Įmonės technologinių procesų efektyvinimo ir inovatyvių valdymo instrumentų diegimo tyrimai
Aprašymas:
Dažnas trikdys gamybinės įmonės konkurencingumui augti glūdi technologinio proceso valdymo spragose: pridėtinė vertė turi būti generuojama ne tik galutiniame veiklos etape. Tačiau aiškus atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas išskirtinai padalinių kompetencoijos ribose bei šių procesų "nuosavybė" neįvertinant veiklos integralumo būtinybės - veiklos optimizavimo barjerai, ribojantys galimybę kritiškai vertinti verslo operacijas, įžvelgti inovatyvias nišas joms tobulinti,sumaniai projektuojant, standartizuoti ir modeliuojant įmonių plėtrą. Laiko trūkumas, adekvačių instrumentų stygius riboja glimybę minėtas problemas spęsti. Sistemos pripažinimas: tai visų įmonės technologinių procesų supratimas - pradedant tiekimo grandimis, gamyba ir baigiant klientais (vartotojais) bei šių procesų valdymo optimizavimas. Procesų modeliavimas ir sistemų integravimo technologijos, apimančios duomenų pateikimą ir leidžiančios procesuose derinti reikiamus žmones bei organizacijos sistemas, veiklos stebėjimas (pateikiant ataskaitas apie tai, kaip gerai technologiniai procesai funkcionuoja ir korailiuoja tarpusavyje) - instrumentas veikos efektyvumui didinti atliepiant dinamiškos rinkos poreikius.

Raktažodžiai:
Technologiniai procesai, inovatyvumas, sumanus valymas, optimizavimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Užklausos forma