Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Išdirbtų odų ir kailių kokybinių rodiklių nustatymas

Aprašymas:
Keičiant išdirbamos produkcijos asortimentą iškyla būtinybė įvertinti naudojamų technologijų tinkamumą. Paslauga skirta vertinti atliekamų procesų tinkamumą pagal gaunamos produkcijos kokybinius rodiklius.

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Naujos kartos LED šviestuvo maitinimo šaltinio prototipo kūrimo ekspertinė priežiūra

Aprašymas:

Naujos kartos LED šviestuvo maitinimo šaltinio prototipo kūrimo ekspertinė priežiūra

Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Pastatų šiluminių defektų nustatymas

Aprašymas:

Monitoringas atliekamas Termovizoriaus mod. TP8 su lęšiu SM:06207 pagalba