Nepertraukiamų technologinių procesų (cheminių, biocheminių, maisto pramonės, energetikos ir kt.) optimizavimas ir automatinis valdymas.
Aprašymas:
Taikant eksperimentų teorijos, procesų matematinio modeliavimo ir optimizavimo metodus atliekami nepertraukiamų technologinių procesų parametrų ir režimų optimizavimo užduotiems kriterijams tyrimai ir suprojektuojamos valdymo sistemos, realizuojančios optimalius technologinius procesus.

Raktažodžiai:
technologiniai procesai, optimizavimas, automatinis valdymas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma