos su trikdžiais priemonių implementavimas, analizė

Raktažodžiai: Elektronikos sistemų analizė, elektromagnetinio suderinamumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių kokybę nusako srovės stabilumas, įtampa, impulsų greitaveika, reakcijos greitis, valdymo efektyvumas ir daugelis kitų parametrų. Priklausomai nuo valdomo šaltinio (lazeris, šviestukas ir pan.) tipo ir taikymo, skirtingi parametrai yra esminiai, turi būti taikomos skirtingos topologijos. Tiriama topologijų, techninių, technologinių veiksnių įtaka valdiklio parametrams/kokybei.

Raktažodžiai: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Signalų bei duomenų surinkimo, sistemų projektavimas, tyrimai, galimybių studijos bei technologinė plėtra

Aprašymas: Signalų surinkimo sistemų/mazgų projektavimas, konsultacijos. Filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas. Signalų surinkimo sistemos - neatsiejama lanksčių gamybos technologijų dalis. Naudojamos tiek projektavimo, derinimo etape, kuomet reikia įvertinti prototipo savybes, tiek realios eksploatacijos metu, kuomet reikia kontroliuoti ir valdyti procesą (pvz.: radijo/ultragarsinės navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema; birių, skystų produktų apskaitos sistema; fizinių medžiagos parametrų matavimo sistema; defektų aptikimo sistema). Vykdytų projektų pavyzdžiai: radijo navigacijos sistema; ultragarsinė navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema.

Raktažodžiai: Signalų bei duomenų surinkimo sistemos, filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto videoinformacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Transporto videoinformacinių sistemų tyrimai ir galimybių studijos. Video informacinės sistemos paskirtis - teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją srauto ar ralio varžybų dalyviams. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas. Rezultate bus pateikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės bei technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams, esminiai aspektai.

Raktažodžiai: Transporto video informacinės sistemos, didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso biomedicininių sistemų elektronikos galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsas medicinoje gali būti taikomas terapiniais ar diagnostiniais tikslais. Galutiniam tokių sistemų efektyvumui, sertifikavimui svarbi elektronikos kokybė tiek efektyvumo, tiek saugos, tiek elektromagnetinio suderinamumo prasme. Elektronikos projektavimas, projektų kokybės/efektyvumo vertinimas, elektromagnetinio suderinamumo analizė, konsultacijos. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarso biomedicininės sistemos, elektronikos projektavimas, elektromagnetinis suderinamumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Video informacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Video informacinės sistemos skirtos teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas. Priklausomai nuo poreikio: nuo galimybių studijos iki pilnai išbaigto projekto tinkamo masinei gamybai (veikiantis maketas/prototipas, lydinti techninė dokumentacija/parametrų tyrimo rezultatai).

Raktažodžiai: Video informacinės sistemos, virtuali prietaisų panelė, didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių srautų skaičiavimo technologijų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias yra kuriami algoritmai, kuriais galima nuotoliniu būdu nuskaityti vaizdinę arba optinę informaciją naudojant vaizdo kameras. Nuskaityta informacija nėra tik duomenų kratinys. Sistemos jei suteikia semantinę prasmę.

Raktažodžiai: Žmonių srautų skaičiavimas, vizualinės informacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Matavimo sistemų kūrimas, kalibravimo ir patikros procedūrų automatizavimas (aparatūrinės priemonės ir programinė įranga)

Aprašymas: Siūlomi aparatūriniai ir programiniai sprendimai įvairių matavimo sistemų kūrimui. Jei matavimo objektas yra teisinės metrologijos sferoje, kuriamos ir įteisinamos kalibravimo ir patikros metodikos, taip pat aparatūrinė ir programinė įranga automatizuotam kalibravimui ir patikrai. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį gyvybingumą, sukuriamos sistemos kalibravimo ir patikros procedūroms reikalingos metodikos, tyrimams reikalingi aparatūriniai sprendimai ir programinė įranga.

Raktažodžiai: Matavimai, kalibravimas, patikra, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos gaminių testavimo ir kalibravimo sistemų taikomieji tyrimai ir prototipų gamyba

Aprašymas: Elektronikos gaminių gamybos proceso baigiamoji stadija yra jų FW programavimas, kalibravimas ir funkcinis testavimas. Pastarasis apima testavimo metodų sukūrimą, stimulų formavimą, reakcijų apdorojimą ir sprendimo formulavimą prieš kokybinį klasifikavimą. Kuriame mechatronines sistemas, kurios automatiniu būdu šias procedūras atlieka vidutinio ir didelio našumo gamybose. Patirtis kuriant analogiškas sistemas Italijos, UK, Vokietijos ir Lietuvos kompanijoms.

Raktažodžiai: Elektronika, programavimas, kalibravimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių stabdžių kokybės kontrolės sistemos

Aprašymas: Kuriame automatines mechatronines sistemas stabdžių frikcijos kontrolei, o taip pat vėlinimo laikui vertinti pneumatinėse stabdžių sistemose pagal ES reglamentus

Raktažodžiai: kokybės kontrolės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Aprašymas: Kuriame nuotolinio per išmaniuosius prietaisus apšvietimo valdymo, jos parametrų matavimo ir būsenos kontrolės sistemas, kurios individualiai, pagal nustatytą profilį ir adaptyviai nuo išorinio apšvietimo lygmens valdo šviesos šaltinius per Interneto tinklą ir vertina elektros energijos sąnaudas kaupiant jų istoriją, kuria papildomai siekiama užtikrinti: 1. nepertraukiamą apšvietimo šaltinio būsenos kontrolės ir patikimumo vertinimo galimybę; 2. maitinimo galios atitikimo nustatytai vertei analizės bei automatinio aliarmo pranešimo generavimo galiai pakitus galimybę; 3. elektros energijos tiekėjo rekomendacijų sekimo galimybę; 4. pasitikėjimo rodiklio formavimo galimybę; 5. sinchronizuoto funkcionalumo paskirstymo atskiriems patalpų šviesos šaltiniams galimybę; 6. autentifikuotos valdymo prieigos galimybę ir belaidžio šifruotų komandų perdavimo galimybę; 7. šifravimo rakto pakeitimo galimybę; 8. intensyvėjančio iki nustatytos reikšmės įsijungimo ir palaipsninio išsijungimo galimybę šaltinio darbo laiko prailginimui; 9. galios reguliavimo šaltinio perdavimo charakteristikos ištiesinimo galimybę; 10. pozityvia naudojimosi istorija paremtą darbo rėžimą.

Raktažodžiai: Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos komponentų resursų apskaitos kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas modulinis programinis įrankis, susidėsiantis iš specializuotų duomenų bazių, pateikiančių sistemos vartotojui įvairius sandėlio resursų duomenis (pvz., komponentų ar žaliavų reikiamiems elektronikos gaminiams specifikacijas), taip pat tiekėjų/pirkėjų sąrašus ir pan. Pirkimų modulis, užsakant elektronikos komponentus iš tiekėjų, dokumentų apskaitai sugeneruos unikalius užsakymų numerius, pateiks minimalų galimą užsakyti konkrečių komponentų kiekį, taip pat pakuotės dydį, kainas, apmokėjimo sąlygas, pristatymo užsakovui trukmes ir pan. Bus realizuotos ir specifinės funkcijos sistemos pardavimų moduliui: pateikiamas pirkėjų sąrašas, užsakymų bei atsiskaitymų su įmone informacija ir t.t. Programinio įrankio sukūrimas, jo testavimas ir koregavimas.

Raktažodžiai: Elektronikos komponentų resursai, apskaitos kontrolė, sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir elektromechaninių įrenginių funkcionavimo diagnostikos metodų, algoritmų ir programų kūrimas.

Aprašymas: Įrenginių funkcionalumo padidinimui, kuriami įrenginių ar jų atskirų dalių diagnostikos būdai, metodai bei algoritmai. Šių algoritmų pagrindu, kuriamos programinės realizacijos leidžiančios prailginti įrenginių eksploatacijos laiką ir užtikrinti saugų bei standartus ir techninius reikalavimus atitinkantį darbą

Raktažodžiai: diagnostika, metodai, algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją

Aprašymas: Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją atliekamas iš dvimačių nuotraukų arba video medžiagos, arba iš trimačių vaizdų gaunamų kinect ar kitais tokio tipo jutikliais. Atpažinimas iš dvimačių vaizdų gali būti panaudotas paviršių defektų aptikimui (asfalto įtrūkimai, orlaivių paviršiaus pažeidimai ir pan.). Naudojant papildomą šviesos šaltinį ir projektuojant žinomos formos šviesos signalą ant filmuojamų objektų, pagal gautoje vaizdo medžiagoje šabloninės šviesos iškraipymus nustatomi objektų matmenys, defektai ar neatitikimai šablonui. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: konvejerinėje gamyboje produkcijos kontrolei, orlaivių, kelių patikrai ir defektų aptikimui, multimedijoje ar pan.

Raktažodžiai: Bekontaktis objektų parametrų matavimas, vaizdų atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas.

Aprašymas: Pažangių medicinos ir elektronikos inžinerijos tyrimų taikymas ankstyvai diagnostikai ir gydymui. Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas. Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas. Daviklių dizaino projektavimas, brėžinių paruošimas ir spausdinimas su 3D spausdintuvu

Raktažodžiai: Odontologinis pulsoksimetras,charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas, specializuoti odontologiniai davikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinės sonoporacijos sistemų tyrimai, projektavimas, galimybių studijos, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinės sonoporacijos generatorius / sistema vaistų / genų įterpimui į gyvas ląsteles. Sonoporacijos pagalba ląstelių sienelių pralaidumas gali būti trumpam padidintas, tokiu būdu suteikiant galimybę į ląstelės vidų įterpti DNR ar chemines medžiagas. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose. Patyrimas ultragarsinių signalų apdorojimo metoduose siekiant sonoporacijos kokybės įvertinimo.

Raktažodžiai: Ultragarsinės sonoporacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai". Laukiami projekto rezultatai – bus sukurta apie 120-150 psl. techninių galimybių studija, kurioje bus pateikta WiFi įrenginio identifikavimo sistemos architektūrinė koncepcija kibernetinių grėsmių sumažinimui, remiantis radijo dažnių pėdsakų atpažinimo taikymu, suformuoti reikalavimai WiFi prieigos kontrolės sistemai bei sudaryta tokios sistemos specifikacija. Taip pat bus sukurta universali metodika, skirta WiFi įrenginių identifikavimo automatizavimui, suteikiant prieigą prie belaidžio WiFi tinklo, bei gauti sukurtos metodikos patikros rezultatai realiame WiFi tinkle, kurių pagrindu bus suformuluoti reikalavimai prototipinei WiFi tinklo prieigos kontrolės sistemai.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Logistinės veiklos bei jos procesų, apimančių planavimą, organizavimą, valdymą, koordinavimą, kontrolę ir analizę, veiklos vertinimo ir audito metodų kūrimas ir taikymas

Aprašymas: Efektyvus logistikos procesų ir veiksmų optimizavimas yra aktualus daugeliui įmonių, veikiančių ne tik transporto paslaugų srityje, bet ir kitose srityse, tokiose kaip prekyba, gamyba, statyba, paslaugų teikimas. Racionali logistinė veikla yra svarbus faktorius, suteikiantis įmonėms ne tik konkurencinį pranašumą, bet ir leidžiantis mažinti veiklos kaštus bei gerinti visuminius veiklos rezultatus. Kaip pasiekti efektyviausią logistinės veiklos lygį įmonėse? Kaip optimizuoti šią veiklą? Atsakymas - taikant logistinės veiklos kompleksinę vertinimo sistemą, pagrįstą specializuotu logistikos auditu, kartu savyje jungiančią būtinų tobulinimų, pertvarkos bei pokyčių programos parengimą ir jos įgyvendinimo mechanizmą.

Raktažodžiai: Logistikos veiklos vertinimas ir tobulinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įkrovimo stotelių elektros transporto priemonėms projektavimas, konstravimas ir tyrimas ("SmartChargeBox")

Aprašymas: EVSE prietaisas skirtas įkrauti elekromobilio akumuliatorius pagal IEC 62196 standartą.

Raktažodžiai: Elektromobilių įkrovimo stotelė, EVSE, EV, Mode 3, Type 2

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
DECENTRALIZUOTA IŠMANAUS ELEKTROS TINKLO AUTOMATINIO LINIJOS GEDIMO VIETOS NUSTATYMO, PAŽEISTOS VIETOS IZOLIAVIMO IR ELEKTROS TIEKIMO ATSTATYMO SISTEMA (ALGNIA)

Aprašymas:

Decentralizuotos išmanaus elektros tinklo automatinio linijos gedimo vietos nustatymo, pažeistos vietos izoliavimo ir elektros tiekimo atstatymo sistemos (ALGANIA) kūrimas.

Raktažodžiai: Decentralizuotos išmanaus elektros tinklo automatinio linijos gedimo vietos nustatymo, pažeistos vietos izoliavimo ir elektros tiekimo atstatymo sistemos (ALGANIA) kūrimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įtampą žeminančiojo DC/DC (5-30A, 400-520V) keitiklio modelio ir principinės schemos sudarymas ir charakteristikų tyrimas

Aprašymas:

Įtampą žeminančiojo DC/DC (5-30A, 400-520V) keitiklio modelio ir principinės schemos sudarymas ir charakteristikų tyrimas

Raktažodžiai: Įtampą žeminančiojo DC/DC (5-30A, 400-520V) keitiklio modelio ir principinės schemos sudarymas ir charakteristikų tyrimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmanios automatinės sistemos patikimumo ir įtakos elektros tinklo įrengimų darbui tyrimas

Aprašymas:

Išmanios automatinės sistemos patikimumo ir įtakos elektros tinklo įrengimų darbui tyrimas

Raktažodžiai: Išmanios automatinės sistemos patikimumo ir įtakos elektros tinklo įrengimų darbui tyrimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmanios automatinės sistemos ALGNIA veikimo efektyvumo tyrimas

Aprašymas:

Išmanios automatinės sistemos ALGNIA veikimo efektyvumo tyrimas

Raktažodžiai: Išmanios automatinės sistemos ALGNIA veikimo efektyvumo tyrimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Baterijos greitų potencialų išlyginimo metodikos sukūrimas

Aprašymas:

Baterijos greitų potencialų išlyginimo metodikos sukūrimas

Raktažodžiai: Baterijos greitų potencialų išlyginimo metodikos sukūrimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
HEKS sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmo testavimas

Aprašymas:

HEKS sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmo testavimas

Raktažodžiai: HEKS sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmo testavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Šešiafazio asinchroninio variklio projektavimo metodikos sukūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

Šešiafazio asinchroninio variklio projektavimo metodikos sukūrimas ir tyrimas

Raktažodžiai: Šešiafazio asinchroninio variklio projektavimo metodikos sukūrimas ir tyrimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Fotoelektrinio modulio kokybės tyrimas įvertinant polikristalų atsisluoksniavimą

Aprašymas:

Fotoelektrinio modulio kokybės tyrimas įvertinant polikristalų atsisluoksniavimą

Raktažodžiai: Fotoelektrinio modulio kokybės tyrimas įvertinant polikristalų atsisluoksniavimą

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Testavimo metodikos sukūrimas.

Aprašymas:

Testavimo metodikos sukūrimas.

Raktažodžiai: Testavimo metodikos sukūrimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Linijos valdymo dviems gaminiams koncepcijos sukūrimas ir ciklogramos modeliavimas.

Aprašymas:

Linijos valdymo dviems gaminiams koncepcijos sukūrimas ir ciklogramos modeliavimas.

Raktažodžiai: Linijos valdymo dviems gaminiams koncepcijos sukūrimas ir ciklogramos modeliavimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sluoksninės programinės ir aparatinės įrangos architektūros sukūrimas.

Aprašymas:

Sluoksninės programinės ir aparatinės įrangos architektūros  sukūrimas.

Raktažodžiai: Sluoksninės programinės ir aparatinės įrangos architektūros sukūrimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos metodų sukūrimas ir algoritmų kodavimas.

Aprašymas:

Programinės įrangos metodų sukūrimas ir algoritmų kodavimas.

Raktažodžiai: Programinės įrangos metodų sukūrimas ir algoritmų kodavimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Aparatinės įrangos principinių schemų projektavimas ir gamyba.

Aprašymas:

Aparatinės įrangos principinių schemų projektavimas ir gamyba.

Raktažodžiai: Aparatinės įrangos principinių schemų projektavimas ir gamyba.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Bendras aparatinės ir programinės įrangų derinimas.

Aprašymas:

Bendras aparatinės ir programinės įrangų derinimas.

Raktažodžiai: Bendras aparatinės ir programinės įrangų derinimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Bandomoji eksploatacija ir išryškėjusių problemų sprendimas.

Aprašymas:

Bandomoji eksploatacija ir išryškėjusių problemų sprendimas.

Raktažodžiai: Bandomoji eksploatacija ir išryškėjusių problemų sprendimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Techninės dokumentacijos paruošimas.

Aprašymas:

Techninės dokumentacijos paruošimas.

Raktažodžiai: Techninės dokumentacijos paruošimas.

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Virtualios realybės įrenginių demonstravimas

Aprašymas:

Virtualios realybės įrenginių demonstravimas

Raktažodžiai: Virtuali realybė

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos tyrimai.

Aprašymas:

Dinaminiai matavimai

Raktažodžiai: Matavimai, amplitudė, dažnis, fazė, lazerio-Doplerio vibrometras, holografija.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika