Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

UAB „Linolitas“ audimo cecho grindų ir staklių vibracijų matavimų atlikimas.

Aprašymas:

UAB „Linolitas“  audimo cecho  grindų ir staklių vibracijų  matavimų atlikimas.

Šiurkštumo matavimas nekontaktiniu būdu

Aprašymas:

Šiurkštumas matuojamas Polytec MSA-500 sistema, panaudojant interferometrijos principą ir optinį didinimą, todėl galima pamatuoti pažus mėginius, kurių kontaktiniais metodais pamatuoti neįmanoma.  

Balskų HE hidroagregatų TG1 ir TG2 vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais (minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P. Balskų HE hidroagregatų vibracijų lygio pokyčių analizė.

Aprašymas:

Balskų HE hidroagregatų TG1 ir TG2 vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais (minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P. Balskų HE hidroagregatų vibracijų lygio pokyčių analizė.

Techninė konsultacija rotorinių sistemų techninės priežiūros klausimais

Aprašymas:

Tecninė konsultacija rotorinių sistemų patikimumo didinimo, diagnostikos klausimais bei atvejų analizė.

Mechatroninių įrenginių prototipų kūrimas

Aprašymas:

Įvairių specializuotų įrengijnių kūrimas ir vystimas.

Porolono nuovargio mašinos remonto ir kalibravimo darbai .

Aprašymas:

Porolono nuovargio mašinos remonto ir kalibravimo darbai .

Vibracijų matavimai

Aprašymas:

Vibracijų matavimai

Amonio salietros cecho skruberio poz.6 srauto paskirstymo įrenginių aptyrimo darbai.

Aprašymas:

Amonio salietros cecho skruberio poz.6 srauto paskirstymo įrenginių aptyrimo darbai

Techninė konsultacija mechaninių sistemų virpesių, vibracijų monitoringo ir vibroakustinės diagnostikos praktikoje klausimais

Aprašymas:

Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika praktikoje

Kaušinio elevatoriaus KE-150 padidėjusios vibracijos priežasčių analizė

Aprašymas:

Kaušinio elevatoriaus KE-150 konstrukcijos dinaminės elgsenos modeliavimas, vibracijos matavimai.