Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimai: (I) naujos paslaugos / produkto poreikio tyrimas; (II) paslaugos / produkto kokybės tyrimas
Aprašymas:

Įmonės intensyviai ieško būdų, kaip išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius, kaip įvertinti jo pasitenkinimą produktu, kokie veiksniai yra svarbiausi, vertinant produkto kokybę, kas skatina vartotoją būti lojaliu, kas formuoja įmonės išskirtinį, sunkiai nukopijuojamą konkurencinį pranašumą. Tyrimų metu gauti atsakymai į šiuos klausimus labai svarbūs, bet dar svarbiau gautus rezultatus panaudoti įmonės pro aktyvioje veikloje, siekiant pasiūlyti  išskirtinę, aktualią vartotojui vertę.

Raktažodžiai:
Verslo plėtra, paslaugos / produkto kokybė, poreikio tyrimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Užklausos forma