Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

Aprašymas:
Inovatyvaus alkoholio lygio matavimo įtaiso prototipo sukūrimas

Nereikalingų kelio ženklų išgręžimo prietaisų rinkos tyrimas ikiprekybiniam pirkimui (I etapas)

Aprašymas:

Sistemos koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etape, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, turi būti suformuluota naujo produkto sukūrimo idėja arba atliktas technologinio sprendimo detalizavimas jo įgyvendinamumo požiūriu, o  vykdant eksperimentinės plėtros veiklą, produkto sukūrimo idėjos įgyvendinamumas detaliai išanalizuojamas ir patikrinamas eksperimentiškai. Laboratorinėmis sąlygomis pradedamas atskirų produkto elementų maketų laboratorinis patikrinamas.

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Grunto zondavimo ir elektrinio potencialo matavimo sistemos prototipo sukūrimas

Aprašymas:
Grunto zondavimo ir elektrinio potencialo matavimo sistemos prototipo sukūrimas

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Saulės elementų kokybinis tyrimas ultragarsiniais metodais

Aprašymas:

Saulės elementų kokybinis tyrimias ultragarsiniais metodais

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7 vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

Aprašymas:

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 170x170 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (7vnt.) pažymėti mėlyna spalva.

TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinės metrologinės priežiūros atnaujinimas

Aprašymas:

TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinės metrologinės priežiūros atnaujinimas

Plieno juostos bandinių mechaninių savybių nustatymas

Aprašymas:

Plieno  juostos bandinių mechaninių  savybių nustatymas LST EN ISO 6892-1

Akustinių pavojaus signalų parametrų matavimai pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013

Aprašymas:

Atlikti inkubatoriaus IVF „MINI MIRI “ akustinių pavojaus signalų parametrų matavimus pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013 punkto 6.3.3 reikalavimus.

Pjezo kristalinio daviklio MB-03 patikra

Aprašymas:

Daviklio MB-03 Nr. 101905 patikra pagal technologinio aprašymo ИB -500 E serija 2, Nr. 6л1.620.003-10 reikalavimus.

Plokščių litavimas

Aprašymas:

Plokščių litavimas

Matavimo priemonės atitikties įvertinimas ir tipo patvirtinimas

Aprašymas:

Matavimo priemonės atitikties įvertinimas ir tipo patvirtinimas

Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Aprašymas:

fasuojamo naminių dyvūnų pašaro kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo paslauga

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo paslauga.

Kondukuotų emisijų (emisijų laidininkuose) matavimas EMC

Aprašymas:

Kondukuotų emisijų matavimas. Įvairūs įtampos keitikliai, prietaisai junginėjantys srovę, galios reguliatoriai, LED maitinimo šaltiniai, fluorescensinių lempų balastai ir visi prietaisai maitinami iš tinklo sukelia triukšmus, kurie per maitinimo laidą patenka į tinklą. Šie trikdžiai yra specifikuojami ir negali viršyti standartuose nurodytų ribų. 

Įrenginių ML 2437A Anritsu UK, MA 2475A Anritsu UK testavimas

Aprašymas:

Įrenginių ML 2437A Anritsu UK, MA 2475A Anritsu UK testavimas

Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimai

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos OFC 202 CNC vibracijų matavimams.

Horizontalaus kontūrinio pjovimo mašinos   OFS 202  CNC mazgų ir konstrukcijos elementų vibracijų matavimų atlikimas.

 

 

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

Klaipėdos transformatorinės pastotės triukšmų matavimai

Aprašymas:

Klaipėdos transformatorinės pastotės (Kiškėnuose) į aplinką skleidžiamo triukšmo matavimai.

JTPS metrologinio įteisinimo paslaugos

Aprašymas:

JTPS metrologinio įteisinimo paslaugos

Į eterį išspinduliuotų emisijų matavimas EMC

Aprašymas:

Elektromagnetinis spinduliavimas į eterį yra dažna naujų gaminių problema. Standartai nustato griežtas ribas, kurias draudžiama viršyti. Mūsų turima GTEM celė ir EMI imtuvas leidžia atlikti elektromagnetinio spinduliavimo į eterį matavimus iki 6GHz.

Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa

Aprašymas:

Judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa

Atsparumo elektromagnetiniams laukams tyrimas EMC IEC 61000-4-3

Aprašymas:

Naudojant GTEM celę galima patikrinti gaminių atsparumą įvairių dažnių elektromagnetiniams laukams. Homogeniško lauko stipris iki 10V/m. Matuojama GTEM celėje pagal IEC 61000-4-3 metodiką. Galimi analizuoti pastovų poveikį, bei AM ir PM moduliuotą poveikį.

Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas BCI metodu EMC pagal ISO11452

Aprašymas:

BCI metodu aukštadažnė srovė srovės žnyplių metodu įvedama į testuojamo gaminio kabelius ir stebima gaminio reakcija. Dažniausiai šis metodas naudojamas automobilinėje technikoje. Matuojame pagal ISO 11452 metodiką.

Matavimo indų tūrio kontrolės atitikties nustatytiems Techninio reglamento reikalavimams įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės atitikties nustatytiems Techninio reglamento reikalavimams įvertinimas

Saulės panelių apkrovos charaktersitikų palyginamieji tyrimai

Aprašymas:

Saulės panelių apkrovos charaktersitikų palyginamieji tyrimai

Aukštadažnių grandinių ir įtaisų matavimai vektoriniu grandinių analizatoriumi

Aprašymas:

Atspindžių, perdavimo, slopinimo matavimai.

Kabelių slopinimo, filtrų, stiprintuvų, antenų matavimai iki 14GHz.

Elektrinio lauko matavimas

Aprašymas:

Elektrinio lauko matavimas izotropiniu Narda sensoriumi. Tinka erdviniams matavimams. Sensorius turi x, y ir z matavimo kryptis, todėl gali sinchroniškai matuoti tris lauko kryptis. Sensorius belaidis (duomenys perduodami optiniu kabeliu), todėl neiškraipo lauko matavimo rezultatų.

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų produktų kiekio kontrolės sistemos atitikties įvertinimas

Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Bandinių , pagamintų liejimo technologiją 300x300 procesą, machaninio nuovargio testas sukant. Bandiniai (8vnt.) pažymėti raudona spalva.

Aprašymas:

Mėlyna spalva pažymėti bandiniai pagaminti iš plieno naudojant liejimo 300 x 300procesą.

Mažiau blizgių poliruotų safyro plokštelių paviršiaus blizgumo nustatymas

Aprašymas:

Mažiau blizgių poliruotų safyro plokštelių paviršiaus blizgumo nustatymas

Paslauga "Vaizdo perdavimo linijos projektavimas ir gamyba"

Aprašymas:

Paslauga "Vaizdo perdavimo linijos projektavimas ir gamyba"

Seminaras „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“

Aprašymas:

Seminaro „Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje“ pravedimas pagal parengtą planą.

LKAB „Klaipėdos Smeltė“, administracinio pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimų atlikimas.

Aprašymas:

 

Administracinio  pastato 24B4b (un. Nr. 196-8007-6012) konstrukcijų vibracijų matavimai

 

InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų lankstomųjų savybių nustatymas

Aprašymas:

InoWood medžio-plastiko kompozito (WPC) terasinų lentų bandymai.

„Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas“

Aprašymas:

Fasuotų produktų vardinio kiekio atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas

Metalų kietumo matavimai

Aprašymas:

Matavimai atliekami su Brinelio kietmatis TH-600, Kietmatis TH-141, Rokvelo kietumo matavimo prietaisas TH-301 prietaisais

Geodeziniai teritorijos matavimai

Aprašymas:

Matavimai bus atliekami su Nikon el. tachometru DTM-332 N.023786

Medžiagų mechaninių savybių tyrimas naudojant mikroindentorių ir dinaminių nuovargių mašiną (MI VG)

Aprašymas:

Mechaninių savybių tyrimas naudojant Anton Paar mikroindentorių ir dinaminių nuovargių bandymo mašiną Instron 10000

Detalių, ruošinių struktūros, vidinių ir išorinių defektų tyrimas

Aprašymas:

Kontrolė atliekama mikroskopu su skaitmenine kamera "Olimpus BX41M"

Paviršių šiurkštumo matavimas

Aprašymas:

Matavimai atliekami portatyviniu profilometru GARANT ST1

Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas pagal EN 61000-4-6

Aprašymas:

Šie EMC bandymai atliekami pagal EN 61000-4-6 standartą. Šis bandymas dažniausiai reikalingas prietaisams jungiamiems prie tinklų (elektros tinklo, LAN ir t.t.). 

Naudojant CDN trikdžio signalas įvedamas į prietaiso tinklo jungtį ir stebimas poveikis.

CDN: M2, T2, T4, T8, S1, S25, USBC, USBP

Temperatūrinis tyrimas termo drėgmės kameroje

Aprašymas:

Galimi įvairūs elektronikos gaminių, prototipų, komponentų matavimai ir tyrimai skirtingose temperatūros bei drėgmės sąlygose.

Norint užtikrinti tinkamą aparatūros veikimą reikalinga įvertinti ar ji veiks įvairiose specifikuotose sąlygose. Dažniausi temperatūriniai darbo diapazanai:

  •  Komercinis: 0 °C iki 85 °C
  •  Industrinis: −40 °C iki 100 °C
  •  Automobilinis: −40 °C to 125 °C
  •  Išplėstas: −40 °C to 125 °C
  •  Karinis: −55 °C to 125 °C
 
Mūsų turima drėgmės kamera gali užtikrinti temperatūrą nuo  -45 laipsnių iki 150 laipsnių ir drėgmę nuo 10% iki 99%.
 
Nuo temperatūros labai priklauso dažnio generatorių kokybiškas veikimas, triukšmai ir stiprintuvų stiprinimo koeficientas. Dažnai pasitaiko, kad tam tikruose temperatūros ruožuose prietaiso veikimas išeina iš užduotų ribų ar tiesiog sutrinka, todėl testai reikalingi netik norint įsitikinti ar suprojektuotas gaminys veikia gerai visame temperatūrų ruože, bet ir tikrinant serijinius gaminius, norint praplėsti temperatūrų ruožą (nuo gamintojo užduoto) ar vertinant pagaminimo kokybę.
 
Temperatūriniai testai naudojami ir pagreitinto sendinimo technikai, norint įvertinti kiek laiko gaminys gali veikti ar kaip bloges jo veikimas senstant. Priimta manyti, kad padidinus temperatūrą 10 laipsnių visos reakcijos pagreitėja 2 kartus, todėl per sąlyginai trumpą laiką gaminys gali būti specialiai pasendintas.

Laidininkais sklindančių kondukuotų emisijų matavimas

Aprašymas:

Kondukuoti trikdžiai sklinda laidininkais ir dažniausiai matuojami kaip prietaiso emisijos į elektros tinklą. Matavimui naudojamas specialus įtampos filtras LISN (Line impedance stabilization network), kuris gali išfiltruoti triukšmus ir pamatuoti juos 50 Ohm impedanso aplinkoje. 

Šie EMC testai svarbūs visiems į įtampos tinklą jungiamimes prietaisams.

Matavimams naudojamas vienos fazės R&S ENV216 įtampos filtras. Dažnių diapazonas 9kHz - 30MHz. Atitinka CISPR16-1 reikalavimus.

Įrankiams, kurie naudojami laikant rankoje turime galimybe matuoti "Artificial hand" metodu.

Greičio matavimo sistemos PoliScan FM1 tipo įvertinimas ir patvirtinimas

Aprašymas:

Greičio matavimo sistemos PoliScan FM1 tipo įvertinimas ir patvirtinimas

Metrologinių uždavinių sprendimui skirtų matavimo sistemų, technologijų ir metodų, kontrolės ir priežiūros valdymo procesų kūrimas.

Aprašymas:

Bet kokiam specifiniam matavimui technologiniame procese ar laboratorijoje, matavimo priemonėms ir matavimo technologiniams įrenginiams prižiūrėti, reikalinga matavimo arba etaloninė įranga, nauji matavimo metodai. Ši įranga kuriama atsižvelgiant į technologinio proceso techninius parametrus, eksploatuojamų matavimo priemonių metrologinius parametrus, jų eksploatavimo sąlygas. Atlikus paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei jų metrologines charakteristikas, nustatomos optimalios etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos, parenkamas kompleksinis kalibravimo būdas matavimo priemonės arba sistemos siečiai užtikrinti, pateikiamos rekomendacijos kalibravimui.

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001 garso slėgio lygio matavimas, spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Aprašymas:

Rekuperatoriaus Oxygen X-Air C200 Nr. 00000001  garso slėgio lygio matavimas, faktinio spinduliuojamojo garso galios lygio nustatymas ir bandymų protokolo parengimas.

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron E1000 tempimo bandymų mašina

Aprašymas:

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron  E1000  tempimo bandymų mašina. Taip pat nustatoma jėgos priklausomybe nuo deformacijų ir įtempių priklausomybė nuo deformacijų.

 

Elektroninės įrangos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

Aprašymas:

 

Elektroninės įrangos apsaugos bandymas nuo išorinio (vandens) poveikio.

 

Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė)

Aprašymas:

Medžiagos mineralinės sudėties nustatymas (RSDA analizė)

Oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė)

Aprašymas:

Oksidinės sudėties nustatymas (XRF analizė)

Granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD)

Aprašymas:

Granuliometrinės sudėties/dalelių pasiskirstymo pagal dydį (PSD, naudojant granuliometrą CILAS 1090 LD)

Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Aprašymas:

Matavimo įrangos parengimas garso slėgio lygių matavimas.

Garso slėgio lygių matavimas UAB „Kauno keliai“ cemento išpylimo vietoje, prie  teritorijos ribų bei prie gyvenamųjų pastatų.

Matavimo duomenų apdorojimas ir analizė, protokolo parengimas ir pateikimas užsakovui.

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ žaliavos ir produkcijos skirtingų matavimo metodų palyginimas ir analizė, ir rekomendacijos (P0177132, OL/2/001188/18)

Aprašymas:

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ žaliavos ir produkcijos skirtingų matavimo metodų palyginimas ir analizė, ir rekomendacijos (P0177132, OL/2/001188/18)

SGD suskystintų dujų paskirstymo stoties „inventory“ sistemos įteisinimas

Aprašymas:

SGD suskystintų dujų paskirstymo stoties „inventory“ sistemos įteisinimas

Padėklų jungčių atskyrimo bandymai

Aprašymas:

Padėklų jungčių atskyrimo bandymai

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ matavimo priemonių, naudojamų produkcijos kiekio matavimui, patikros analizė.

Aprašymas:

1. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva” eksploatuojamų svarstyklių skirtų produkcijos svėrimui ir naftos produktų pakrovimo ComBot-Top matavimo sistemos patikros rezultatų analizė .

MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLĖS PROCEDŪRŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

Aprašymas:

MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLĖS PROCEDŪRŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

Gelžbetoninių konstrukcijų būklės nustatymas neardančiuoju būdu pačiame objekte

Aprašymas:

Kontrolė atliekama su matavimo priet. Elcometer 3112HT-1

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Aprašymas:

Matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas

Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Aprašymas:

Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

EMC ir GSM harmonikų matavimas

Aprašymas:

EMC ir GSM harmonikų matavimas

Kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių parametrų stebėsenai ir valdymui įvairiuose technologinio proceso (tame tarpe sandėliavimo metu) etapuose, prototipų kūrimas

Aprašymas:

Gali būti sprendžiami kompleksiniai uždaviniai arba atskiri su kokretaus parametro kontrole ir kontrolės proceso valdymu susiję uždaviniai. Darbų apimtis priklauso nuo konkretaus uždavinio, sistemos sudėtingumo, pasirenkamų parametrų skaičiaus, automatizavimo lygio.