Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Nereikalingų kelio ženklų išgręžimo prietaisų rinkos tyrimas ikiprekybiniam pirkimui (I etapas)

Aprašymas:

Sistemos koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etape, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, turi būti suformuluota naujo produkto sukūrimo idėja arba atliktas technologinio sprendimo detalizavimas jo įgyvendinamumo požiūriu, o  vykdant eksperimentinės plėtros veiklą, produkto sukūrimo idėjos įgyvendinamumas detaliai išanalizuojamas ir patikrinamas eksperimentiškai. Laboratorinėmis sąlygomis pradedamas atskirų produkto elementų maketų laboratorinis patikrinamas.

Ekspertinės konsultacijos ir paslaugos automobilių stovėjimo mokėjimo bilietų išdavimo automatų pirkime

Aprašymas:

Ekspertinės konsultacijos ir paslaugos automobilių stovėjimo mokėjimo bilietų išdavimo automatų pirkime

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Seminaro "Rotorinių sistemų diagnostika ir patikimumo didinimo metodai, atvejų analizė" pravedimas pagal parengtą planą

Aprašymas:

Seminaras "Rotorinių sistemų diagnostika ir patikimumo didinimo metodai, atvejų analizė"

Presavimo linijos Nr. 1 vibracijų matavimų atlikimas UAB „CIE FORGE“ įmonėje.

Aprašymas:

Matavimo įrangos paruošimas vibracijų matavimams.

Presavimo linijos Nr. 1 vibracijų matavimų atlikimas  UAB „CIE FORGE“ įmonėje.

Matavimo duomenų apdorojimas, ataskaitos parengimas ir pateikimas užsakovui.

Energijos skaitiklių GAMA 300 G3G.144 ir GAMA 100 G1G.162 smūgio bandymo (Ea bandymas) pagal standartų LST EN 50470-1:2007 ir LST EN 62052:2003 p. 5.2.2.2 reikalavimus, atlikimas.

Aprašymas:

Energijos skaitiklio GAMA 300 Type G3M.144 smūgio bandymo (Ea bandymas) pagal standartų LST EN 50470-1:2007 ir LST EN 62052:2003 p. 5.2.2.2 reikalavimus, atlikimas.

Energijos skaitiklio GAMA 100 G1G.162 smūgio bandymo (Ea bandymas) pagal standartų LST EN 50470-1:2007 ir LST EN 62052:2003 p. 5.2.2.2 reikalavimus, atlikimas.

Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Laboratorinių vibroaikštelių Nr. 435A ir 1074 Ruettler 3000 UpM vibracinių parametrų nustatymas

Aprašymas:

Matavimo priemonių parengimas bei derinimas. Laboratorinių vibroaikštelių 435A ir 1074 Ruettler 3000 UpM vibracinių parametrų nustatymo bandymai.

Inercinės padėties valdymo sistemos „ReactionWheel“ vibraciniai bandymai

Aprašymas:

 

Inercinės padėties valdymo sistemos „ReactionWheel“ vibraciniai bandymai

 

IVF inkubatoriaus akustinių pavojaus signalų parametrų matavimai pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013 reikalavimus

Aprašymas:

IVF inkubatoriaus akustinių pavojaus signalų parametrų matavimai pagal standarto LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013 reikalavimus

 

 

Atsitiktinės vibracijos bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-64:2008 bei užsakovo pateiktų dokumentų QB50 ir ISILaunch19 reikalavimus. Smūgio bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-27:2009 bei užsakovo pateiktų dokumentų QB50 ir ISILaunch19 reikalavimus.

Aprašymas:

Atsitiktinės vibracijos bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-64:2008 bei užsakovo pateiktų dokumentų QB50 ir ISILaunch19 reikalavimus.

Smūgio bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-27:2009  bei užsakovo pateiktų dokumentų QB50 ir ISILaunch19 reikalavimus.

 

Asvaltbetonio agregato „Amomatic 160M“vibracijų matavimų atlikimas ir balansavimas.

Aprašymas:

 

Asvaltbetonio agregato „Amomatic 160M“ vibracijų matavimai ir balansavimas

 

Sinusinės vibracijos bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-6:2008 reikalavimus bei užsakovo pateiktas bandymo technines sąlygas.

Aprašymas:

Sinusinės vibracijos bandymo atlikimas pagal standarto LST EN 60068-2-6:2008 reikalavimus bei užsakovo pateiktas bandymo technines sąlygas.

Vertikalaus cirkuliacinio vandens siurblio 800 kW galingumo ir 495 aps/min greičio, guolių virpesių matavimas

Aprašymas:

Vertikalaus cirkuliacinio vandens siurblio 800 kW galingumo ir  495 aps/min greičio, guolių virpesių matavimas

Plastikinių laiptelių dinaminiai bandymai

Aprašymas:

Laiptelių 400x200x200 pagaminto iš 12 mm storiuo PMMA atsparumo bandymai

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron E1000 tempimo bandymų mašina

Aprašymas:

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron  E1000  tempimo bandymų mašina. Taip pat nustatoma jėgos priklausomybe nuo deformacijų ir įtempių priklausomybė nuo deformacijų.

 

Balskų HE hidroagregatų TG1 ir TG2 vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais (minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P. Balskų HE hidroagregatų vibracijų lygio pokyčių analizė.

Aprašymas:

Balskų HE hidroagregatų TG1 ir TG2 vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais (minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P.

Konstrukcijų ir medžiagų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai

Aprašymas:

Standartinių ir vienetinių bandinių mechaninių savybių nustatytmas. Mechaniniai bandymai tempiant, gniuždant, lenkiant, sukant, kerpant. Nuovargio bandymai tempiant/sukant/lenkiant. Įtempių ir deformacijų eksperimentiniai tyrimai laboratorinėmis ir eksploatacijos sąlygomis, pažeidimų kompozitinėse struktūrose analizė. Medžiagos irimo modelių charakteristikų nustatymas ir aprašymas tolimesnei baigtinių elementų analizei. 

Rezultas: ataskaita (5-100 psl.), ekspertinė išvada, bandymų protokolas, techniniai pasiūlymai.

Įvairių automobilių modelių vidaus degimo variklio ir kitų elektroninių sistemų diagnostika

Aprašymas:

Diagnostika atliekama su diagnostiniu prietaisu ADP 186 Autocom su jungtimis ir programinė įranga

Mažojo kosminio palydovo „Lituanika SAT-2“ sinusinės vibracijos bandymai

Aprašymas:

Palydovo  „Lituanika SAT-2“  sinusinės vibracijos bandymo (Fc bandymas) pagal standarto LST EN 60068-2-6:2008 ir palydovo skrydžio tinkamumo ataskaitos QB50 Flight Readiness Review reikalavimus, atlikimas (du bandymai).

Balskų ir Jurbarko HE hidroagregatų vibracijų matavimai ir analizė

Aprašymas:

Balskų HE hidroagregatų TG1 ir TG2 vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais (minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P.

Jurbarko HE hidroagregato vibracijų matavimai, dirbant charakteringais apkrovimo režimais ( minimaliu, vidutiniu ir maksimaliu ) ir taikant KTU TSDI metodiką VIMOS P.