Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Išdirbtų odų ir kailių kokybinių rodiklių nustatymas

Aprašymas:
Keičiant išdirbamos produkcijos asortimentą iškyla būtinybė įvertinti naudojamų technologijų tinkamumą. Paslauga skirta vertinti atliekamų procesų tinkamumą pagal gaunamos produkcijos kokybinius rodiklius.

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Techninė konsultacija rotorinių sistemų techninės priežiūros klausimais

Aprašymas:

Tecninė konsultacija rotorinių sistemų patikimumo didinimo, diagnostikos klausimais bei atvejų analizė.

Mechatroninių įrenginių prototipų kūrimas

Aprašymas:

Įvairių specializuotų įrengijnių kūrimas ir vystimas.

Antivibracinių stalų dinaminių parametrų matavimai

Aprašymas:

MIRI AVT ir MP AVT stalų vibracijų matavimai .