Ieškoti

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ matavimo priemonių, naudojamų produkcijos kiekio matavimui, patikros analizė.

Aprašymas:

1. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva” eksploatuojamų svarstyklių skirtų produkcijos svėrimui ir naftos produktų pakrovimo ComBot-Top matavimo sistemos patikros rezultatų analizė .

Raktažodžiai: Patikra. Protokolai. Patikrų analizė.

Mokslo kryptis:
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gelžbetoninių konstrukcijų būklės nustatymas neardančiuoju būdu pačiame objekte

Aprašymas:

Kontrolė atliekama su matavimo priet. Elcometer 3112HT-1

Raktažodžiai: Gelžbetonis, rudys

Mokslo kryptis:
Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

Aprašymas: Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

Raktažodžiai: Inovatyvus alkoholio lygis įtaisas prototipas sukūrimas

Mokslo kryptis:
Metrologų mokymai

Aprašymas:

-

Raktažodžiai: metrologų mokymai, kursai, seminarai

Mokslo kryptis:
Grunto zondavimo ir elektrinio potencialo matavimo sistemos prototipo sukūrimas

Aprašymas: Grunto zondavimo ir elektrinio potencialo matavimo sistemos prototipo sukūrimas

Raktažodžiai: Gruntas zondavimas

Mokslo kryptis:
Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Raktažodžiai: Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Saulės elementų kokybinis tyrimas ultragarsiniais metodais

Aprašymas:

Saulės elementų kokybinis tyrimias ultragarsiniais metodais

Raktažodžiai: Saulės elementų kokybinis tyrimias ultragarsiniais metodais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Aprašymas:

Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Raktažodžiai: Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
EMC ir GSM harmonikų matavimas

Aprašymas:

EMC ir GSM harmonikų matavimas

Raktažodžiai: EMC ir GSM harmonikų matavimas

Mokslo kryptis:
Nereikalingų kelio ženklų išgręžimo prietaisų rinkos tyrimas ikiprekybiniam pirkimui (I etapas)

Aprašymas:

Sistemos koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etape, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, turi būti suformuluota naujo produkto sukūrimo idėja arba atliktas technologinio sprendimo detalizavimas jo įgyvendinamumo požiūriu, o  vykdant eksperimentinės plėtros veiklą, produkto sukūrimo idėjos įgyvendinamumas detaliai išanalizuojamas ir patikrinamas eksperimentiškai. Laboratorinėmis sąlygomis pradedamas atskirų produkto elementų maketų laboratorinis patikrinamas.

Raktažodžiai: "kelio ženklų išgręžimas"

Mokslo kryptis:
Kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių parametrų stebėsenai ir valdymui įvairiuose technologinio proceso (tame tarpe sandėliavimo metu) etapuose, prototipų kūrimas

Aprašymas:

Gali būti sprendžiami kompleksiniai uždaviniai arba atskiri su kokretaus parametro kontrole ir kontrolės proceso valdymu susiję uždaviniai. Darbų apimtis priklauso nuo konkretaus uždavinio, sistemos sudėtingumo, pasirenkamų parametrų skaičiaus, automatizavimo lygio.

Raktažodžiai: kokybė, kontrolė, prototipas, stebėsena, technologinis procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7 vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

Aprašymas:

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

Raktažodžiai: nuovargis, testas, sukimas

Mokslo kryptis:
TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinės metrologinės priežiūros atnaujinimas

Aprašymas:

TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinės metrologinės priežiūros atnaujinimas

Raktažodžiai: TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinės metrologinės priežiūros atnaujinimas

Mokslo kryptis:
Plieno juostos bandinių mechaninių savybių nustatymas

Aprašymas:

Plieno  juostos bandinių mechaninių  savybių nustatymas LST EN ISO 6892-1

Raktažodžiai: mechaninių savybių nustatymas

Mokslo kryptis:
Akustinių pavojaus signalų parametrų matavimai pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013

Aprašymas:

Atlikti inkubatoriaus IVF „MINI MIRI “ akustinių pavojaus signalų parametrų matavimus pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013 punkto 6.3.3 reikalavimus.

Raktažodžiai: matavimai

Mokslo kryptis:
Pjezo kristalinio daviklio MB-03 patikra

Aprašymas:

Daviklio MB-03 Nr. 101905 patikra pagal technologinio aprašymo ИB -500 E serija 2, Nr. 6л1.620.003-10 reikalavimus.

Raktažodžiai: patikra

Mokslo kryptis:
Plokščių litavimas

Aprašymas:

Plokščių litavimas

Raktažodžiai: Plokščių litavimas

Mokslo kryptis:
Matavimo priemonės atitikties įvertinimas ir tipo patvirtinimas

Aprašymas:

Matavimo priemonės atitikties įvertinimas ir tipo patvirtinimas

Raktažodžiai: Matavimo priemonės atitikties įvertinimas ir tipo patvirtinimas

Mokslo kryptis:
Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Aprašymas:

fasuojamo naminių dyvūnų pašaro kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams

Raktažodžiai: atitktis, kontrolė, įvertinimas

Mokslo kryptis:
Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo paslauga

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo paslauga.

Raktažodžiai: Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo paslauga

Mokslo kryptis:
Kondukuotų emisijų (emisijų laidininkuose) matavimas EMC

Aprašymas:

Kondukuotų emisijų matavimas. Įvairūs įtampos keitikliai, prietaisai junginėjantys srovę, galios reguliatoriai, LED maitinimo šaltiniai, fluorescensinių lempų balastai ir visi prietaisai maitinami iš tinklo sukelia triukšmus, kurie per maitinimo laidą patenka į tinklą. Šie trikdžiai yra specifikuojami ir negali viršyti standartuose nurodytų ribų. 

Raktažodžiai: conducted, emissions, emisijų, emisiju, kondukuotu, kondukuotų, tinklo, į tinklą, triukšai, trikdžiai, matavimas, matavimai, tinklo, RF

Mokslo kryptis:
Įrenginių ML 2437A Anritsu UK, MA 2475A Anritsu UK testavimas

Aprašymas:

Įrenginių ML 2437A Anritsu UK, MA 2475A Anritsu UK testavimas

Raktažodžiai: Įrenginių ML 2437A Anritsu UK, MA 2475A Anritsu UK testavimas

Mokslo kryptis:
Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimai

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimams.

Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos   OFS 202  CNC mazgų ir konstrukcijos elementų vibracijų matavimų atlikimas.

 

 

Raktažodžiai: Matavimai, vibracijos

Mokslo kryptis:
Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
Klaipėdos transformatorinės pastotės triukšmų matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

Raktažodžiai: Matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
JTPS metrologinio įteisinimo paslaugos

Aprašymas:

JTPS metrologinio įteisinimo paslaugos

Raktažodžiai: metrologinio įteisinimo

Mokslo kryptis:
Į eterį išspinduliuotų emisijų matavimas EMC

Aprašymas:

Elektromagnetinis spinduliavimas į eterį yra dažna naujų gaminių problema. Standartai nustato griežtas ribas, kurias draudžiama viršyti. Mūsų turima GTEM celė ir EMI imtuvas leidžia atlikti elektromagnetinio spinduliavimo į eterį matavimus iki 6GHz.

Raktažodžiai: radiated, išspinduliuotų, isspinduliuotu, isspinduliuotos, išspinduliuotos, emisijos, triukšmai, eteris, eterio, trukdžiai, EMC, elektromagnetinis, suderinamumas, compatibility, electromagnetic, spinduliavimas, matavimas, matavimai

Mokslo kryptis:
Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa

Aprašymas:

Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa

Raktažodžiai: Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa

Mokslo kryptis:
Atsparumo elektromagnetiniams laukams tyrimas EMC IEC 61000-4-3

Aprašymas:

Naudojant GTEM celę galima patikrinti gaminių atsparumą įvairių dažnių elektromagnetiniams laukams. Homogeniško lauko stipris iki 10V/m. Matuojama GTEM celėje pagal IEC 61000-4-3 metodiką. Galimi analizuoti pastovų poveikį, bei AM ir PM moduliuotą poveikį.

Raktažodžiai: immunity, atsparumas, atsparumo, EMC, elektromagnetinis, suderinamumas, compatibility, field, laukas, RF, jautrumas, jautrumo, matavimas, matavimai, GTEM, celė, radiated immunity, 61000-4-3

Mokslo kryptis:
Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas BCI metodu EMC pagal ISO11452

Aprašymas:

BCI metodu aukštadažnė srovė srovės žnyplių metodu įvedama į testuojamo gaminio kabelius ir stebima gaminio reakcija. Dažniausiai šis metodas naudojamas automobilinėje technikoje. Matuojame pagal ISO 11452 metodiką.

Raktažodžiai: BCI, bulk, current, injection, EMC, immunity, jautrumo, atsparumo, atsparumas, tyrimas, matavimas, matavimai, electromagnetinis, elektromagnetinio, srovės, žnyplės, automobilinė, automotive, ISO 11452, ISO, 11452,

Mokslo kryptis:
Matavimo indų tūrio kontrolės atitikties nustatytiems Techninio reglamento reikalavimams įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės atitikties nustatytiems Techninio reglamento reikalavimams įvertinimas

Raktažodžiai: Matavimo indų tūrio kontrolės atitikties nustatytiems Techninio reglamento reikalavimams įvertinimas

Mokslo kryptis:
Saulės panelių apkrovos charaktersitikų palyginamieji tyrimai

Aprašymas:

Saulės panelių apkrovos charaktersitikų palyginamieji tyrimai

Raktažodžiai: Saulės panelių apkrovos charaktersitikų palyginamieji tyrimai

Mokslo kryptis:
Aukštadažnių grandinių ir įtaisų matavimai vektoriniu grandinių analizatoriumi

Aprašymas:

Atspindžių, perdavimo, slopinimo matavimai.

Kabelių slopinimo, filtrų, stiprintuvų, antenų matavimai iki 14GHz.

Raktažodžiai: antenos, matavimai, ADCH, atspindžių, RF, microwave, MW, aukštadažnė, aukštadažniai, S parametrų, slopinimo, stiprinimo, stiprinimas, slopinimas, S11, S22, S21, S12, impedansas, impedanso

Mokslo kryptis:
Elektrinio lauko matavimas

Aprašymas:

Elektrinio lauko matavimas izotropiniu Narda sensoriumi. Tinka erdviniams matavimams. Sensorius turi x, y ir z matavimo kryptis, todėl gali sinchroniškai matuoti tris lauko kryptis. Sensorius belaidis (duomenys perduodami optiniu kabeliu), todėl neiškraipo lauko matavimo rezultatų.

Raktažodžiai: Narda, sensorius, elektrinio, lauko, elektrinio lauko, elektrinis laukas, matavimas, spinduliavimas, aukstadaznis, aukštadažnis, laukų, elektrinio, elektrinių, e field, antena

Mokslo kryptis:
Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Raktažodžiai: Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Mokslo kryptis:
Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Raktažodžiai: Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Mokslo kryptis:
Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Raktažodžiai: vertinimas, sistema, ekspertas, automatika

Mokslo kryptis:
Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Raktažodžiai: Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Mokslo kryptis:
Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 300x300 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (8vnt.) pažymėti raudona spalva.

Aprašymas:

Mėlyna spalva pažymėti bandiniai pagaminti iš plieno naudojant liejimo 300 x 300procesą.

Raktažodžiai: testas, matavimai, nuovargis

Mokslo kryptis:
Mažiau blizgių poliruotų safyro plokštelių paviršiaus blizgumo nustatymas

Aprašymas:

Mažiau blizgių poliruotų safyro plokštelių paviršiaus blizgumo nustatymas

Raktažodžiai: Blizgumas, safyras, paviršius

Mokslo kryptis:
Paslauga "Vaizdo perdavimo linijos projektavimas ir gamyba"

Aprašymas:

Paslauga "Vaizdo perdavimo linijos projektavimas ir gamyba"

Raktažodžiai: Paslauga "Vaizdo perdavimo linijos projektavimas ir gamyba"

Mokslo kryptis:
Seminaras „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“

Aprašymas:

Seminaro „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“ pravedimas pagal parengtą planą.

Raktažodžiai: matavimai seminaras

Mokslo kryptis:
LKAB „Klaipėdos Smeltė“, administracinio pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimų atlikimas.

Aprašymas:

 

Administracinio  pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimai

 

Raktažodžiai: matavimai, vibracijos

Mokslo kryptis:
InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų lankstomųjų savybių nustatymas

Aprašymas:

InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų bandymai.

Raktažodžiai: Lenkimas, bandymai

Mokslo kryptis:
Medienos fizinų ir mechaninių savybių nustatymai statiškai lenkiant pagal standarto ISO 13061-3:2014 reikalavimus

Aprašymas:

Medienos bandinių fizinių ir mechaninių savybių nuststymai

Raktažodžiai: matavimai lenkimas statinis

Mokslo kryptis:
„Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas“

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Raktažodžiai: Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Mokslo kryptis:
Metalų kietumo matavimai

Aprašymas:

Matavimai atliekami su Brinelio kietmatis TH-600, Kietmatis TH-141, Rokvelo kietumo matavimo prietaisas TH-301 prietaisais

Raktažodžiai: Metalo kietumas, kietmatis

Mokslo kryptis:
Geodeziniai teritorijos matavimai

Aprašymas:

Matavimai bus atliekami su Nikon el. tachometru DTM-332 N.023786

Raktažodžiai: Geodezija

Mokslo kryptis:
Medžiagų mechaninių savybių tyrimas naudojant mikroindentorių ir dinaminių nuovargių mašiną (MI VG)

Aprašymas:

Mechaninių savybių tyrimas naudojant Anton Paar mikroindentorių ir dinaminių nuovargių bandymo mašiną Instron 10000

Raktažodžiai: Indentorius, "dinaminių nuovargių", "Instron 10000", "Anton Paar"

Mokslo kryptis:
Detalių, ruošinių struktūros, vidinių ir išorinių defektų tyrimas

Aprašymas:

Kontrolė atliekama mikroskopu su skaitmenine kamera "Olimpus BX41M"

Raktažodžiai: Mikroskopas

Mokslo kryptis:
Paviršių šiurkštumo matavimas

Aprašymas:

Matavimai atliekami portatyviniu profilometru GARANT ST1

Raktažodžiai: Paviršiaus šiurkštumas

Mokslo kryptis:
Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas pagal EN 61000-4-6

Aprašymas:

Šie EMC bandymai atliekami pagal EN 61000-4-6 standartą. Šis bandymas dažniausiai reikalingas prietaisams jungiamiems prie tinklų (elektros tinklo, LAN ir t.t.). 

Naudojant CDN trikdžio signalas įvedamas į prietaiso tinklo jungtį ir stebimas poveikis.

CDN: M2, T2, T4, T8, S1, S25, USBC, USBP

Raktažodžiai: immunity, conducted, conducted immunity, EN 61000-4-6, 61000-4-6, EMC, EMI, susceptibility, atsparumas, atsparumo, test, testas, testavimas, trikdis, trikdžiams, CE, CDN-M2, CDN, CDN-T2, CDN M2, T2, T4, T8, S25, LAN

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Temperatūrinis tyrimas termo drėgmės kameroje

Aprašymas:

Galimi įvairūs elektronikos gaminių, prototipų, komponentų matavimai ir tyrimai skirtingose temperatūros bei drėgmės sąlygose.

Norint užtikrinti tinkamą aparatūros veikimą reikalinga įvertinti ar ji veiks įvairiose specifikuotose sąlygose. Dažniausi temperatūriniai darbo diapazanai:

  •  Komercinis: 0 °C iki 85 °C
  •  Industrinis: −40 °C iki 100 °C
  •  Automobilinis: −40 °C to 125 °C
  •  Išplėstas: −40 °C to 125 °C
  •  Karinis: −55 °C to 125 °C
 
Mūsų turima drėgmės kamera gali užtikrinti temperatūrą nuo  -45 laipsnių iki 150 laipsnių ir drėgmę nuo 10% iki 99%.
 
Nuo temperatūros labai priklauso dažnio generatorių kokybiškas veikimas, triukšmai ir stiprintuvų stiprinimo koeficientas. Dažnai pasitaiko, kad tam tikruose temperatūros ruožuose prietaiso veikimas išeina iš užduotų ribų ar tiesiog sutrinka, todėl testai reikalingi netik norint įsitikinti ar suprojektuotas gaminys veikia gerai visame temperatūrų ruože, bet ir tikrinant serijinius gaminius, norint praplėsti temperatūrų ruožą (nuo gamintojo užduoto) ar vertinant pagaminimo kokybę.
 
Temperatūriniai testai naudojami ir pagreitinto sendinimo technikai, norint įvertinti kiek laiko gaminys gali veikti ar kaip bloges jo veikimas senstant. Priimta manyti, kad padidinus temperatūrą 10 laipsnių visos reakcijos pagreitėja 2 kartus, todėl per sąlyginai trumpą laiką gaminys gali būti specialiai pasendintas.

Raktažodžiai: termociklavimas, termociklas, termo, temperatūriniai, testai, temperaturinis, temperaturiniai, sendinimas, pagreitintas sendinimas, accelerated aging, aging, thermal, humidity, chamber, dregmes, dregme, drėgmė, drėgmės, kamera, termo kamera, termokamera, drėgmės kamera, dregmes kamera, termocycling, thermocycling

Mokslo kryptis:
Laidininkais sklindančių kondukuotų emisijų matavimas

Aprašymas:

Kondukuoti trikdžiai sklinda laidininkais ir dažniausiai matuojami kaip prietaiso emisijos į elektros tinklą. Matavimui naudojamas specialus įtampos filtras LISN (Line impedance stabilization network), kuris gali išfiltruoti triukšmus ir pamatuoti juos 50 Ohm impedanso aplinkoje. 

Šie EMC testai svarbūs visiems į įtampos tinklą jungiamimes prietaisams.

Matavimams naudojamas vienos fazės R&S ENV216 įtampos filtras. Dažnių diapazonas 9kHz - 30MHz. Atitinka CISPR16-1 reikalavimus.

Įrankiams, kurie naudojami laikant rankoje turime galimybe matuoti "Artificial hand" metodu.

Raktažodžiai: LISN, conducted, kondukuotas, trikdis, emisija, emisijos, emisijų, emisiju, AC, line, impedance, stabilization, network, noise, EMC, EMI, 30MHz, CISPR 22, CISPR 32, CISPR 15, CISPR 11, CISPR, IEC, EN, artificial hand, v-network, v network, CISPR 16-1, ENV216

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Greičio matavimo sistemos PoliScan FM1 tipo įvertinimas ir patvirtinimas

Aprašymas:

Greičio matavimo sistemos PoliScan FM1 tipo įvertinimas ir patvirtinimas

Raktažodžiai: Greičio matavimo sistemos PoliScan FM1 tipo įvertinimas ir patvirtinimas

Mokslo kryptis:
Metrologinių uždavinių sprendimui skirtų matavimo sistemų, technologijų ir metodų, kontrolės ir priežiūros valdymo procesų kūrimas.

Aprašymas:

Bet kokiam specifiniam matavimui technologiniame procese ar laboratorijoje, matavimo priemonėms ir matavimo technologiniams įrenginiams prižiūrėti, reikalinga matavimo arba etaloninė įranga, nauji matavimo metodai. Ši įranga kuriama atsižvelgiant į technologinio proceso techninius parametrus, eksploatuojamų matavimo priemonių metrologinius parametrus, jų eksploatavimo sąlygas. Atlikus paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei jų metrologines charakteristikas, nustatomos optimalios etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos, parenkamas kompleksinis kalibravimo būdas matavimo priemonės arba sistemos siečiai užtikrinti, pateikiamos rekomendacijos kalibravimui.

Raktažodžiai: Sietis, etaloninės priemonės, matavimai, matavimo sistemos, metrologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Raktažodžiai: Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Mokslo kryptis:
Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001 garso slėgio lygio matavimas, spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Aprašymas:

Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001  garso slėgio lygio matavimas, faktinio spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas

Mokslo kryptis:
Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Raktažodžiai: Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Mokslo kryptis:
Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron E1000 tempimo bandymų mašina

Aprašymas:

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron  E1000  tempimo bandymų mašina. Taip pat nustatoma jėgos priklausomybe nuo deformacijų ir įtempių priklausomybė nuo deformacijų.

 

Raktažodžiai: stiprumo riba, Instron E1000

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Elektroninės įrangos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

Aprašymas:

 

Elektroninės įrangos apsaugos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

 

Raktažodžiai: vanduo bandymas apsuga

Mokslo kryptis:
Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė)

Aprašymas:

Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė)

Raktažodžiai: Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė)

Mokslo kryptis:
Oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė)

Aprašymas:

Oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė)

Raktažodžiai: Oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė)

Mokslo kryptis:
Granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD)

Aprašymas:

Granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD)

Raktažodžiai: Granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD)

Mokslo kryptis:
Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas garso slėgio lygių matavimas.

Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie  teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Matavimo duomenų apdorojimas ir analizė, protokolo parengimas ir pateikimas užsakovui.

Raktažodžiai: matavimai, triukšmas, garsas

Mokslo kryptis:
Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ žaliavos ir produkcijos skirtingų matavimo metodų palyginimas ir analizė, ir rekomendacijos (P0177132, OL/2/001188/18)

Aprašymas:

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ žaliavos ir produkcijos skirtingų matavimo metodų palyginimas ir analizė, ir rekomendacijos (P0177132, OL/2/001188/18)

Raktažodžiai: Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ žaliavos ir produkcijos skirtingų matavimo metodų palyginimas ir analizė, ir rekomendacijos (P0177132, OL/2/001188/18)

Mokslo kryptis:
SGD suskystintų dujų paskirstymo stoties „inventory“ sistemos įteisinimas

Aprašymas:

SGD suskystintų dujų paskirstymo stoties „inventory“ sistemos įteisinimas

Raktažodžiai: SGD suskystintų dujų paskirstymo stoties „inventory“ sistemos įteisinimas

Mokslo kryptis: